בשבע 273: זה הזמן לפוליטיקה

כנגד רמיסת המחנה הלאומי יש להקים מפלגה שתונהג בכוח התורה ותאחד דתיים וחילונים.

הרב שמעון בן ציון , י"ח בטבת תשס"ח

רבנו, הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, כתב בשנת תרע"ג – לפני כמעט מאה שנה, מאמר תחת הכותרת 'על הפרק': "השעה שעת פוליטיקה... ושעת כושר זו אל תיעזב מאיתנו... יש להתחיל ולהאיר ולברר באמת את ערכי הפוליטיקה שלנו, ולהתחיל להביע את הפוליטיקה הישראלית, שמקורה ויסודה בטבע של עמנו".

כלפי מה הדברים אמורים?

שעה כה קשה, שעת מבחן כל-כך מיוחדת בנוראותה, דומני שלא היתה לנו מאז קום המדינה. מחד גיסא, אתה רואה יישובים פורחים, ציבור מאמין – דתי או לא דתי, אך מאמין באלוקי ישראל, בעם ובארץ. ישיבות, מכינות, מדרשות, אולפנות לאין ספור – כן ירבו. תנועות ומסגרות המחברות את ישראל לארצו, לתורתו ולשורשיו, בכל הארץ. בתים נאמנים קמים יום יום, בשמחה, בקדושה ובטהרה. ברוך ה' יום יום.

ומאידך גיסא, ממשלה איומה המפקירה את בניה ומוסרת חבלי ארץ לנוכרים, כאילו היו נדל"ן או פחות מזה. על ירושלים יידו גורל! את יונתן פולארד ואת שבויי צה"ל ונעדריו מפקירים ושוכחים; המצב החברתי מעוות, העוני והאלימות זועקים לשמים, וכבוד ישראל מושפל.

קיצורו של דבר, את הציבור המאמין, המחנה הלאומי, השורשי והכתום הממשלה ושלוחיה 'לא סופרים'. עושים בנו ככל העולה על רוחם, ובכך מערערים את קיומה של מדינתנו האהובה.

אבל כאמור, לא רק בנו פוגעים, אלא בכל היקר והקדוש לעם ישראל לדורותיו. ערכי השבת, המוסר והצניעות נרמסים. השחיתות השלטונית פושה בכל אתר ואתר, והציבור מיואש לחלוטין. יש אומרים: בואו ונתנתק מהמדינה, חלילה. יש אומרים: בואו ונתנהג כמו הבדואים בנגב, או הדרוזים בפקיעין. יש אומרים: נפעל במישור הרוחני ההסברתי.

ואני הקטן, כמי שמסתכל במאורעות ובתורתם של מרן הרב קוק זצ"ל ושל בנו הרצי"ה, אומר כי יחד עם כל הפעולות הטובות שעושים כל התנועות והיחידים הפועלים למען עמנו, ארצנו ותורתנו – כעת השעה היא: שעת פוליטיקה.

יש בציבור הלאומי השורשי אוגדות שלמות של חיילים נאמנים, בנים ובנות נאמנים לתורה, לעם ולארץ. ומכאן למעשה: כדי לעורר את רבבות התומכים ברעיון היהודי לאומי, צריך להקים תנועה פוליטית שתונהג מכוח התורה, ומנהיגיה יהיו מחוברים לתורה. יחד עם זה, לתנועה כזו יש לצרף אישים וחברים שאין כיפה לראשם, אבל אש אהבת הארץ, הכבוד והחיבה ליהדות בלבם.

יש לפתוח את השורות לכל הנאמנים לשורשי העם היהודי ולארצו, ואז לעניות דעתי נופתע לטובה. תנועה כזו תדאג לכל מה ששייך ומחובר לתורת ארץ ישראל, וכן לתיקון מצב העוני, חינוך הנוער, מניעת האלימות ועידוד ערכי המוסר והמשפחה. תנועה כזו תהיה ההיפך מהדוגמה שנותנים מנהיגינו, ותילחם בשחיתות ובחוסר הצדק בכל מקום שבו הם נמצאים.

גם מי שאינו מבין עד תום את ערכן של תורה ושל ארץ ישראל, יוכל למצוא בחבורה צנועה של אנשי מופת את מה שנשמתו צמאה למצוא ולראות. דרך הנקודה של ארץ ישראל תופיע כל האורה והברכה. עת לעשות, כי בנפשנו הדבר.