בשבע 221: משיח בנוסח ברסלב

הספר "מגילת סתרים" - חזונו המשיחי הסודי של רבי נחמן מברסלב; הוצאת אוניברסיטת בר-אילן; 258 עמודים; כריכה רכה.

עודד מזרחי , כ"ג בכסלו תשס"ז

בשנת תקס"ו, לפני כמאתיים שנה, נסע רבי נחמן בעגלה בדרך מלאדיזין לברסלב עם תלמידיו, רבי נתן ורבי נפתלי, חותנו ר' יוסקא ושני אנשים מטעפליק. הוא החל לדבר על מדינת רוסיה ועל מה שיהיה בעת ביאת המשיח. לאחר מכן ציוה על רבי נתן ורבי נפתלי שלא יספרו זאת לשום אדם. רבי נתן רצה לחזור על השיחה עם ר' יוסקא ונוכח שהוא אינו יודע כלום. באורח פלא גם שני האנשים מטעפליק לא שמעו דבר, ואז כתב רבי נתן בראשי תיבות את מגילת הסתרים. שלוש שנים לאחר מכן, קרא רבי נחמן לרבי נתן ורבי נפתלי לבית המדרש וסיפר להם שנית את מגילת הסתרים.

הספר "מגילת סתרים", שיצא כעת לאור, חושף לראשונה בפומבי את צילומי מגילת הסתרים, מפענחה ברובה הגדול ומסביר את משמעויותיה. המחבר, ד"ר צבי מרק, מרצה באוניברסיטת בר-אילן, מוביל את קוראיו במסע מרתק, שבו מתגלה תמצית משנתו של רבי נחמן מברסלב.

כתב היד העיקרי שצולם ופוענח, הינו כתב ידו של ר' אלטר טפליקר, מחשובי חסידי ברסלב בדורות הקודמים וכן מסתמך הספר על העתקה נוספת שנעשתה בדורנו.
   
המחבר מתחקה אחר העברת המגילה הסודית מדור לדור, כאשר מתקיים ציוויו של רבי נחמן, שרק אדם אחד בכל דור יחזיק במגילה ובסודותיה. אבל שום סוד לא אמור להיות נצחי, וכך הגיע גם זמנו של "היהלום שבכתר" להתגלות, ונחשף לנגד עינינו תיאור ברסלבי מובהק של התגלות המשיח.
 
הדבר המעניין ביותר במגילת הסתרים הוא שהמשיח יתקבל כמורה הוראה של כל ישראל כבר בגיל שלוש, לאחר מכן יהיה למלך ישראל ובגיל שתים-עשרה ויום יכנס לחופה ויוכתר לקיסר העולם! הוא יקדיש זמן רב לאומות העולם, יתבודד שעה מדי יום, יהיה אמן ויוצר חדשני במוזיקה ושירה ומרפא נפלא שכולם ישחרו לפתחו.

המהפכה המשיחית תהיה שקטה והדרגתית, ולא תשתמש בכח הזרוע, אלא בחינו העצום של המשיח וההשתוקקות הרבה אליו מצד באי העולם, בניגוד לרמב"ם שתיאר את המשיח גם כאיש מלחמה. עם זאת התקופה המשיחית המתוארת במגילה תואמת את קביעת הרמב"ם כי "עולם כמנהגו נוהג". יצר הרע לא יפסק מבני האדם והסנהדרין יישבו בדין, אלא ש"כל דבר ודבר יהיה נאה מקודם". בימי המשיח יסורו הדאגות מלב האדם וחייו יתארכו. לפי מגילת סתרים, המשיח יראה עשרה דורות של צאצאים ואז ימות וכתרו יעבור לבנו וכן הלאה. המחבר טוען כי אין הכרח לראות בנתוני המשיח המדהימים על-טבעיות גמורה, אלא "מיצוי מקסימלי ויוצא דופן של טבע האדם". 
 
כל תיאורי מגילת הסתרים מגובים ומבוארים היטב בתורותיו וסיפוריו של רבי נחמן ובמקורות נוספים. מתברר באריכות בספר שדמותו של רבי נחמן היא דמות המשיח, וכפי שאמר פעם כי ההבדל היחיד בינו לבין המשיח הוא שלא שומעים לו ואילו למשיח ישמעו. תינוקו של רבי נחמן, שלמה-אפרים, היה מיועד להיות המשיח, אך הוא נפטר בגיל שנה והגאולה נדחתה. בכל אופן אמר רבי נחמן שהמשיח יהיה מיוצאי חלציו.

באופן תמוה בית המקדש אינו מוזכר כלל במגילת סתרים. המחבר מסיק מכאן כי לא הקמת בית המקדש וריבונותו יהיו המשמעותיים בימי המשיח, אלא קיומו של המשיח כאדם צדיק וקדוש. המקדש תלוי במשיח ולא להפך.

פרק מיוחד עוסק בקווי הדמיון שבין שלמה המלך לבין המשיח המתואר במגילת סתרים. על שלמה נאמר כי היה בן י"ב שנה במולכו. גם הוא עסק בענייני חכמה ונגינה ומלך בדרכי שלום ונשיאת חן בלבד.

המחבר מסתמך בספרו על ספרי מחקר, אבל בעיקר על עיון בספרי קודש מקוריים ובעבודת שטח נרחבת. התמצאותו בחסידות ברסלב לדורותיה מרשימה. אין בספר התלהבות חסידית אינסופית, ומאידך אין בה דקדקנות מדעית מייגעת, אלא שילוב נאה בין העולמות: אורות החסידות בכלי המדע, וזהו בהחלט סימן מובהק לתקופת הגאולה.