בשבע 201: סקר TGI: 'בשבע' - העיתון הנקרא ביותר בציבור הדתי

שיעור החשיפה ל'בשבע' בחציון הראשון של 2006 עלה ל-6.5 אחוז מהאוכלוסיה

, כ"ד בתמוז תשס"ו

'בשבע' רושם עלייה נוספת במספר קוראיו, ומחזק את מעמדו כעיתון הנקרא ביותר בקרב הציבור הדתי בישראל - כך עולה מנתוני סקר TGIלמחצית הראשונה של שנת 2006 שפורסמו השבוע. מספר הקוראים לגיליון ממוצע של 'בשבע' עלה מ-5.8 אחוז בחציון הראשון של 2005 ל-6.5 אחוז בחציון הראשון של 2006 - עלייה של 12 אחוז.

'בשבע' מוביל בראש רשימת העיתונים המיועדים למגזר הדתי והחרדי. במקום השני השבועון 'משפחה' עם 4.2 אחוז. אחריו 'יתד נאמן' - 2.9 אחוז, 'המודיע' - 2.7 אחוז, 'בקהילה' - 2.4 אחוז ו'הצופה' – 1.6 אחוז מכלל האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל.
העיתון 'מקור ראשון' נקרא ע"י 4.3 אחוז מהאוכלוסייה.

כאמור, 'בשבע' הוא העיתון הנקרא ביותר בציבור הדתי-חרדי. שיעור החשיפה ל'בשבע' בקרב ציבור זה עומד על 26.7 אחוז. במקום השני 'ידיעות אחרונות' עם 26.6 אחוזי חשיפה בציבור הדתי-חרדי. לאחר מכן 'מעריב' עם 17.5, 'משפחה' עם 16.8 אחוז, ו'מקור ראשון' עם 16.3 אחוז מכלל הציבור הדתי והחרדי.

לעומת מגמת העלייה בעיתונות הדתית והחרדית, בעיתונות הכללית נמשכת מגמת הירידה. 'ידיעות אחרונות' ביום שישי ירד מ-55.2 אחוז בחציון המקביל אשתקד ל-50.9 אחוז בחציון הראשון של 2006. 'מעריב' ירד מ-28.2 ל-25.3. 'הארץ' ירד מ-8.8 לפני שנה ל-7.5 השנה. כאמור, שיעור החשיפה ל'בשבע' בכלל האוכלוסיה הוא 6.5 אחוז.

מאגר המידע השיווקי TGI מבוסס על מדגם מייצג של 10,000 מרואיינים במגזר היהודי בגילאי 18 ומעלה, המשקפים אוכלוסייה בשיעור של כ-3.72 מיליון נפש. הסקר המבוצע בידי חברת 'מחקרי סיגנל טורס' מקבוצת 'טלסקר' נחשב למקצועי ואמין ומשמש כלי ראשון במעלה בידי המפרסמים בתקשורת הכתובה והמשודרת.