בשבע 246: מכתבים

קוראי העיתון , כ"ט בסיון תשס"ז

ליקוי מאורות (בתגובה ל'רביבים', גיליון 245)/ הרב ראובן דריוש, ירושלים

הרב אליעזר מלמד מוחה על ההתעלמות של עורכי "מאורות הדף היומי" ממרן הראי"ה קוק זצוק"ל. ואינני מבין מה לו כי ילין עליהם, וכי את כל שאר גדולי ישראל הם מזכירים ללא משוא פנים?

וכי את פסקיו והוראותיו של הגר"ע יוסף שליט"א , אשר לאור תורתו הולכים רבבות אלפי ישראל מכל החוגים והעדות, ודעתו בהלכה נשמעת ברמה בכל בתי המדרשות, הם כן מזכירים?

הלא בספריהם 'מאורות ההלכה' ו'מאורות השבת' ובעלונם הבנוי על סוגיות תלמודיות לאור ההלכה, בוחרים הללו להתעלם בשיטתיות מדבריו הבהירים (למעט שני מקרים בודדים שנער יספרם).

הרי לא אחת ולא שתיים התריעו רבים וטובים בפני ראשי הארגון אודות ההתעלמות הבוטה והזועקת לשמים הלזו, ולשווא!

הסיבה היא אחת: אנשים אינם יודעים לעשות את ההבחנה האמיתית – אמת. יש ויכולה להיות תהום פעורה בהשקפה, אך כל זה לא גורע מערכו של גדול תורה בישראל, אשר  אין חולק על גאונותו וצדקותו.

דווקא הגר"ש יוסף הוא סמל למופת במישור זה, בספריו מוזכרים כל גדולי ישראל, בתוכם מר"ן הראי"ה בכל ספריו ההלכתיים האדירים. ואף עובדות מהראי"ה זצ"ל הדפיס בספרו חזון עובדיה הגש"פ ועוד. ויתירה מזו: אפילו את חברי פלוגתא המרים שלו, הוא מזכיר בענוותנותו, כזה ראה וקדש!

צר לי, שדברים העומדים ברומו של עולם אלו צריכים להידון ברחובות קריה, אך אנשי 'מאורות' אינם מותירים לנו ברירה. והלוואי שמחאה זו תעורר גל פניות אליהם, ותשתנה סוף סוף את גישתם הפטרונית.

המכנסיים כמשל/ ציפי לידר, ירושלים

ההחלטה להחזיק את הבנות של השירות הלאומי, הלובשות מכנסיים, במסגרת דתית, אך במסלול נפרד – בהתאם להמלצת רבנים ומחנכים – היא החלטה נכונה.

עם זאת , דומני כי מעבר לאיסור המפורש מן התורה "לא יהיה כלי גבר על אישה" הכרוך בלבישת מכנסיים, אין מדובר רק באיסור בודד ובמתן לגיטימציה לבנות לעבור עליו, אלא בגישה עקרונית פסולה. המסר העובר לחניכי התנועה הדתית הוא של זלזול אפשרי בחוקי תורה מסוימים, אשר אינם נראים לחניך או לחניכה, ובמקום להתמודד עם האיסור הם מתעלמים ממנו.
כאן דרושה אפוא הסברה חינוכית נכונה מתוך אהבה, שתביא להזדהות עם המצוות וקיומן, לא מתוך תפישה של עול, אלא כחלק בלתי נפרד של אורח חיינו.

איך אומרים קיבוץ בסינית/ חיים ויא, גני תקווה 

מסמרים אחרונים הולכים ונתקעים בארון המתים של התנועה הקיבוצית. על פי מה שדווח בתקשורת בימים אלה 3,3 מיליארד שקל צפויות להיות מכירות התעשייה הקיבוצית בשנת 2007 כתוצאה מייצור בחו"ל. איפה ה"עבודה עברית"? איפה "חוד החנית של הציונות החילונית?

א.ד. גורדון, ברל כצנלסון, אפרים יערי, יעקב חזן מתהפכים בקבריהם לנוכח ההתרסקות האידיאולוגית של אלה שהיו צריכים להוביל את העם היהודי בארץ ישראל למהפכה סוציאליסטית, שוויונית ו"בריאה". וכל זה כדי ליצור את "היהודי החדש", במקום היהודי הגלותי.

פרס טוב ליהודים, כנשיא/ שרה לוי, באר שבע

בעקבות בחירתו של שמעון פרס לנשיא וגם לפניה עמדה שאלת גילו המופלג על הפרק. רבים טענו כי פרס, שאמור לכהן כנשיא בגיל 90, יתקשה לתפקד והדבר עלול לגרום לביזיון המשרה הייצוגית.

ייתכן שהצדק עימם, אני לדעתי זהו דווקא יתרון גדול. עדיף פרס כנשיא זקן ועייף בעתיד – ללא יכולת השפעה ממשית, מאשר כמשנה לראש הממשלה כיום, הבוחש בקדרת היוזמות האזוריות האינסופיות שלו.

די לכיבוש הערבי/ קורן נאוה

אלף רבנים לא עשו לחזיר במדינת היהודים את מה שעשה גאידמק יהודי אחד.

הגיע הזמן שהישראלים יפנימו שהם חיים במדינתו של העם היהודי, והם כאן רק בזכות ההבטחה האלוקית ומצעו הפוליטי של הקדוש ברוך הוא הכתוב בתנ"ך. אלמלא כך, הערבים צודקים ועלינו לקחת לאלתר "את מתינו" ולעוף מכאן. גם אומות העולם החזירו לנו את 'פלשתינה', רק בזכות ההבטחה האלוקית.

מי שחש כובש בארץ חמדת אבות – הוא באמת כזה. יהודים אינם חשים כובשים במולדתם, אלא נכבשים ע"י האימפריאליסטים הערבים וע"י שמאלנים ששכחו מה זה להיות יהודים, כמו אברום בורג.