בשבע 129: עולם הפוך

חייל שקורע קריעה ומפנה את אחיו אינו מקדש שם שמים, להפך. תשובה לשייקה אל עמי

הרב שאול בר אילן , כ"ג בשבט תשס"ה

מסופר על אחד מגדולי ישראל שבינקותו שאל אותו פריץ אחד: "היכן רוצה אתה לשבת אחר אריכות ימיך ושנותיך? בגן עדן או בגיהנום?" "קודם כל", השיב לו הילד בפיקחות, "צריך אני לדעת מיהם היושבים בגן עדן ומיהם שוכני גיהנום". "זו כלל אינה שאלה!" גיחך הפריץ, "כולם יודעים שבגן עדן יושבים אנו הפריצים, והיהודים כולם נוחלים גיהנום". "אם כך", ענה הילד, "בוחר אני לישב עם יהודים בגיהנום, מאשר לצד פריצים בגן עדן..."

במאמרו 'לקרוע ולפנות' כתב סא"ל (במיל') שייקה אל עמי: "אם יעמדו מאות מהם, יקרעו קריעה ואחר-כך ייגשו לביצוע הפקודה, לא יהיה קידוש שם שמים גדול מזה". העיניים רואות והלב ממאן להאמין. הרי אם מאות הקורעים והמפנים מקדשים בכך שם שמים, מה יש לומר על מתיישבי גוש קטיף, הבזים לחוק הרשע ולמחוקקיו וממתינים בכליון עיניים לעשרות אלפי האנשים שיבואו להיות עמם ביומם הגדול ולמנוע בגופם את ביצוע הפקודה? על כורחנו נאמר שמתיישבי גוש קטיף מחללי שם שמים הם, ואף, רחמנא ליצלן, מחללי שם שמים בפרהסיא... אף-על-פי-כן בוחר אני להיות עם אחי מתיישבי גוש קטיף בגיהנום, ולא לשבת במחיצת 'מקדשי שם השמים' בגן עדן.

לגופו של עניין: קידוש השם, וחלילה הפכו, מצאנו בשלוש רמות: ברמה העליונה מתקדש שם שמים כשמלכותו של הקב"ה מתגלה לעין כל, בעת ישועה לישראל ופורענות לגויים שונאי ישראל. ברמת הביניים מתקדש שם שמים כשאדם שאמור להיות מופת לרבים, אכן נוהג בצורה המעוררת הערצה, והוא מתחלל כשאותו אדם מתנהג בצורה שאינה ראויה – גם אם היא מותרת על-פי הדין. ברמה הנמוכה מתקדש שם שמים כשיהודי מוסר את נפשו על קיום התורה – וחלילה הוא מתחלל כשיהודי עובר עברה כלשהי בלא תאווה, אלא בשאט נפש.

כל יהודי חובש כיפה אמור להיות מופת לרבים, ובייחוד אם הוא גם בוגר ישיבה או קצין. הוא עלול להפוך, חלילה, לשותף במהלך שיש בו השפלת קרן ישראל וגם עברה על אחת החמורות שבעברות התורה, שגם לולי ניתנה התורה כל אדם בעל שמץ של מוסר טבעי היה נזהר מקרב אליהן (איסור גזל ואיסור הסגת גבול; איסור לגרום להרג אף בגרמא; "ובאחיכם בני ישראל איש באחיו לא תרדה בו בפרך"; ציעור אלמנות ויתומים, שבין המתיישבים יש לא מעט מהם. גם ביטולי עשה יש בקיום הפקודה: "ואהבת לרעך כמוך"; "וחי אחיך עמך" – שלא לגרום לישראל לאבד פרנסתו; "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן", ועוד). ונמצא שם שמים מתחלל גם ברמה העליונה וגם ברמת הביניים; ואיזה קידוש שם שמים יש בכך?
אל לנו להיבהל מדרשני השמאל הדואגים לשלום החברה הישראלית ולשלומו של צה"ל. שני אלו לא הטרידו את השמאל כשהטיף בגלוי לסירוב פקודה שיש בה פגיעה – ולו הקלה ביותר – בזכויותיהם של הערבים; רק היום, כשהפקודה ניתנת כלפי יהודים, מתאונן השמאל בקול מר על אלו המפרקים את צה"ל ואת המדינה. יהודי הרוקד לצליליהם של פורקי העול ולקול מצהלותם ולעגם ודאי לא מקדש בכך שם שמים.

הערה לסיום: לפני שאתם מבצעים קריעה במדי צה"ל, נא לברר אצל הרבנות הצבאית אם בהשחתת המדים שאינם שלכם יוצאים אתם ידי חובת קריעה, ואם הקריעה בכלל מותרת. ייתכן שהתשובה תתעכב מעט, מפני שפסקי ההלכה של הרבנות הצבאית יוצאים, כידוע, מהמטה הכללי. שם מן הסתם יהיו עסוקים באותו זמן בעניינים יותר דחופים.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
הכותב הוא ראש כולל 'טל אורות' בכפר דרום.