בשבע 260: מכתבים

קוראי העיתון , ח' בתשרי תשס"ח

שדה יעקב קדמה לכפר יעב"ץ  (בתגובה 'נוער הגבעות של שייך אברך', גיליון 259)/ ד"ר גדעון ארליך, נגוהות
 
בכתבה שההפניה אליה הוכתרה בשם: 'נהלל של הדתיים' (כותרת המצביעה על תחושת נחיתות) נכתב: "כפר יעב"ץ בגלגולו הראשון (שלא שרד) היה מושב של 'הפועל המזרחי' עוד לפני ייסוד שדה יעקב".

  אמי ז"ל, בחורה יחידה,  ואבי ז"ל ועוד כעשרה בחורים היו מייסדי גבעת חיים, שהיא גלגולו הראשון של כפר יעב"ץ. הורי עלו באדר ב'  תשס"ב ומכתבם הראשון מגבעת חיים לסבי שבפולין הוא מ"אור לארבע עשר  לאחר בדיקת חמץ, גבעת חיים, תרצ"ב", כלומר שש שנים לאחר ייסוד שדה יעקב. ב'עיתוננו' מיום כ"א אייר תרצ"ב מתואר טקס העלייה על הקרקע של גבעת-חיים ע"ש הרב חיים צ'רנוביץ שהתקיים "בשבוע שעבר". לאחר נטישת היישוב הדתי גבעת חיים, לקח  גרעין ג' של השומר הצעיר שהוקם בסמוך את השם לעצמו, אך פירש אותו על שם המרטיר, הרבין של אז, ארלוזורוב. מעניין שמכתב תשובה אלי, הנמצא בידי, התכחש יצחק בן אהרון כליל לא רק לכך שהיתה לפניהם גבעת-חיים, אלא אף לקיומו באזור של יישוב דתי כל שהוא.

ואציין בעניין זה מדברי אבי ז"ל שהיה מראשוני כפר-פינס: אצל אלה שמסתכלים מלמטה למעלה על נהלל וכפר יהושע - הנוער מתקלקל; אצלנו שהנוער מסתכל מלמעלה למטה על עין-עירון החילונית השכנה - לא. 

מסורת מקודשת/ ציפי לידר, ירושלים
 
עם כל הכבוד לסימנים האישיים שבסדרים של הקיבוצים, דומני כי ייחודם של הסימנים המסורתיים בסעודת ליל ראש השנה, הוא במסורת המקודשת העוברת מדור לדור, כפי שמצביע הפתיח: יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו".
בהתאם לכך, ייחודם הוא שהם נאמרים בלשון רבים (בדומה ללשון התפילה) מתוך דאגה לכלל. בניגוד לסימנים האישיים, הסימנים הקלאסיים מבטאים את החריגה מתחום האגו, תוך הבעת ערבות הדדית ואחריות לאומית. מכאן השימוש החוזר במוטיבים של השמדת אויבינו וריבוי זכויותינו במצוות.

מוטב מאוחר/ חיים דויטש, חולון

בהפצצת חיל האוויר בסוריה, לפחות לפי המידע בתקשורת חו"ל, הוכיחה ישראל מאוחר מדי כי ביכולתה לשקם את כוחה הצבאי בפעולה חשאית, שבה אפילו הטייסים לא ידעו עד לרגע האחרון את מטרת גיחתם.

מלבד החשאיות כאמור, התעוזה במבצע הצבאי נותנת מקום לתקווה כי בניגוד למלחמת לבנון הכושלת, כאשר ישראל רוצה ולא מפחדת "מה יגיד העולם" היא בע"ה מנצחת.

ערבות הדדית/ משפחת דיין, פסגות

בימים אלו של תשובה וחשבון נפש, בהם עלינו לחזק את הערבות ההדדית, אסור לנו לשכוח את אחינו שמעבר לים הנמק בכלאו, אשר מסר עצמו למעננו, יהונתן פולארד. כל דבר קטן יכול לחזקו.

אנו מארגנים משלוח מרוכז של מכתבים ליהונתן. ניתן לשלוח מיילים לדוא"ל:  gmail.com@mail2pollard באנגלית בלבד, ואנו נעביר זאת במרוכז בדואר לכלאו. המכתבים ישולחו אחת לחודש עד לשחרורו בע"ה. 

צימוקים לשבת

לביב : אתמודד על ראשות הממשלה .
 חסר שם לב.

ילדה באמבולנס  בכביש הערבה.
 על אם הדרך.

חשוד בזיוף תמרוקים: הוספתי רק מים.
 שהכל יפה לבשמים.