בשבע 139: הקרב טרם הוכרע

התכנית כבר נכתבה ונחתמה, אך עדיין בכוח כל אחד מאיתנו לשנות אותה

מרדכי יוגב , ה' בניסן תשס"ה

עם שתי רגליים על הקרקע, אך בשכל ישר, באחריות ובאמונה, אנו אומרים דווקא היום, לאחר החלטות הכנסת והממשלה: חייבים לעצור את פשע ההתנתקות ולהמשיך את החזון הציוני והמפעל הציוני.
אנו מכירים ביסודותיה של מדינתנו כיהודית ודמוקרטית, ודווקא משום כך חובה על כל אחד ואחד מאיתנו לפעול כפי כוחו לעצירת פשע ההתנתקות. כמובן, בלא כל אלימות, במאמץ של אהבה רבה ואהבת חינם גם כלפי מי שרוצה להחריבנו, ובוודאי כלפי חיילינו ושוטרינו שנמצאים במצוקה גדולה מאוד.

"אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל יתייאש מן הרחמים". חובתנו להשתדל יחד במיצוי כל כוחות של המחנה הלאומי, "וה' הטוב בעיניו יעשה". יש בינינו המאמינים שדרך מסוימת אחת תעצור את ההתנתקות ויש המאמינים בדרך אחרת, אך מטרה אחת לנו: לעצור את הגרועה שבתכניות המדיניות, גזרה תוצרת כחול-לבן שניחתה על עם ישראל, פרי ביאושים של התנתקות הדורות ממורשת ישראל וחזונו.

נתאחד סביב המטרה ונרכז את כל כוחותינו יחד לעוצרה, בלא לבזבז ולו מעט אנרגיה על מאבקים בינינו על הדרך או על קיטורים על מה שלא עשינו, ובלא לתת לשטן להפריד בינינו. את הדיון בשאלות יסוד השנויות במחלוקת נשאיר לבית המדרש בשנה הבאה. כעת יפעל כל אחד יחד כפי כוחו ואמונתו לעצירת פשע ההתנתקות.

חום אנושי וחומה אנושית
מה אפשר לעשות? איך אפשר לעצור את הבולדוזר?
ראשית, חיוני לנו מטה משותף, שיתגבר את כוחות מועצת יש"ע, גוש קטיף, צפון השומרון ויתר הארגונים ויספק לגורמי השטח חומר הסברה מרגש ומשכנע, דרכי פעולה וארגון. שנית, עלינו לפעול בכל דרך של הסברה, ולחזק את פעולות המעבר מבית לבית. זהו מאמץ עוקף תקשורת, המביא לכל בית בישראל פרוספקט ודיסקט חי ומרגש מגוש קטיף ומעמיד כל אחד מבני הבית מול המציאות האמיתית ומול השאלה למה לעקור יהודים מביתם ואדמתם בארץ ישראל? למה להחריב עשרות בתי כנסת, ישיבות וגני ילדים? איך אפשר לחלל את קבריהם של גיבורי ישראל? וכל זאת שברור שתוצאותיה של התכנית יהיו מציאות ביטחונית, מדינית וכלכלית קשה יותר, וכן ערעור בסיס קיומנו בארץ ישראל.

מאמץ הסברה והרחבת התהודה הציבורית כנגד ההתנתקות הוא המאמץ הקשה והאמיתי אליו אנו נדרשים. עלינו ליצור מחדש ומיד את הרשת הארצית של מטות בכל עיר ויישוב, ולחבר כוחות של פעילים וקהילות מקומיות עם מוסדות ויישובים מיש"ע. אסור לנו לקחת חופש בערב פסח ובחול המועד (מהו "דבר האבד" אם לא הנושא הזה?) ולאחריו, גם אם חלילה ייסגרו האזורים המיועדים לגירוש.
עלינו לעמוד בצמתים ובמקומות מרכזיים, לחלק חומר הסברה לעוברים והשבים. בכל בית קולנוע וכן בכיכרות המרכזיים יש להקרין מיצג קצר, מרגש ומשמעותי, וכפי האפשר להסתייע בפרסום בתקשורת. כל מטה מקומי יכול לארגן חוגי בית, עצרות, כנסים, צעדות מקומיות ומשמרות מחאה, ולחזק את השילוט בכל מקום מרכזי ונראה.

את מאמץ ההסברה יש להשקיע גם בחו"ל ובארץ. יש לכוונו גם באופן ייחודי לציבור יוצאי חבר העמים, וכן לציבור שאיננו דתי, ולכן איננו שותף היום למאבק. במאמץ ההסברה כל אחד יכול לפנות למשפחתו הרחבה ולשכניו, וכן לפעול באינטרנט.

מאמץ ההסברה והרחבת מעגלי התמיכה יהיו התשתית להצלחתו של המאבק הפיסי לחיזוק האחיזה וההתיישבות בכל יישובי גוש קטיף וצפון השומרון. הם עצמם יידרשו להיערך לקליטה מידית של עשרות, מאות ואלפי מתנדבים, שיתאזרו באורך נשימה ובארגון לוגיסטי ארוך טווח.

מעגלים של תמיכה
הרחבת מעגלי התמיכה היא הבסיס להצלחת המאמץ הגדול והמורכב שיידרש כדי לעצור את המדינה אם יבוצעו השלבים הראשוניים של תכנית ההתנתקות.

אם יתבצע סגר במסגרת התכנית ההתנתקות, לגיטימי ומוסרי שהעם יאמר את דברו, משום שראש הממשלה גנב את קולות בוחריו. בדרכים שונות ולא אלימות נמנע את ביצוע התכנית ונאמר לראש הממשלה: לא לכך נבחרת! נבחרת לבנות ולא להרוס, נבחרת להביא ביטחון ולגיטימציה מדינית ולא לפגוע בביטחון לאורך שנים ולגרום ללחצים מדיניים ולקרע בנפשם של אזרחים, חיילים ושוטרים רבים.
אם חלילה ייסגרו אזורי ההתיישבות, הדבר יחייב את כולנו לשנות לחלוטין את סדר יומנו, כי איככה נוכל לראות בסגר אחינו? נחתור בדרכים שונות לחבור אליהם, כל אחד לפי כוחו ואפשרויותיו, להירתם לכך שהמדינה לא תוכל להמשיך לנוע בשגרת חייה עד שיחזור השכל הישר לראשיה או שיחזירו את העם לבחירות.

האחריות מחייבת לפעול להפלת ראש הממשלה, הן בדרכים הפוליטיות והן במישורים הציבוריים, ובתכנית הרעה הזו כל עכבה לטובה.
קיימים מאמצים נוספים שאליהם ניתן להירתם, כמו המאמץ המשפטי, וכן בסיוע בתרומות, ואפילו במכתבים ובאינטרנט לאישי ציבור כמחאה, ולאנשי גוש קטיף וצפון השומרון להזדהות וחיזוק.
ערב חג הפסח, חג האמונה, עננים מעל ראשנו אך רוחנו איתנה. נמשיך ונפעל באמונה, באהבה, באומץ ובארגון – ובעזרת ה' ננצח, מתוך שיתוף פעולה והרחבת מעגלי התמיכה בציבור הישראלי. ירתם כל אחד ויעשה כפי אמונתו וכוחו, ובעזרת ה' נצליח להמשיך ביתר עוז את מפעל הציונות.

* הכותב הוא אל"מ במיל', מזכ"ל בני עקיבא לשעבר ומפעילי המטה המשותף.