בשבע 162: שנה אחרת

תכלה שנה שבה כל המסכות הוסרו וכל הפרצופים המכוערים נחשפו ● תחל שנה שבה הרוח האמיתית תנצח כאן על הארץ ● המחנה האקטיבי מוכיח שיש לו דיביזיות ● לנאמני הליכוד אין שום סיבה ליישר קו עם שרון

עמנואל שילה , כ"ה באלול תשס"ה

תכלה שנה וקללותיה.
הברכה השגורה הזאת כבר מזמן לא היתה טעונה כל כך.
תכלה שנה, שבה ראינו עמל של דור שלם מתנפץ לרסיסים ויורד לטימיון.
תכלה שנה שבה מחבלים חגגו, רשעים עלזו, מרשיעי ברית לעגו, וצדיקים התאבלו.
שנה שבה זקנים נשים וטף הושלכו בברוטאליות אל מחנות פליטים.
שנה שבה ארץ ישראל הפכה לאדמת ישמעאל ובתי כנסת היו למסגדים.
שנה שבה רוצחים חגגו בביתם החרב של נרצחיהם.
תכלה שנה שבה כל הקווים האדומים נחצו, כל המסכות הוסרו, וכל הפרצופים המכוערים נחשפו.
שנה שבה ניצחה הציניות את הערכיות, הבוגדנות את האחווה והשנאה את זכויות האדם.
שנה שבה תינוקות של בית רבן נעקרו מבית ספרם ותלמידי ישיבות מבית מדרשם.

ותחל שנה וברכותיה.
שנה שבה הרוח האמיתית תנצח, לא רק בשמיים אלא גם כאן על הארץ.
שנה שבה ייבשו הדמעות, יתרפאו הפצעים, תתגלה האמת וייחשף השקר.
שנה שבה רשעים לא יעלוזו ויראי חטא לא יימאסו.
שנה שבה ישובו בנים לגבולם ובחורים לתלמודם.
שנה שבה אנשי הגבול לא יסובבו פנים אל פנים מעיר לעיר ולא יחוננו.
שנה שבה יכונן ה' את דרכינו וירצה את מעשה ידינו.
שנה שבה תיגלה מלכות ה' על כל הארץ, באמצעות עבדיו עושי דברו.
שנה שבה נזכה לראות, עין בעין, בשוב ה' ציון.
שנת גאולה.


המחנה האקטיבי מתארגן

הכינוס שהתקיים לפני שבוע בהיכלי תמיר בירושלים עשוי להתברר כמהלך חד-פעמי, או להיזכר כאירוע מכונן של תנועה חדשה.
לראשונה התכנסו יחד פעילים ותומכים לעצרת שאורגנה ונוהלה בידי האגף התורני האקטיבי של מחנה הכתומים. את שני מושבי העצרת הנחו הרב הלל הורביץ מחברון ויהודה ליבמן איש יצהר. בקרב אלפי הגברים והנשים שישבו בהפרדה מוחלטת, סירוב פקודה לעקירת יישובים זה עניין טריוויאלי. זוהי עמדתם הטבעית בסוגיה, שמקבלת גושפנקא של פסק הלכה מתוך קבלת מנהיגותו ההלכתית של הרב אברהם שפירא, שכיבד בנוכחותו את האירוע ונשא דברים.

בעניין מגמת ההתנתקות מן המדינה שעליה מדברים לאחרונה בחוגים אלו, הרב שפירא ביקש דווקא לרסן: "יש להיזהר ח"ו מלדבר בביטויים חריפים מדי", אמר הרב. "יש לזכור כי יש לנו ביקורת קשה כלפי מעשיהם של השלטון הנוכחי, אבל המדינה, מדינת ישראל, היא שייכת לכלל הציבור היהודי, ולא מאחז פרטי של מאן דהוא".

בחלק השני של הערב עלו גם הצעות מרחיקות לכת, כמו סירוב להישפט בפני מערכת המשפט החילונית. שיאים של התלהבות נרשמו כאשר לבמה נקרא אבידן וייצמן, סגן מפקד צוות ביס"מ שפוטר ממשרתו לאחר שסירב להתייצב מול המפגינים בכפר מימון. הציבור נקרא לתרום לכלכלת משפחתו של השוטר המצפוני ולסייע לו במציאת עבודה. וייצמן, נרגש וחנוק מדמעות, הקריא מקאמה שכתב לרגל פרידתו מחבריו לצוות: אשא תפילתי לשוכן מרום / שיברך את עמו ישראל בשלום / וישיב הבנים לאדמתם הגזולה / הבנים העצובים גיבורי התהילה / ואתם השוטרים הגיבורים / האמיצים, החזקים, תופסי הגנבים / בושו והיכלמו לכם! / אל יהי חלקי עמכם!

המארגנים היו שבעי רצון מהנוכחות המסיבית באירוע, שאורגן בחופזה ולא מיצה את מאגרי כוח האדם השונים של המזדהים עם הרוח שנשבה בו. הוכח שהמחנה הזה, שתפש מקום מרכזי במאבק בגלל איכותו, מסוגל גם לרכז כמות לא קטנה של תומכים.

ימים יגידו אם הקואליציה הזאת בין יוצאי 'מרכז הרב' לבין חסידי הרב גינזבורג תצליח לבסס מכנה משותף אידיאולוגי לטווח ארוך. לא פחות מזה תיבחן השאלה עד כמה יתמידו המארגנים בפעילותם, והאם יעלה בידם לנתב אותה לאפיקים מעשיים ומשפיעים.

תישארו נאמנים
אין אמת בטענה כאילו דרכו האידיאולוגית של שרון קיבלה השבוע את תמיכת מרכז הליכוד, ומוזר היה לשמוע זאת מפי חירותניק שורשי כמו רובי ריבלין.
פורמלית, מה שעמד להצבעה היה כידוע נושא הקדמת הפריימריס, לא תוכנית ההתנתקות הקודמת ולא האסון הבא שיועצי שרון מכינים לנו. נכון שיוזמי ההצבעה על הקדמת הפריימריס ביקשו להעניש את שרון על מעלליו בעבר ולחסוך את הנזקים שבכוונתו לגרום בעתיד. אבל בין אלו שהצביעו נגד הצעתם היו בוודאי כמה מאות שרק רצו למנוע את קיצור הקדנציה הנוכחית של הכנסת, שבה יש לליכוד 40 מנדטים. קיבלתם את מנהיגותי, טוען ריבלין בשמו של שרון, וזה מחייב אתכם לקבל גם את דרכי. אבל בתנועה דמוקרטית נורמלית, המנהיג מחויב לדרכה של התנועה ולא להיפך.

אם שרון מבקש לטעון שמרכז הליכוד תומך בדרכו המדינית, עליו להעמיד אותה להצבעה במרכז. הוא לא יעשה זאת, כמובן. הוא מפחד להפסיד. בעניינים המהותיים, עד היום התנועה תמיד הצביעה נגד מדינה פלשתינית ונגד תוכנית ההתנתקות. לכן, עמדתה הרשמית של תנועת הליכוד נותרה כשהיתה, ומי שביטאה אותה בנאמנות היתה קבוצת נאמני הליכוד שהתקשורת העדיפה לכנותה 'המורדים'.
נאמני הליכוד הם דמוקרטים שמקבלים את החלטת הרוב. לכן הם ייאלצו להשלים עם כהונתו של שרון בראשות התנועה עד למועד הפריימריס, למרות מעלליו. באותה מידה עליהם לקבל את החלטת מוסדות התנועה ולהחזיק גם בעתיד בעמדתם השוללת מדינה פלשתינית, עקירת יישובים ונסיגות חד-צדדיות.