בשבע 160: ציונים גבוהים

המדריך לציוני צדיקים שנטמנו בארץ ערוך היטב ושימושי מאוד ● יש בו תהילים, סגולות, תפילות ואפילו מפות המובילות אל האתרים ● איך לא חשבו על זה קודם?

חגית ריטרמן , י"א באלול תשס"ה

אינפו': 'קברי צדיקים בארץ ישראל', הרב ישראל גליס, הוצאת כרטא, פורמט כיס 432 עמודים, 74 ש"ח

על מדף ההדרכה והפנאי עולים לפעמים ספרים חדשים ועם זאת כל כך מתבקשים שאתה שואל את עצמך איך לא חשבו על זה קודם. כזה הוא מדריך כרטא לקברי צדיקים בארץ ישראל של הרב ישראל גליס, שעוד לפני שיצא ממכבש הדפוס, כבר הפך לרב מכר.

אז איך באמת קרה שעל כריכת ספר חדש מודפסות המילים 'רב מכר'? בהוצאה לאור אומרים שהתקבלו הזמנות לעותקים מאנשים ומגופים ששמעו על הספר כשהרב גליס מירושלים עוד שקד על הכנתו. ברב גליס, מומחה בתחום, נועצים לא פעם בתי-דין המבקשים חוות דעת. הוא מכיר את המקומות לא רק דרך עיון בכתובים, אלא גם דרך הרגליים.

כל הציונים, כפי שניתן ללמוד מכותרת הספר, מצויים בארץ, אבל בסוף יש רשימה של ציוני קבורה בארצות ערב שבהם לא ניתן לבקר. אוריה החתי, למשל, נטמן ברבת-עמון שבירדן, שמגר בן ענת בתבנין שבלבנון ואסתר המלכה במחוז פארס שבאיראן. ציונו של יפתח הגלעדי מופיע פעמיים: בעג'לון שבירדן ובתאדף שבסוריה. על-פי המסורת יש שני ציונים ולא ידוע איזה מהם הוא הנכון. רשימה של ציוני צדיקים במערב לא נכללה בספר, וזה חסר. נדמה שיש לא מעט קוראים שהיו רוצים לקבל, באותה כריכה, מידע על ציוני צדיקים בחו"ל שאליהם אפשר לנסוע.

אבל נחזור אל הארץ. אישים גדולים התהלכו כאן, בארץ הקודש, אישים גדולים נטמנו בין רגביה. לכל אחד מהם (לפי סדר אתרים מצפון לדרום) מוקדש עמוד שבו מובאים דברי חז"ל המתייחסים אליו או דברים שהוא עצמו אמר. אצל רובם יש גם צילום צבעוני של האתר.

מובאים גם קטעי לימוד ותפילות לאמירה ליד קברי הצדיקים – לימוד ליד קבר רבי חנניה בן עקשיא, לימוד במערת רבי יוסי בן קיסמא, תפילה על קברי מלכי בית דוד, תפילה על קבר רבי מאיר בעל הנס, תפילה על ציון רבנו האר"י ז"ל.

אבל המחבר מציין במבוא לספר: "התריע המהרי"ל שגם ליד קברי הצדיקים לא לפנות בתפילה אל המתים אלא לקב"ה: 'בית הקברות הוא מקום מנוחת הצדיקים ומתוך כך הוא מקום קדוש וטהור, והתפילה מתקבלת ביותר על אדמת קודש. ואל ישים מגמתו אל המתים, אך יבקש מהשי"ת שירחם עליו בזכותם'".

מעמוד 364 ואילך, וחבל שאין לכך הפניה מיוחדת, מובאות תפילות כלליות שניתן לומר ליד קברי צדיקים, כלומר כאלה שאינן מיוחדות לאמירה ליד קבר של אישיות מסוימת. אפשר למצוא שם תפילה במקומות הקדושים בערב ראש השנה או בערב יום הכיפורים, סגולה למציאת זיווג מאת רבי נחמן מברסלב, תפילה למציאת דירה מהרב מוצפי זצ"ל, תפילה על חולה, על פרנסה ועוד.

הספר, כפי שניתן כבר להבין, שימושי מאוד ונוח. עמודיו כרומו, הוא יצא לאור בפורמט כיס, ומודפס בו ספר תהילים. ליד כל פרק מצוינת הסגולה שבאמירתו, ויש גם מפתח סגולות שמפנה את הקורא אל המזמורים לפי הנושא הנדרש – מכאבי כתף (מזמור ג') ועד הצלת הקהילה (מזמורים פ"ז ופ"ח).
בכל עמוד שבו מוזכר אתר קבורה של צדיק מצוין גם מיקום הקבר, ויש הפניה לעמוד בחלק האחרון של הספר שבו מפה של האזור בתוך 'אטלס כבישי ישראל עם מיקום קברי הצדיקים המוזכרים בספר'. יעיל יותר מזה?

המעיינים ימצאו בסוף רשימה הממקמת את הקברים לפי יישובים. בחצור הגלילית, למשל, נמצאים חוני המעגל, אבא חלקיה וחנן הנחבא, ובעזה – רבי ישראל נג'ארה. מי שרוצה להגיע דווקא בימי הזיכרון, ביארצייט – אלה מופיעים ברשימה מסודרת בעמודים האחרונים, לצד המפתח שמי אלפביתי.
חודש הרחמים והסליחות כבר כאן, והמלך נמצא בשדה. זה כנראה עיתוי מצוין לפנות אליו בתפילה (תמיד, תמיד), אפשר גם בעזרת המדריך. ולפני שיוצאים לדרך, המחבר לא שכח גם להדפיס על גב הספר את תפילת הדרך. יהי רצון.
hagit_14@walla.co.il