בשבע 202: נוער דורש אמת

חלפה שנה מאז אותו היום וזכר מראה טורי החיילים שטופי המוח כשעל פניהם מבט קפוא וצייתן לא מש מזיכרוני.

לימור סון (הר-מלך) , ב' באב תשס"ו

אחדות מחשבה ולב עקר לא היו נחלת חיילי ושוטרי ישראל בלבד .גם בציבור המכונה "כתום" נשמעו קולות דומים.  צייתנות עיוורת ופלפולי סרק של בית מדרש השכילו לכסות על רגשות יהודיים חמים שזועקים מקירות הלב שאינם מסוגלים להיות שותפים לעוול נורא זה בפועל ובשתיקה.

בתוך כל הבלבול והמבוכה הרעיונית היה ציבור אחד שבבריאות ארץ ישראלית עמוקה לא הפסיק לזעוק כי ה"מלך הוא ערום"-הנוער הנפלא שלנו.

רגשות טבעיים ורוח איתנה מול כל המניפולציות והשקרים,לחצי המבוגרים ה"מבינים" ומול אלימות ואטימות בלתי נסבלת של נציגי השלטון והתקשורת.

לעיתים חולשתו של הנוער לחיפוש אחר האמת נוצלה כדי להחדיר בהם מושגים מוטעים של אחדות ישראל והפחדות על פירוק המדינה וצה"ל נשמעו מכל עבר.

בתקופה האחרונה נערכים דיונים מלומדים על מצב הנוער תוך ניסיון להבין מדוע הוא כבר אינו שומע בקולם של מורים ורבנים.בקיץ האחרון הדהדה תשובה ברורה במרחבי צפון השומרון וגוש קטיף-איפה שאין אמת ברורה וחזקה, איפה שלא מורגשת ישרות ונותרו רק חשבונות-שם לא נמצא את ליבו של הנוער שלנו.

קריאת הנוער בשם ה' כפי שנשמעה לאורך כל המאבק, היא אולי הסימן המובהק ביותר שלא מדובר כאן בביטויים של מרדנות ואי ציות אלא בתפיסת עולם אמיתית ושורשית.אמונה דתית שאינה מתנצלת.

האזנה לקולו של הנוער היא בעצם השיבה אל עצמנו,אל אותה אמונה פשוטה וטבעית טרם כל חשבון ופלפול,אל מה שהיינו רוצים לזעוק ולעשות אך חוששים מסיבות שונות ומשונות.

מכל עבר נשמעת השאלה "מה יהיה?" והתשובה ברורה-עדיין לא אבדה תקוותנו,אותו נוער שהפנים את אירועי הקיץ שעבר ואירועי עמונה יעמוד שוב בעת מבחן ויכריע.

ואנו המבוגרים? לנו מוטב כי נאמץ לעצמנו ולו במעט את דרכי הפעולה והמחשבה הנעריות ובכך אולי נמנע את המשך מסעה של מכונת ההרס והחורבן השועטת אל עבר בתינו.

ולכם נוער נפלא שלנו-לכו בכוחכם זה והושעתם את ישראל!