בשבע 247: אז למה לי פוליטיקה עכשיו?

זה זמן להציע שינוי לבוחר הימני, ולאפשר לו לבחור את מי שאמת מייצג אותו.

אדמונד חסין , ה' בתמוז תשס"ז

הגירוש מגוש קטיף היה מעשה לא מוסרי ושרירותי, שיצר בעקבותיו תובנה מרכזית אחת: המערכת הפוליטית היא הקובעת.

אפשר להפגין, למחות, להילחם, להתחנן, לפקוד בתים, לאהוב אחים, להיקשר בחבלים, להחתים, להתכנס לתפילות ולהזיל דמעות. מי שבסוף קובע אלו 120 חברי הכנסת. חד וחלק.
 
התובנה החדה הזו הביאה לכך שבציבור הדתי-לאומי התפתחה הבנה של חשיבות המעורבות בחיים הפוליטיים. יש דור צעיר שחווה את מראות גוש קטיף ועמונה, והבין שצריך לפתוח את השערים הפוליטיים באופן מידי.


צריך לזכור, הפריימריס אינם רק שיטת הצבעה ובחירה. הם בעיקר קריאת כיוון והזמנה להיות חלק מתהליך; בשורה לפתיחות ולשקיפות, להזדמנות שווה. הפריימריס למעשה מבטיחים לציבור תומכי המפלגה אפשרות וכוח לבצע שינויים במפלגה, במוסדותיה ובנציגיה. הפריימריס מבטיחים התחדשות, רענון, ביטול מחנאות וביטול פלגנות
רק פריימריס הוגנים ופתוחים יכול לעשות את זה. רק פריימריס יכולים להבטיח לצעירים שלא מדובר בהבטחות ריקות אלא בשיטה דמוקרטית, שהפוטנציאל להיבחר בשיטה זו יהיה שוויוני, וההצלחה היא רק תוצאה של עבודה קשה ויכולת אישית.

נכון, לשיטת הפריימריס יש חסרונות, אך ניתן להתגבר עליהם. האם יש שיטה אחרת מושלמת? מרכז מפלגה? 'שמור לי ואשמור לך'?

צריך לזכור, הפריימריס אינם רק שיטת הצבעה ובחירה. הם בעיקר הבטחה, קריאת כיוון והזמנה להיות חלק מתהליך; בשורה לפתיחות ולשקיפות, להזדמנות שווה. הפריימריס למעשה מבטיחים לציבור תומכי המפלגה אפשרות וכוח לבצע שינויים במפלגה, במוסדותיה ובנציגיה. הפריימריס מבטיחים התחדשות, רענון, ביטול מחנאות וביטול פלגנות.

האם סביר שסיעת 'האיחוד הלאומי' תהיה מורכבת מ-3 תתי מפלגות, שאף אחד מחבריה לא נבחר על-ידי ציבור תומכיה? כולם כמובן טובים ואיכותיים, אבל האם לא מוטב היה אילו כתב המינוי של חברי הכנסת היה ניתן להם באמצעות אלפי מתפקדים, ולא על-ידי כמה חברי מזכירות?

ואולי זו הסיבה שבגללה, למרות הגידול הדמוגרפי, רשימות הציבור הדתי-לאומי מקבלות בסך הכול 7.5 אחוזים מכלל קולות המצביעים, למרות שחלקם באוכלוסיה נאמד ב-20 אחוזים?

ועוד דבר: האם לא הגיע הזמן שהציבור הכתום – שמשתוקק כל-כך לראות בין שורותיו את הציבור שאינו שומר מצוות אך מאמין במסורת ישראל, במדינה יהודית ובערכים ציוניים – יזמין אותו להיות חלק אינטגראלי ממנו? שילוב ראוי נעשה על-ידי קליטה אמיתית וטבעית, ולא ביציאה ידי חובה בצירופו של חבר כנסת חילוני לשורותינו. אם נפתח את השורות, עשויה המפלגה להפוך למפלגה גדולה ורלוונטית, אשר תשבור את מחסום ההססנות של ציבור החילוני-מסורתי לאומי שיצביע עבורה.

אני מאמין שביום שבו תהיה אפשרות לכל צעיר וצעירה, תושב אופקים לצדו של תושב קרני שומרון, להיות חלק פעיל במערכת הפוליטית, זה יגביר את מעורבותם, את התלהבותם ואת אחריותם להצלחת המפלגה. זה יגרור בעקבותיו פעילות פוליטית היקפית ונרחבת, באמצעות תתי ארגונים שייעדו את עצמם לשינוי פני החיים הפוליטיים והציבוריים.

הדרך להצלחת המחנה הלאומי עוברת בשני מסלולים מקבילים: האחד – ההתיישבותי, החלוצי, הערכי והמוסרי, והשני – המסלול הפוליטי, הפרקטי, הפורמאלי. בתחום הראשון כבר הוכחנו את יכולתנו ונחלנו הישגים מעוררי הערצה; בתחום השני נחלנו אכזבות והפסדים. הגיע הזמן לנצח בו. הפריימריס הם אולי צעד קטן לביורוקרטיה המפלגתית, אבל הם עשויים להתברר כצעד גדול למחנה הלאומי.

* אדמונד חסין הוא יו"ר מזכירות ' הציונות הדתית המתחדשת' האיחוד הלאומי.