בשבע 269: מכתבים

קוראי העיתון , י"ט בכסלו תשס"ח

על גבולות המאבק (בתגובה ל'על קו העימות', גיליון 268)/ משה מאיר, בית אל

קראתי בעניין בגיליון האחרון על התוכניות של גופים מסוימים ליצור 'מאזן אימה' על מנת לסכל את תוכניותיו של אולמרט.
מכיוון שחלק מהאנשים נתלים כביכול במו"ר הרב שפירא זצ"ל, מעניין לראות איך הוא התייחס למצב דומה בעבר. סמוך להרס של חבל ימית, החלו חלק מהנהגת הציבור לדחוף לפעולות קיצוניות, שאמורים היו לכלול מעשי התאבדות.

זכיתי באותה עת להביא את הרב שפירא זצ"ל לימית כדי שיורה הלכה בנושא. בדיון שנמשך עד אור הבוקר קם אחד הרבנים וטען כי על פי הדרכת הרב צבי יהודה זצ"ל,  "על גופותינו", יש למסור את הנפש. הרב שפירא השיבו מיד: "אתה לא מבין מה התכוון הרב צבי יהודה, ואם זה מה שהוא התכוון, אני חולק עליו".

בפסיקה הזאת של ר' אברום זצ"ל נגדעו התוכניות הקיצוניות באחת, ומכאן ואילך גבולות המאבק הוגדרו בשטח ע"י ועדת רבנים בראשות מו"ר הרב נריה זצ"ל. נדמה שלא נס ליחם של הדברים וכדאי לפרסמם. 

דעת תורה (בתגובה ל'שופטים ושוטרים', גיליון 268)/ גיא צור, ירושלים

שתי נקודות הפריעו לי בדבריו של עו"ד שלמה אייזנברג, שטוען כנגד מינוי שני רבנים, ספרדי ואשכנזי, לכל עיר. ראשית כמשפטן מדוע הוא מרהיב עוז לעסוק בהלכה ולהתערב בענייניה, היאך הוא מכריע למעשה שרב ספרדי שלמד בישיבה אשכנזית יכול לנהוג כמו הרמ"א? מדוע הוא מעלה את השאלה איך יפסוק רב אתיופי כאילו אין לה מענה? המענה הוא ביד גדולי הדור ולא בידיו.

שנית, איך הוא מחליט החלטה הלכתית שלא צריך שני רבנים באותו מקום, גם זו שאלה שצריכה לדעת תורה. הרי יש מצבים שלא תמיד הרב מכיר את מנהגי העדה השנייה, או לפעמים לכפות על הכלל את מנהגיו. לאחרונה ראינו בעיר אשדוד דוגמה לכך: הרב היחיד אינו מוכן לאפשר למי שרוצה לסמוך על היתר המכירה לעשות כן.  בעבר היו מועצות אזוריות שלא אפשרו נישואין בימי בין המצרים גם לספרדים, שלדידם אין איסור להינשא בימים אלו, ויש עוד דוגמאות רבות.
מוטב לאייזנברג שיטפל בבעיות אצל החילונים, שם הן חמורות יותר.

מתנחלי ההר ומתנחלי העיר/ סוזי דים, דוברת מטות ערים, רחובות

קראתי את הכתבה בעניין. כל הדוברים בכתבה שעסקה במאבק על ארץ ישראל היו מעניינים, אך כולם היו מתנחלים. ניתן היה לטעות ולחשוב, שרק מתנחלים בעסק.

בפועל, גם אנו תושבי הערים הגדולות, מחשיבים עצמנו חלק ממחנה נאמני ארץ ישראל. לא נשלה איש, אכן אנו דלים ברוח ובמעש יחסית ליחידי סגולה כמו עידו זולדן הי"ד, אבל גם אם לא תמיד הננו מצליחים להעפיל לכל גבעה בכל עת, אנחנו לוקחים על עצמנו משימות עורף שגם להן יש חשיבות, מי במעש מי בפקס, מי בטלפון ומי בניצול קשרים חשובים שנבנו לאורך השנים.
 
למשל, בימים אלה אנחנו מסיימים מעבר חפוז על כל פעילי ישראל ביתנו (כמעט) בכל עיר ועיר בכל רחבי הארץ כדי להסביר להם מה זה מדינה פלשתינית (טילים בירושלים, ת"א ונתב"ג) ומה פירוש חלוקת ירושלים (ערבים בשכונות "שלהם" יורים על ילדים בשכונות "שלנו"), הראו-נא ארגון בשמאל שמסוגל לבצע עבודת שטח כזו. 

צימוקים לשבת/ משה טאו, רחובות

ישראל 2007: פשע, אלימות, שחיתות.
 אולמרט, העם שואל: אנה פוליס?

תחקיר: מוצרי עוף ובקר מובלים ללא קירור.
    משרד הבריאות: אין לאכול בשר נע.