בשבע 204:לחוד החנית יש זכות להשפיע

שאלת השבוע: האם מעורבותו הגוברת של הציבור הדתי בצבא ובלחימה מחזקת את השפעתו על דרכה ודמותה של המדינה?

ח"כ אסתרינה טרטמן, רס"ן (מיל'), סיעת 'ישראל ביתנו' , ט"ז באב תשס"ו

צבא ההגנה לישראל היה מאז ומעולם כור ההיתוך של החברה הישראלית. במערך הצבאי אנו עדים לתהליך שהחל לפני שנים, שבו הציבור הדתי-לאומי החליף את אנשי הקיבוצים ומיטב הנוער בהפיכתו לחוד החנית של צה"ל (הכוונה איננה להמעיט מציבור אחר, מגמה זו ידועה). כפועל יוצא, השירות הקרבי בו נוטלים חלק גדול מחובשי הכיפות הסרוגות משביח את הדימוי של הציבור הדתי-לאומי בקרב האוכלוסייה החילונית במדינה. חובתנו להשתמש בלגיטימציה המוקנית לנו, מכוח זכות זו, כדי להביע את דעתנו, להשפיע ולשנות.

השפעתנו לא תושג מאליה, כפרס. ניצור ונשפיע רק באמירות חזקות, עקביות ונחרצות. אם נסביר שוב את עמדתנו, הרעיון הצודק יחלחל גם לתודעת אלה החושבים אחרת מאיתנו ושבויים בדרך מחשבתם.

חובתנו להשתמש בלגיטימציה ובעוצמה שניתנות לנו כדי להביע את דעתנו ולחדד את גודל האבסורד שבדברי ראש הממשלה. העם נתון במלחמה, אנשים נהרגים ונפצעים, והוא נושא דברים שפוגעים בציבור חשוב ומרכזי מקרב הלוחמים. החייל שאליו מכוונים הדברים עומד בפני סיטואציה בלתי אפשרית, במחשבה אם נכון הוא עושה בהתייצבותו לשירות מילואים ביחידות התנדבותיות ובתפקידי לחימה. לעומת אמירות חסרות אחריות מפי ראש הממשלה שלו בדבר תוכנית עקירתו מהבית, יש לו חינוך לאהבת המולדת.

חובתנו להעלות למודעות הציבורית את ההיגיון שבדברנו: נסיגה חד-צדדית פירושה כישלון מוחלט. הנסיגה החד-צדדית סטרה לנו בפנים, במלחמה ובשפיכות דמים. שונאינו רואים בהתקפלות החפוזה שלנו מלבנון ובעקירה האכזרית מגוש קטיף כניעה. מהלכים כאלה פוגעים בכושר ההרתעה שלנו.

דגל נוסף שחובתנו, כיהודים מאמינים, להוביל הוא שמירה על אחדות העם. קול מחאתנו העיקשת חייב להישמע באופן מחושב. יש לקרב את אחינו הטועים ולא לקוממם נגדנו.  ההשפעה הגדולה של הציבור הדתי-לאומי צריכה ללמד את הכלל ואת ההנהגה אחדות מה היא. דווקא בשעות קשות אלה, חובה עלינו להתעלות.

 מי ייתן ולא נדע עוד מלחמה ותתגשם בנו הנבואה "וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה" (ישעיהו ב', ד').