בשבע 126: מלחמת אחים פסיכולוגית

עמנואל שילה , ג' בשבט תשס"ה

פתאום ראש הממשלה מבקש שיגדפו אותו * בסוף רק מתנדבי השמאל הקיצוני והמתנחלים המתונים יסכימו לעקור יישובים * האם החרדים יתנו ידם להשתקת קול התורה בגוש קטיף? * לא רק נגיד, גם ראש ממשלה אפשר למצוא בארה"ב

ראש הממשלה, שר הביטחון ובכירי הצבא נמצאים בפאניקה, והרטוריקה המתלהמת שלהם שוברת כל יום שיאים חדשים.
הדיבורים על התגברות האלימות בקרב המתנחלים הם חסרי שחר. גם האירועים האחרונים ביצהר לא היו אלא עוד סיבוב, לא סימפטי ככל שיהיה, במלחמת המאחזים הבלתי נגמרת. המתנחלים לא הפעילו ביצהר אלימות יוצאת דופן ביחס לעבר. האירוע החריג והמסוכן נוצר בגלל אצבע קלה על ההדק של חייל צה"ל, שבנסיבות אחרות היה אולי עומד לדין, אך כעת הוצג כקרבן כדי להשמיץ את המתנחלים. ההתבטאויות של שרון אולמרט ואחרים על שבירת עצמות וגדיעת ידיים הם הסתה לאלימות, שעלולה לעלות חלילה בקרבנות בנפש. פתאום שרון, שכל התבטאות נגדו מתפשרת כהסתה לרצח, מציע למתנחלים לגדף אותו במקום את החיילים.

מה שמפחיד באמת את שרון ושותפיו לפשע הגירוש זו המחאה המתגברת ובעיקר הסרבנות המתפשטת. בתחילת הדרך הם סברו שפסק ההלכה האוסר עקירת יישובים אינו אלא אמירה ערטילאית של רב זקן. אנשי תקשורת דתיים, וגם בכירים בצה"ל שכיפות לראשיהם, הטעו אותם לחשוב שהציבור הדתי הוא שפל רוח עד כדי כך שיבוא בהמוניו כדי להרוס את מפעל חייו. בינתיים כדור השלג של הסירוב מתגלגל, והם בלחץ. גם חילונים רבים בין המסרבים. וגם מבין אלה שאינם מסרבים, רבים יירתעו מלפעול כשיועמדו בשטח מול משפחות שלמות, אבות אמהות וילדים. בסוף יעסקו בפינוי רק מתנדבי השמאל הקיצוני, ואיתם שייקה אל-עמי, מוטי שקלאר ועוד כמה מתנחלים מתונים.
אם שרון מופז ויעלון חרדים באמת לשלמות הצבא, עליהם להרחיק את צה"ל מתפקיד לא לו, ולהשאיר את המשימה המכוערת למשטרת ישראל. לכל הפחות, עליהם לפתור מהמשימה את מי שחש מצוקה מוסרית ביחס אליה. ובסופו של דבר, אם נותרה בהם שמץ של אחריות, עליהם לקבל את התביעה הצודקת והאלמנטרית וללכת למשאל עם.

תורה בגוש קטיף
ארבע משנותיי בבית המדרש עשיתי בגוש קטיף, בכולל מג"ל בראשות הרב שמואל טל, שלימים נוסדה מתוכו ישיבת 'תורת החיים'. בנסיבות אלו, הדברים הבאים ייכתבו על סמך היכרות קרובה, אך בהחלט לא מתוך אובייקטיביות.

לאחרונה יצא לאור הספר 'טל חיים', ובו קובץ משיעוריו של הרב טל על מסכת שבת. לא מדובר במתכונת הרגילה של שיעורי ר"מים שנכתבו בידי תלמידיהם. הרב טל כותב את שיעוריו לעצמו עוד לפני שהוא מלמד אותם בבית המדרש. כשהקשבנו לשיעוריו, יכולנו לוותר על סיכום, ולסמוך על התדפיסים שקיבלנו בתום השיעור.

הרב טל, בן 42, הוא אחיו הצעיר של הח"כ-לשעבר נחום לנגנטל. מצעירותו בלט בכשרונותיו המיוחדים ובהתמדתו המופלאה. סיים את ישיבת 'נתיב מאיר' בגיל 16, ומאז הוא עוסק בתורה בשקידה מופלאה, לומד ומלמד, ומפסיק ממשנתו רק לעיתים נדירות, לצרכי ציבור בעלי חשיבות עליונה. כך למשל, בשבועות האחרונים עבר בין גדולי התורה החרדים, בניסיון למנוע את כניסת יהדות התורה לקואליציה.
עיקר לימודו בעולם התורה הדתי-לאומי, בישיבות הכותל, מרכז הרב ושעלבים. בצעירותו למד כמה שנים בישיבה החרדית 'מעלות התורה' בראשות הרב שמואל אויערבך, מחשובי ראשי הישיבות הליטאיות ובנו של הגרש"ז אויערבך זצ"ל. הרב טל עמד ועומד בקשרים עם גדולי תורה מכל החוגים, ואת ספרו מעטרות הסכמות של הרב אברהם שפירא והרב אלישיב, הרב עובדיה יוסף והרב מרדכי אליהו, הרב שמואל אוירבך והרב שלמה עמאר, ואפילו הרב הלברשטאם מבד"ץ העדה החרדית.

בין ההסכמות לספר בולטים דבריו החמים של הרב שמואל אויערבך. הרב אויערבך מפליג בשבחו של הרב טל, אותו הוא מכנה "ידידנו ומכובדנו" "הרב הגאון המהולל" "יראת ה' היא אוצרו ומעוטר בכל מידה נכונה". הרב אויערבך מזכיר את היכרותו האישית עם המחבר - "ביודעי ומכירי קאמינא", ומפליג בשבחו: "ידענו מכבר את האיש ואת גדלו ורב חילו וכח עיונו והתמדתו העצומה". גם מידת האמת המיוחדת של הרב טל זוכה לשבחים: "אמת אמת תפסיה להאי גברא לחתור כיד ה' הטובה עליו לבירור וליבון לעומקה של שמעתתא"... הרב שמואל אויערבך, חבר מועצת גדולי התורה, הצביע בעצמו נגד כניסת יהדות התורה לממשלה, ואף פעל רבות אצל הרב אלישיב בניסיון להניאו מתמיכה בממשלת ההתנתקות. סביר להניח שהקשר עם תלמידו, ראש הישיבה מגוש קטיף, תרם לגיבושה של עמדתו הנחרצת בעניין.

עולם התורה הדתי-לאומי מייצר ספרות תורנית נרחבת בתחומים שונים, אך מעטים הם הספרים שעוסקים בלימוד סוגיות גמרא והלכה בעיון. ספרו של הרב טל, בן למעלה מ-500 עמוד, מיוחד גם בסגנון לימודו - לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא. השיעורים משלבים עיון בעומק הסוגיה עם ראשונים ואחרונים ביחד עם עיסוק בפוסקים והכרעת ההלכה למעשה. כאשר מסקנות עיונו מחייבות זאת, הוא אינו נרתע מלפסוק הלכה למעשה כנגד דעתם של גדולי הפוסקים, בין להקל ובין להחמיר. תעוזה זו, שהיא אחת התכונות שמושכות אליו הערצה מצד רבים, מולידה גם הסתייגות מצד אחרים.
גם בהנהגתו הציבורית הוא מקורי, תקיף ונחרץ. תקנותיו מחייבות את תלמידי הישיבה להינשא בחתונות צנועות ביותר או לפרוש מהישיבה. בתגובה לשילוב חיילות ביחידות הלוחמות בצה"ל, ובעקבות בעיות הצניעות שהתעוררו, הוא העביר את תלמידיו לשירות קרבי בנח"ל החרדי. על אף תקיפותו ועצמאותו הוא מתבטא בלשון של ענווה מופלגת ומייחס הכל לחסדי הקב"ה. בפתיחת ספרו כתב: "כל הדברים הנכונים שבספר הזה הם מאת ה' יתברך. רק הטעויות שבספר הן שלי. תפילותיי שהחלק שלי הוא כמה שיותר קטן".

שמעם של הרב טל וישיבתו יצא למרחוק. צעירים רבים בעלי שאיפות רוחניות גדולות נמשכים אל הישיבה, וגם תלמידי ישיבות חרדיות מרבים לבקר בה. תלמידיו מספרים כי בעקבות החלטת הרב אלישיב אמר הרב טל שמכך עלינו ללמוד שגם על הצדיקים אין לסמוך, אלא רק על הקב"ה לבדו, שהוא יעשה לנו נסים ויושיענו בחסדו הגדול.
הספר 'טל חיים' הוא עוד אחד ומיוחד מפירותיה הרוחניים המובחרים של ההתיישבות בגוש קטיף. כמה נורא יהיה אם דווקא מפלגה חרדית תירשם כאחראית לגדיעת ההתיישבות הנפלאה הזאת.


ירוחם למען יש"ע
ישיבת ההסדר בירוחם משלבת לימוד תורה משובח עם תרומה חברתית חשובה לעיירת הפיתוח הדרומית. הישיבה הוקמה לפני למעלה מ-11 שנים על ידי ראש הישיבה הרב אליהו בלומנצווייג, מבכירי הבוגרים של ישיבת 'הגוש' באלון שבות, שראשיה הרבנים ליכטנשטיין ועמיטל ידועים בדעותיהם הפשרניות.

ביום חמישי לפני שבוע הצטופפו עשרות מתלמידי ישיבת ירוחם במאהל המחאה נגד הגירוש מול הכנסת. כשראיתי אותם יושבים עם הגמרות, ציינתי לעצמי בסיפוק שהנה, הציבור הדתי-לאומי מקדיש את עצמו לא רק לעם ישראל, אלא גם לארץ ישראל ולתורת ישראל.

המחלקה לייבוא משאבי אנוש
קטונתי מלקבוע אם סטנלי פישר, הרכש החדש מארה"ב, הוא האיש הנכון בבנק הנכון. מצד אחד, מדובר כנראה באמת בכלכלן מהשורה העולמית הראשונה, עם כישורים וקשרים. גם הנטייה הטבעית שלי תומכת אוטומטית בכל מה שח"כ אברהם פורז רואה בו "פגיעה בערכי הציונות". מצד שני, אולי צודקים הטוענים שיש לנו בארץ כלכלנים טובים לא פחות. גם אי אפשר לזלזל בטענה שהאיש מספר 2 בכלכלתנו חייב להיות דובר עברית - במיוחד לאור העובדה שהגורם מספר 1 במשק, הקופאית לובה, מדברת במבטא רוסי כבד.

בכל מקרה, את העיקרון של ייבוא משאבי אנוש לתפקידי מפתח היכן שארצנו הקטנה דלה במועמדים מתאימים, ראוי ליישם על תחומים נוספים. כדאי מאוד ששרון ונתניהו, שהביאו הנה את נגיד בנק ישראל החדש, ימצאו בארה"ב מישהו מתאים גם לתפקיד ששניהם כה חושקים בו, אך שניהם - כפי שנוכחנו - אינם מתאימים לו: ראש ממשלת ישראל.

כמה טוב היה אילו בראש ממשלתנו עמד פוליטיקאי אמין, שנבחר על בסיס מצע מסויים וגם מקיים אותו. תארו לעצמכם שהיינו מונהגים בידי איש עקרונות, שנלחם ברשע בנחישות ואינו מתקפל גם לנוכח לחצי ידידים ואיומי אויבים. שערו בנפשכם מצב בו ראש מדינתנו מקבל את החלטותיו מתוך זיקה שמרנית עמוקה לערכים הדתיים וההיסטוריים של האומה, ואף ממנה לבית המשפט העליון שופטים בעלי מטען ערכי דומה. בקיצור, על סמך תקדים סטנלי פישר, שטוחה בקשתנו: ימונה ג'ורג' בוש לראשות ממשלת ישראל.

מה אמרתם? הוא תפוס? לא, לא דיברנו על ג'ורג' דבליו. אפשר להסתפק בג'ורג' בוש האב, שמן הסתם יוכל להתפנות מעיסוקיו לצורך העניין. ואל תגידו לי שהוא זקן מדי. הרי גילו אינו שונה בהרבה מממוצע הגילאים של ראש ממשלת ישראל אריאל שרון, משנהו שמעון פרס, ויו"ר האופוזיציה טומי לפיד.
ואגב, סביר להניח שאחד הצעדים הראשונים שינקוט יהיה דרישה מנומסת-אך- חד-משמעית מנשיא ארה"ב לשחרר את אסיר ציון יונתן פולארד.