בשבע 124: להציל את צה"ל

להציל את צה"ל – אם צה"ל יהיה קבלן העקירה, הציבור הדתי לאומי יצמצם את שירותו הצבאי למינימום, והצבא ייפגע אנושות

בעז העצני , י"ח בטבת תשס"ה

"ההתנתקות" אינה אלא מילת קוד מכובסת המבטאת עקירת התישבות יהודית ללא כל ניתוק אמיתי מהאוכלוסיה הערבית. גם יוזמי התכנית מצהירים שמעבר פועלים ערבים, אספקת מים, חשמל וטלפון ימשכו כרגיל וצה"ל ימשיך לחדור לשטח לצורך הנמכת אש הטרור שאיש אינו חולם שתיפסק. תכנית זו אינה אלא מימוש השלב המכריע לדיכוי הציבור הלאומי והדתי המאיים על שלטון האליטה הדועכת שאימצה שיטה של חבלה במתחריה לאחר שאיבדה את היכולת להציג סדר יום תרבותי כלשהו לחברה הישראלית.
בסערת המאבק אין רבים הנותנים את דעתם לדמות החברה, המדינה והצבא לאחר הביצוע, חלילה.

"הצלחתו" של צה"ל לבצע את החורבן של חבל קטיף עתידה להותיר הלם חסר תקדים. התמונות המחרידות של העקירה, גרירת המשפחות מבתיהן, ומעל הכל- הרגשת ההשפלה והבגידה בקרב הציבור הנאמן והחזק שכל עם היה משתוקק לשכמותו, יוביל בהכרח לשבר אדיר.
ביום שאחרי, קשה להאמין שהדתיים המאכלסים כיום כחמישים אחוז משורות הקצונה הזוטרה והבינונית ימשיכו לראות את השרות בצה"ל כשליחות קדושה, וההתלהבות להתנדב עתידה להיעלם. צה"ל שביצע את הגרוש לא יספק עוד סיבה לוותר על חיי משפחה, לימודים, קריירה, ולפעמים אף על החיים עצמם לאחר שהפך לחברת כח אדם במדים המשמשת ככלי פוליטי לפירוקו של המגזר שעליו הם נמנים, והמנוהל ע"י גמדי רוח, רובוטים צייתנים, קרייריסטים קטנים שחשבון הג´ובים עומד אצלם מעל הכל. העובדה שאף קצין אינו זורק את הדרגות כבר היום נוכח האפליה בטיפול בהפגזות הבלתי פוסקות על גוש קטיף בניגוד לטיפול הנמרץ נגד הטילים על שדרות, מוכיחה זאת. ללא הציבור הזה, צה"ל יהפוך לצל של עצמו.

ללא כל ספק יתחיל תהליך של "גלות פנימית"- התכנסות של החוגים הללו לתוך קהילותיהם תוך כדי משיכת ידיהם ממשימות לאומיות ובראשן הימנעות משירות מלא מוטיבציה בצה"ל הנובע הן מהתבדלות והן כתגובה לתפקיד שמילא צה"ל ביצירת המצב הזה. בד בבד יתחיל גם תהליך של פרישה משרות מילואים מטעמים רפואיים ונוהליים שונים שאינם מנוצלים כיום בשל מוטיבציה גבוהה. רבים בציבור הזה יעדיפו לשרת רק את המינימום ההכרחי ע"י בחירה במסלולי ישיבות ללא שרות צבאי או שרות חלקי. כמה חובשי כיפות בדרגים הקריטיים של מפקדי פלוגות וגדודים ימשיכו לחתום קבע בצבא כזה? רבים מהם יפרשו את השתתפות צה"ל בחורבן הישובים כרמז נוסף בשרשרת רמזים כלפיהם, כגון השילוב להכעיס של בנות ביחידות הקרביות, וחסימת קידומם של קצינים דתיים בכירים, אלו שאינם כורעים ומשתחווים לעולם הערכים של השמאל.

אם תצא התכנית אל הפועל, יתרחש התהליך הזה לבטח, וכך הפגיעה העמוקה בצה"ל תהיה לאחד הנזקים הגדולים ביותר מבין שלל האסונות שמביא שרון בתכניתו.
החלופה היחידה למצב הזה היא להוציא את צה"ל לחלוטין מכל מעורבות בטרנספר המתוכנן. מקובל שהמושג "טוהר הנשק" עוסק בפגיעה באוכלוסית אוייב חפה מפשע, אלא שלנוכח התפקיד המעוות וחסר התקדים שמוטל על צה"ל, יש לעדכן ולהרחיב את הגדרת "טוהר הנשק" גם לגבי אוכלוסיה ידידותית.
הואיל ואין לצפות מהדרג המדיני את ההבנה המינימלית הזו, עובר הנטל אלינו, קצינים וחייילים שלא יצייתו לפקודת הפשע המתוכנן. אי ציות נרחב וגלוי לביצועה של הפקודה הבלתי חוקית בעליל הזו שיגרום להכשלתה, יציב מול ההנהגה המדינית והצבאית חסרות האחריות את קו הגבול של הגזירה שבה אין הציבור יכול לעמוד. הואיל ואין דרך שלישית, סירוב כזה, על כל החומרה שבו, הוא העשוי להציל את צה"ל יחד עם זוטות כגון גוש קטיף, ארץ ישראל והדמוקרטיה.

בעז העצני 25.12.04