בשבע 123: הוי ארצי:

חגי סגל , י"א בטבת תשס"ה

חזון שרון
"ההתנתקות מעזה מאחדת את העם", הכריז ראש-הממשלה בכנס הרצליה, רק לפני שבוע, ומיד שטף את הארץ גל אחווה חסר תקדים.

חסר תקדים

ממש איום ונורא הטלאי הכתום, שהמתנחלים הגזענים שמו עכשיו לעצמם. פשוט זילות מזעזעת של זכר השואה. הפאשיסטים הדתיים האלה, שבגללם העם הפלשתיני בעזה כלוא במחנה ריכוז אחד גדול, ושבגללם חיילי צה"ל מידרדרים להתנהגות יודו נאצית, אינם בוחלים להשתמש באסוציאציות נוראות מתקופות אפלות. הרי גם אותנו, בשמאל המתון, מרגיזים כל מיני דברים, כמו תקרית הכינור בברגן בלזן – סליחה, בשכם - אך מעולם לא עלה בדעתנו לעשות השוואות נואלות כאלו. על היועץ המשפטי לממשלה לנקוט יד ברזל כלפי הקלגסים. כזכור, גם בגרמניה היתה בתחילת שנות השלושים סלחנות גורפת לתופעות דומות, ובסוף קרה מה שקרה. לקבלת פרטים נוספים על שורשי הנגע נא עיינו בספר הישן והטוב 'הייל כהנא', בהוצאת מודן, על אבי תורת הגזע העברית. הפאשיזם לא יעבור.

בג"ץ הגר"א

בג"ץ תחב בשבוע שעבר את חוטמו הארוך אל מערכת הלימודים של רשתות החינוך החרדיות. הוא פסק שאחרי שנת 2008 הן לא יקבלו שקל ממלכתי אחד, אם לא יתחילו ללמד עד אז אנגלית, חשבון ומדעים. החרדים, כרגיל, הגיבו בזעם. הרב מרדכי נויגרשל, אחד מדובריהם היותר מחוננים, הסביר לי בערוץ 7, שהבעיה היא לא החשבון והאנגלית אלא עצם ההתערבות החילונית בפדגוגיה של החרדים. "אפילו אם הם היו מכריחים אותנו להוסיף עוד שעה גמרא, היינו מתקוממים", הוא התקומם.

אם זו אכן עילת הזעם, אפשר להבין אותה. אבל אם מדובר בתחבולה ריטורית גרידא, אני מבקש להתווכח כאן עם הקונספציה שמסתתרת מאחוריה, ולהיתלות לצורך כך באילן גבוה מאוד: ספר 'קול התור', שכתב ר' הלל משקלוב, תלמיד הגר"א, על תורת רבו. בפרק ה' הוא מספר על "מעשה שהיה, שעשה עלינו רושם חזק ואדיר, בשנת תקל"ו (1776)". באותה שנה התרבו מאוד ההסתות נגד היהודים באוקראינה. במיוחד היכתה גלים אמירה חלבית לכאורה של אחד הכמרים, יהודי בדימוס, שהכריז, כי "היהודים חושבים את עצמם לעם חכם ונבון, אבל במה היא חוכמתם?".

מנהיגי הציבור היהודים נרעשו. הם הרכיבו משלחת של מדענים יהודים בכירים, דווקא מדענים, וזו חשה לבירה פטרבורג, כדי לבקש מהממשלה האוקראינית לסתום את פיות המשטינים והמקטרגים. "בשובם משם", כותב המחבר, "נסעו כולם לרבנו הגר"א, וגם אני נסעתי איתם. הגר"א אמר להם: 'אשריכם שזכיתם למצווה גדולה זו. לא אחד בלבד קם עלינו לכלותנו, והקב"ה מצילנו מידם על ידי שליחים הראויים לכך. אבל, עלינו לדעת שלא רק בזאת יתוקן הדבר לתמיד. ידוע היטב, כי הנשק היותר גדול של שונאי ישראל הוא תמיד טענתם הידועה 'איה חוכמתם של היהודים, המתפארים בתורתם שהם עם חכם ונבון?'. בכל דור ודור יש אמנם יחידי סגולה בישראל מחכמי התורה, שעלה בידיהם להמציא המצאות חשובות בחוכמה רבה ביסודות הטבע, אבל רוב חכמי התורה עזבו לצערנו הרב את מחקרי הטבע, אשר כולם כלולים וצפונים בחכמת תורתנו הקדושה, למרות חפץ ה' בתורתנו, שבה נאמר 'כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים".

והגר"א הוסיף: "(רק) אחרי שהגויים יראו את חכמת ישראל בדברים הטבעיים ביתרון רב, וידעו שהיא לקוחה מתוך עמקי סודותיה של חכמת התורה, יתקיים בנו 'חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים'. ואין דרך אחרת להגיע לדרגה זו, כי אם על ידי לימוד רב ונכון בשני הקצוות: ללמוד היטב את סודות תורתנו הנובעים מחוכמה של מעלה וללמוד היטב מחקרי ארץ".

חכמי שקלוב חקקו על לוח ליבם את דברי הגאון, כפי שמסיים ר' הלל: "רבים מחכמי קהילתנו וממקומות אחרים נהרו לרבנו הגר"א בבקשת הוראות ממנו בעניין זה, והוא היה קובע לכל אחד ואחד את מקצוע החוכמה (החיצונית) המתאים לו לפי כשרונו ונטייתו".

לו יהי 2005

עוד יש מפרש לבן באופק
חברות וחברים
כאן, בכנס הרצליה
תשמעו מיד את הפרטים
לו יהי, לו יהי,
מלה שלי,
כל שאבקש
לשנת אלפיים-וחמש

מה קול ענות אני שומע
קול פצמ"ר וקול טילים
אבל תנו לי רק רגע
ואני מרגיע את המחבלים
לו יהי, לו יהי
מלה שלי

נקום מהר, נצא מעזה
פשוט נברח ונתקפל
בלבי אין שום ספק
שהעם הפלשתיני ייתפעל
אתן שלווה, אתן גם כוח
ושהימין לא יבלבל ת'המוח

בתוך התנחלות קטנה מוצלת
בית קט עם גג אדום
עד סוף הקיץ, סוף הדרך
אני מוריד עליו קרדום
היילולי, היילולי
יחי אני

ואם פתאום יזרח משמאל
על ראשנו אור כוכב
זה אני, אריק הגדול
אליל שלום-עכשיו
כל שיבקשו
לו יהי

(גירסה עדכנית ל'לו יהי' של נעמי שמר, כפי שהוקראה השבוע בתוכנית 'ראש בראש' בערוץ הכנסת).

ציטוט השבוע

"לגבי האמצעים המעופפים, תינתן הדעת" (דב ויסגלס, משפטן ואיש חזון, מתמצת בחמש מלים את האופן שבו תטפל ישראל בתופעת הקסאמים, הפצ"מרים והקטיושות אחרי הנסיגה מעזה, כנס הרצליה).