בשבע 138: האפיפיור מירושלים

שני אפיפיורים פולניים הרימו את קולם השבוע: זה מרומא, בפעם האחרונה בחייו, וזה מהכנסייה של בג"צ, שמתיימר לקבוע בענייני יהדות

הרב ישראל אייכלר , כ"ז באדר ב תשס"ה

מה ההבדל בין אהרן ברק הפולני לקרולי וויטולה הפולני? שניהם הפכו לאפיפיורים. קרולי היה לאבי הכנסייה הקתולית והשני הפך לראש הכנסייה החילונית בארץ הקודש. אחד מהם מת השבוע, והשני בועט בשערי הכניסה לעם ישראל. בשיטת המקל והגזר אישר השבוע בג"צ את חוק העבודה והמנוחה ולא קיבל את דרישה הפיאודלים העשירים לכפות על עובדיהם לחלל שבת, מחשש שיפוטרו. זה הגזר שהעניק הוד רוממותו הבג"צ לשומרי השבת. המקל הוא התערבות בשערי הכניסה לדת היהודית.

כדי שיובן הקשר בין מותו של יוחנן פאולוס השני לבין פסיקות בג"צ, שימו לב לחרדת הקודש שבה מתייחסים רוב כלי התקשורת הישראלים לשני האישים יוצאי פולין. אמור לי את מי התקשורת מעריצה בחרדת קודש, איך היא מתעלמת מתככים המתנהלים שם מאחורי הקלעים של 'ההיכל המקודש', ומיד אומר לך לאיזה מחנה הוא שייך, למחנה ישראל או למתייוונים לדורותיהם ולכנסיותיהם.

כבר קבעו סופרי החילונים כי בג"צ הוא הכנסייה החילונית של מדינת ישראל. מערכת המשפט החילונית שומרת מכל משמר שלא יהיה שום קשר חלילה בין מדינת ישראל לבין תורת ישראל. יש חוקים שאין להם ברירה אלא לשנות אותם, על-ידי פסקי דין תקדימיים. כמו למשל נושאי הגיור ואיסורי תורה בקשרי חיתון. אבל אין הם מכירים בשלטון התורה וההלכה, בשום תחום. אפילו לא בסעיפים הבודדים שהמחוקק החילוני בכנסת, בעבר הרחוק, הכפיף לדין תורה, כמו בחוק נישואין וגירושין.
כל שיקול דתי הוא שיקול זר ופסול במערכת המשפט הישראלית. כך קבעו כמרי בג"צ לדורותיהם. אין הם חשים כלל בסתירה החוקתית שבעצם קיומה של 'מדינה יהודית' שהתנחלה במרחב הערבי, על-ידי מאחזים בלתי חוקיים כמו תל אביב ורוב הקיבוצים, לבין הקביעה שאסור להכיר בחוקות התורה. אם תרצו, כאן התחילה ההתנתקות מתורת ישראל ומעם ישראל, ובתהליך בלתי נמנע גם מארץ ישראל.

חייבים לציין, בצער ובכאב, כי המרחק בין הכנסייה המשפטית החילונית לבין היהדות גדול יותר מן המרחק שבין הכנסייה הנוצרית לדת היהודית, להבדיל. הכנסייה הנוצרית והדת האסלאמית מצהירים על אמונתם באל אחד ומאמינים בתנ"ך ובנביאיו. לעומתן, הכנסייה המשפטית כופרת בקיומו ומתכחשת לתורת ה', תכלית הכפירה והמרידה. כנסיית הבג"צ מובילה את כל תהליך ההתנתקות משורשי עם ישראל, שמתחיל מניתוק מתורת ישראל, דרך ניתוק מעם ישראל ועד ניתוק מארץ ישראל. זה תהליך בלתי נמנע. "בזמן שישראל עושין רצונו של מקום אין כל אומה ולשון שולטת בהן, ובזמן שאין עושין רצונו של מקום מוסרן בידי אומה שפלה".

תארו לעצמכם שהאפיפיור הפולני של הכנסייה הנוצרית היה פוסק, לפני מותו, איזה סוג של גיור הופך גוי ליהודי. הרי בוז יבוזו לו. גם אם הוא יטען שהגוי ה'מתגייר' מאמין באלוקים וגם באותו האיש. אותו הבוז רוחשים יהודים מאמינים ל'פסיקתו' של אפיפיור הפולני של הכנסייה המשפטית. כי הוא ובג"צו כופרים בקיומו של בורא עולם. הם נלחמים בכוח הזרוע נגד כל עיקרי האמונה היהודית. מה להם לקבוע בדת היהודית, שבה אינם מאמינים? הלא הם מפרים את כל חוקי הדת היהודית בכל הזדמנות, אפילו בשאלות ארנונה, הם עוינים את שומרי התורה בתכלית השנאה. ברור לכל יהודי מאמין שאין שום סמכות חוקית או משפטית, ערכית או מוסרית, לבג"צ החילוני. בג"צ הוא האחרון שיקבע בעם ישראל מיהו יהודי ומהי יהדות, ואיך מקבלים גרים לכלל ישראל. זאת למרות שלרשותו עומדים רבבות שוטרים וחיילים הסרים למרותו.

אני מצפה מכל מי שכופר בזכותו וסמכותו של אריק שרון, הציוני האדוק, להרוס יישובים שהוא בנה בגוש קטיף ובשומרון, לכפור בזכותה ובסמכותה של הכנסייה החילונית של בג"צ לקבוע דבר וחצי דבר בדת היהודית. אינני מאמין גם לרבנים שעושים את הגיור פלסתר ומקבלים גויים שלא מקבלים על עצמם את האמונה באלוקי ישראל ואינם מתכוונים כלל לשמור את התורה. מי שמאמין בגיור 'אורתודוקסי' צריך לכפור כפירה מוחלטת בסמכות בג"צ לחוקק חוקים בכלל, ולקבוע מסמרות בשערי הכניסה לדת היהודית בפרט.

רגבי עפרה של רומי ינעמו לאפיפיור הפולני של הכנסייה הנוצרית, אבל אדמת ארץ הקודש תקיא את שלטון בג"צ, שמנסה לפרוץ את שערי הכניסה לדת היהודית ולהזרים לתוכה מיליוני גויים. אל תשכחו את המטרה שלהם: לאזן את הדמוגרפיה הדתית והחרדית בארץ ישראל.