גליונות בשבע עוד גליונות

בשבע

גליון 258ראשיהפצה

שניים סינים בדין תורה - שופטים ושוטרים

אנשי הכת הסינית 'פאלון גונג' פנו ל"סנהדרין המתחדשת" בבקשה כי תדון בתביעתם נגד ממשלת סין שלדבריהם רודפת אותם באכזריות.
06/09/07, 13:18
יאיר שפירא

בראש חודש אלול התכנסה הסנהדרין החדשה, בראשותו של הרב עדין שטיינזלץ, לדון בפעם הראשונה בסוגיה בינלאומית חשובה. בפני בית הדין הובאה תביעתם של אנשי ה'פאלון גונג' בישראל, קבוצה האוחזת בשיטה רוחנית סינית, כנגד ממשלת סין.

קבוצות ה'פאלון גונג' בעולם טוענים לרדיפה פוליטית של אנשיהם בסין, ובעזרת מערכת יחסי ציבור משומנת, הן הביאו את הסוגיה למודעות נאה מסביב לגלובוס. אנשי הקבוצה טוענים כי מדובר בשיטה העוסקת בתרגול פיזי ורוחני, השואבת את מקורותיה משיטות סיניות והודיות רחוקות, והיא מביאה רק חמלה ושלום, ותמורתם היא מקבלת מיד השלטונות בסין מאסרים, הוצאות להורג ועינויים. בשנים האחרונות טוענים אנשי הקבוצה כי השלטונות הסיניים מעודדים קצירת איברים מאנשיהם לצורך סחר. מהסנהדרין החדשה נמסר כי חומר בנושא הועבר אליה גם משגרירות סין, והיא בודקת כרגע את הראיות השונות.

אין זו הפעם הראשונה שאנשי ה'פאלון גונג' בארץ מקבלים את יומם בערכאות תורניות. "לא ראוי לאדם לפנות לבית חולים, שהבריות מרננות עליו שמרדימים במרתפו נידונים למות, שולפים אותם לאור בקשה להשתלה ובודקים אם יש התאמה בין איבריהם לחולה, ואז הורגים אותם ומוכרים את איבריהם", כתב הפוסק הליטאי, הרב יוסף שלום אלישיב בתשובה לשאלה שהפנה אליו מנהל בית החולים 'שערי צדק', הפרופסור יונתן הלוי.

גם חתנו של הרב, הרב יצחק זילברשטיין, כתב כי "יש חילול השם גדול כאשר יהודי מנצל את השחיתות המוסרית של משטר ההורג את מתנגדיו מתוך כוונה להשתמש באיבריהם לתועלת. אפילו במצבי פיקוח נפש אסור לבני העם הנבחר, העם היהודי, שהצטווה באיסור 'לא תרצח', לקבל טיפול כזה".

אנשי 'יד לאחים', המגדירים את הקבוצה ככת, מחו על השימוש שנעשה בפוסק החרדי בתשדירי תעמולה של ה'פאלון גונג', שהציגו את הפסיקה כעוד ניצחון כנגד המפלגה הקומוניסטית.

אלא שהתמונה ככל הנראה מורכבת הרבה יותר. ד"ר יורי פינס, מומחה להיסטוריוסופיה פוליטית בסין מהאוניברסיטה העברית, טוען כי מדובר בכת בעלת שאיפות פוליטיות, המסכנת את המשטר הסינית, ועל כן זוכה לפופולאריות נמוכה לא רק במפלגה הקומוניסטית השלטת, אלא גם בקרב הציבור הרחב שם.

כבר יותר 2200 שנה, מאז איחודה של סין, כל אזרח סיני משנן לעצמו את המסקנה העולה מההיסטוריה הסינית, שבתת-היבשת אין תחליף למשטר אחד יציב. אחדות פוליטית, אכזרית ככל שתהיה – כך למדה ההיסטוריה הסינית – גובה פחות דם ודמעות מתקופות של פילוג ומהפכות. בהיסטוריה של סין, מהפכות שכאלו התחילו לא אחת מכתות רוחניות שהלכו התעצמו, ותאבונן הפוליטי עלה.

מפרסומים שונים שהוציא פינס בשנים האחרונות עולה כי למשטר הסיני הנוכחי סיבות טובות לחשוש מאנשי הקבוצה, ולפני שמונה שנים היא הוצאה אל מחוץ לחוק, וההתייחסות אל חבריה היא כאל מתנגדי משטר.

אלפים מוצאים להורג בסין מדי שנה. רובם המכריע לאחר שהורשעו בעברות חמורות כרצח, אונס ושוד. אחרים הם פקידי ממשל שנטלו שוחד, עברה חמורה בעיניים סיניות. מיעוטם מתנגדי משטר, ויתכן שיש בהם אנשי 'פאלון גונג'.

ראיות שהובאו בפני ועדת הבריאות של הכנסת לפני שנה הוכיחו כי רבים מהאיברים המושתלים בסין נלקחים מהמוצאים להורג אחרי מותם. על-פי החוק הסיני, צריך הדבר להיעשות בהסכמה מראש של האסיר, ולא ברור אם הסינים מקפידים למלא אחר החוק. עוד עלה בוועדה כי שלטונות סין מוציאים את פסקי הדין לפועל על-פי צרכיה של מערכת ההשתלות בבתי החולים שם. במליאת הוועדה התקשו חברי הכנסת להגיע להכרעה אם ההתנהלות הסינית מוסרית. אולי דייני הסנהדרין החדשה יעמדו במשימה.

החולים כבני אדם

ההלכה ההולכת ומתגבשת בבתי המשפט נוטעת את התקווה כי בעתיד יאלצו כל רופאי ישראל להתייחס אל מטופליהם כאל יצורים תבוניים, כאלו שאפשר וצריך למסור להם את מלוא המידע המדויק על ההליך הרפואי. מידע חלקי שנאמר כלאחר יד, אמירות מעורפלות ונתונים בלתי מדויקים מתבררים בבתי המשפט כדבר יקר לרופא ולמוסד המעסיק אותו.

זה לא מכבר דיווחנו כאן על פסק דינו של שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, משה דרורי, שחייב את בית החולים 'ביקור חולים' בפיצויים של 100 אלף שקלים ליולדת שקיבלה פיטוצין במהלך הלידה, והיא ועוברה ניזוקו קשה. השופט דרורי קבע אמנם כי ההחלטה למתן החומר היתה סבירה לחלוטין, ובית החולים ורופאיו לא התרשלו בטיפול; אך הוא קבע גם כי הרופאים הפרו את זכותה של האישה לאוטונומיה, כאשר נמנעו מליידע אותה לפני הטיפול על סכנותיו של החומר: "זכותו של כל פרט להחליט על מעשיו ומאווייו בהתאם לבחירותיו, ולפעול בהתאם לבחירות אלה", כלשון השופט.

השבוע היה זה שופט בית משפט השלום בעיר, ארנון דראל, שחייב בית חולים פרטי בפיצוי של 100 אלף שקלים, לאישה שעברה במקום ניתוח לקיצור קיבה בעקבות ניסיון להתמודד עם עודף משקל. למרבה הצער, הסתבר כי צוות הניתוח הותיר בבטנה של האישה מכשיר רפואי כלשהו, דבר שגרר בעקבותיו סבל של חודשים, ניתוח נוסף, וכמובן פיצוי כספי.

אך בית המשפט פסק פיצוי כספי נוסף לאותה אישה, בשל "העדר הסכמה מדעת ופגיעה באוטונומיה". בבית המשפט הסתבר כי הרופא המנתח, שהמליץ לאישה לעבור את הניתוח, הציג את עצמו כפרופסור, למרות שלא היה רשאי לשאת בתואר שכזה. הוא גם הצהיר באוזניה שמעולם לא נכשל בניתוח מסוג שכזה.

בית המשפט אמנם לא פקפק במקצועיותו של הרופא, ואף כישלונות מסוימים שהיו מנת חלקו בעבר לא חרגו מהנורמה, אך קבע כי המידע הבלתי מדויק שנמסר לאישה לפני הניתוח היה מהותי להחלטה ליטול על עצמה את ההליך הרפואי, ובעצם הטעייתה נפגעה האוטונומיה שלה להחלטה על בריאותה וחייה – דבר המצדיק עילה לתביעת נזיקין. רופאים, היזהרו בדבריכם.