בשבע 271: מסע הכפשה מסולף ומעוות

לימודים עיוניים בכיתה נפרדת הם הדרך הנכונה לקידומן ושילובן של התלמידות עולות אתיופיה ● בשיעורים אחרים הן שולבו עם כל הבנות, והדיבורים על יציאה נפרדת להפסקות הן שקר גז.

הרב אברהם גרנביץ' , ד' בטבת תשס"ח

זה שבוע ימים שהתקשורת מכפישה ומשמיצה את התנהלות בי"ס 'למרחב' אודות קליטת הבנות עולות אתיופיה. לתדהמתנו, מדובר במסע הכפשה חסר תקדים המסלף את העובדות לאין ערוך.

הנהלת ביה"ס בחרה שלא להגיב באמצעי התקשורת השונים, מאחר וההתלהמות היצרית לא הותירה מקום להסברים אמיתיים והגיוניים להתקבל. סברנו ועודנו סבורים כי התגוננות ומענה בעיצומו של מסע לינץ', בעוד אין אדם המעוניין לשמוע עובדות כהווייתן, הינו מיותר לחלוטין. ועל זה נאמר "והמשכיל בעת ההיא ידום". אך מאחר ופרשייה זו לא יורדת מהכותרות, ומאחר ונגרם חילול ה' גדול כשציבור שלם שומר תורה ומצוות מוכפש, ורואים אנו כי כוחו של לשון הרע גדול כל כך עד שחלחל גם בתוך מחננו - נראה שהגיעה העת לכתוב דברים כהוויתם.

אך קודם נבקש להודות לכל המחזקים, ובמיוחד לאלו שדנו אותנו לכף זכות למרות אי השתייכותם למעגל הקרוב של מוסדות 'למרחב'. וכבר אמרו חז"ל "במידה שאדם מודד בה מודדין לו". ישלם ה' שכרכם הטוב מן השמיים.

נקדים ונאמר כי ביה"ס 'למרחב' הינו מוסד פטור שבוחר את תלמידיו עפ"י הרקע הדתי-תורני של המשפחה. הרקע העדתי, מכל סוג, אינו מהווה גורם בעל משקל כלשהו. בביה"ס 'למרחב' מתקבלים יוצאי כל העדות, ובלבד שרקע הבית הינו תורני במלוא מובן המילה. כמו כן הרקע הסוציו-אקונומי אינו מהווה כל שיקול בקבלת תלמידים, ועל כך יש לנו קבלות די והותר.

ולגופה של פרשייה:

עיריית פ"ת, יחד עם הראשון לציון, הרב עמר שליט"א, פנו אלינו בבקשה לקבל תלמידות יוצאות אתיופיה לביה"ס. ישבנו על המדוכה והחלטנו להיענות לאתגר, מתוך מטרה שהבנות תקבלנה חינוך דתי וערכי, על מנת שבעתיד תוכלנה להתערות בתוך החברה הדתית-לאומית במדינה. ככל הידוע לנו, אנו ביה"ס היחיד בארץ, במעמד מוסד פטור, שהסכים ברצון לקלוט בנות אלו.

כאשר הבנות נקלטו בביה"ס, היה ברור, עקב מצבן הלימודי, ובמיוחד בהשוואה לרמתן של תלמידות כיתה ב' הרגילה, שלא ניתן בשום פנים לשבצן במסגרת אינטגרטיבית, ויש הכרח לשבצן בכיתה 'מקדמת'. לשם הבהרה אציין שקיימים פערים גדולים הן בשפה (קריאת וכתיבת עברית), הן בהבנת הנקרא והן במקצועות הלימוד האחרים. שילוב הבנות במצבן זה - קודם שקודמו - בכיתה אינטגרטיבית, עלול היה לגרום להן לנזק קשה ביותר.

ואדגיש: 50 אחוז ממקצועות הלימוד בבית ספרנו הינם לימודי קודש: תורה, נביא, הלכות, תפילה ועוד. תלמידות בית הספר באות ממשפחות תורניות, וממילא הן מגיעות לביה"ס עם 'מטען קודם' רב. כאמור, שילוב הבנות העולות בכיתה רגילה, היה יוצר מצב שהן היו "נבלעות" בכיתה, "נסגרות", ולא ניתן היה לקדמן בכל דרך שהיא  (בכל כיתה כ-30 תלמידים, ולא היתה כל אפשרות שהמורה תוכל להקדיש להן את תשומת הלב הנדרשת).

בנסיבות הנ"ל התקבלה החלטה שבשלב הראשון, ובכדי שהבנות תוכלנה לקבל טיפול והעשרה אישיים תוך התאמת החומר הנלמד לרמתן ולהתקדמותן, אזי בשיעורים העיוניים תלמדנה הבנות בכיתה 'מקדמת', תוך הקצאת מורה מעולה מיוחדת ונפרדת, כדי שתוכל להיענות לצרכיהן ולקדמן לרמה הרגילה. הכוונה המפורשת היתה שכל בת תתקדם עפ"י יכולתה ורמתה, וכאשר תגיע לרמה נאותה היא תשולב בכיתה הרגילה.

עוד נוסיף כי מלבד המורה המחנכת שולבו בכיתה זו עוד חמישה מורים מתוך צוות המורים הרגיל, לצורך תגבור והעשרה נוספים במקצועות הקודש ובמקצועות הכלליים. כל זה נעשה תוך בדיקה מתמדת של התקדמות התלמידות בלימודים, על-מנת לשלבן בהדרגה בכיתות הרגילות בשעות נוספות, עד לשילובן המלא.

כל שעשינו היה בידיעה ובשיתוף עם מר שלומי, הממונה מטעם מינהל החינוך על שילוב העולים במוסדות החינוך השונים. התהליך שתואר לעיל הוסבר להורי הבנות שבאו להתרשם מביה"ס, ורק הורים שהביעו את נכונותם ורצונם באופי זה של קליטה שלחו את בנותיהם. נציין כי דרך זו של קליטה מקובלת במוסדות חינוך נוספים, והיא הנכונה ביותר לטובת הבנות.

הטענה שכביכול נעשתה "הפרדה" מכוונת בין הבנות העולות ובין תלמידות ביה"ס, הינה בגדר השמצה זדונית ועלילת דם ממש. מחוץ ללימודים העיוניים שולבו הבנות העולות עם כלל התלמידות בכל פעילויות בית הספר. כך לדוגמא בשיעורי התעמלות, מוסיקה, מלאכה וכדומה, שולבו הבנות העולות בכיתה רגילה, ולמדו ביחד עם התלמידות האחרות. כך הדבר גם בכל הפעילויות החברתיות האחרות, בהן שולבו הבנות העולות בפעילות כלל בית הספר, לרבות טיולים, פעילויות חברה, סדנאות יצירה, כינוסים, פעילויות לקראת חגים, ועוד ועוד.

את דברי הבלע והשטנה בעניין "הפסקות נפרדות" לא נותר לנו אלא לדחות בבוז ושאט נפש. הבנות שיחקו עם כל בנות ביה"ס בכל ההפסקות, ועל כך יעיד כל הצוות החינוכי, וכמובן כל בנות ביה"ס. לא עלתה על דעתנו מחשבה נואלת שכזו, ואנו מרגישים נבוכים לעמוד ולהתגונן מול שקר גס שכזה. המשחק המשותף בהפסקות היה טבעי וברור מאליו, ואנו נדהמים עד היכן יכול הרוע להיסחף.

שמענו כי אנו מואשמים גם בכך שהורי הבנות לא הוזמנו לאסיפת הורים. ובכן, שקר נוסף: אסיפת ההורים תתקיים לאחר חנוכה, וטרם נשלחו הזמנות לאסיפה זו.

בעניין ההסעות: הבנות הוסעו במונית שאורגנה ושולמה ע"י מינהל החינוך בעיריית פ"ת. כך נוהג מינהל החינוך גם בבתי ספר אחרים, בהם הילדים משולבים בבית ספר המרוחק מאזור מגוריהם, וזאת בכדי להקל על הילדים.

כל הנ"ל מלבד העובדה שילדי ביה"ס 'למרחב' נוסעים בהסעה בחברה פרטית, לה משלמים הורי התלמידים, וההתקשרות נעשית ישירות עם חברת ההסעות.

לסיום, נציין כי מפקח ביה"ס ביקר בביה"ס, בדק וחקר את העניין לעומקו, והביע שביעות רצון מלאה מהטיפול בבנות. המפקח גם שוחח עם ארבע הבנות שסיפרו לו שהן אוהבות את ביה"ס, את הבנות ואת המורה. אין ספק שמלבד הנזק שנגרם לשמו הטוב של ביה"ס, נגרם נזק לא פחות גם לארבע הבנות, שהיו בעיצומו של תהליך קליטה ראוי ונכון.

אנו מתפללים ומייחלים לה' יתברך שייפסק מחול השדים ההזוי הזה, שאין לנו ספק ששורשיו הם חשבונות פוליטיים שיצאו מכל פרופורציה, והפעם פגעו בנו כבית ספר, ובעוד ארבע בנות בנות שמונה, על לא עוול בכפן ובכפינו.

אנו תפילה כי יזכנו ה' להיות בין מקדשי שמו ולהוסיף ולעסוק בעבודת החינוך של ילדי ישראל לעבודתו יתברך.

הכותב הוא מנהל ביה"ס 'למרחב'.