בשבע 277: גם יהדות וגם כשרות

על אף הדגש על הפצת התודעה היהודית, דווקא בתקופת כהונתו של הרב רונצקי יש שיפור עצום גם בתחום ההלכה בצה"ל.

אביעד בקשי , י"ז בשבט תשס"ח

בגיליון הקודם ביקר הרב ניר אביב את הרב הצבאי הראשי, הרב רונצקי, על כך שהוא מוביל את הרבנות הצבאית לתחום התודעה היהודית על חשבון פתרון בעיות הלכה וכשרות.

למקרא הדברים נזכרתי בסיפור על אדם שאמר לרבו כי לרשותו 10 דקות ביום שהוא מסוגל להקצות ללימוד תורה, ושאל האם ללמוד בהן הלכה או אמונה. הרב השיב כי ילמד בהן אמונה, ואז ייווכח שיש לו עוד שעה ביום ללימוד הלכה.

הרב רונצקי אכן שם בקדמת סדר יומה של הרבנות הצבאית את תחום התודעה היהודית. אך ראו זה פלא, דווקא בתקופתו של רב 'תודעתי' כמו הרב רונצקי יש שיפור עצום גם בתחום ההלכה בצה"ל.

כמילואימניק ותיק, איני זוכר מעולם משנה סדורה ונגישה של הדרכה הלכתית כפי שקיימת היום מטעם תחום ההלכה ברבנות הצבאית. סדרת 'הלכה כסדרה' בספרים, בחוברות ובצה"לנט, בית המדרש הצבאי לפתרון שאלות הלכתיות צבאיות והקו הטלפוני הפתוח לשאלות חיילים, נותנים מענה הלכתי שלא ראיתי בעבר ברבנות הצבאית. לא זכור לי שבימיה של רבנות צבאית 'הלכתית' הוצע לי לחתום על עט-שבת או על ערכת עירוב, כפי שמציעה כיום הרבנות ה'תודעתית' של הרב רונצקי. מבחינת איוש סגלי רבנות צבאית במשגיחי כשרות אכן קיימת עדיין בעיה. אך גם בעניין זה אין מה להשוות את מצב איוש תקני הרבנות בעבר לעומת השיפור הדרמטי שחולל הרב רונצקי בתוך שנה וחצי. משגיחי כשרות אמנם חסרים, אך לפני שנתיים לא היינו שומעים תלונות על העדר איוש בתחום זה רק משום שבגדודי מילואים רבים לא היה כלל רב שיוכל להתלונן כי חסרים לו מכ"שים.

טענה נוספת של הרב אביב כנגד הרבנות ה'תודעתית' של הרב רונצקי היא שהרבנות הצבאית איננה סניף של תנועת 'ערכים'. אמת, הרבנות הצבאית אינה ארגון אזרחי להחזרה בתשובה; אך אין זה אומר שקולה צריך להיות מושתק בתחום החינוך לערכים בצה"ל. אני מבקש להזכיר כי משפטי מפתח של הוגי העלייה השנייה מלווים כל פעילות של חיל חינוך בצה"ל; סיסמאות שטבע בן-גוריון פרושות בפוסטרים ענקיים בכל רחבת מסדרים בצה"ל, כמו גם בחדרי תדריכים מבצעיים; ואם לא די בכך, נוסיף ונזכיר כי צה"ל רוכש מארגונים אזרחיים סדנאות חינוך בהן מועברים לא פעם תכנים חילוניים ופוסט-לאומיים מובהקים, מבית מדרשם של אקדמאים אנטי-ציוניים.

אם פעילויות חינוך אלה בצה"ל אינן הופכות אותו לסניף של מפא"י, של האגודה לזכויות האזרח או של האיחוד האירופי, איני מבין מדוע דווקא מושגי יסוד ביהדות, מדרשי חז"ל או פסקה של הרב קוק הם שיחצו את הקווים האדומים בצבאה של המדינה היהודית.

לדעתי, נכון עושה הרב רונצקי הנושא באומץ את דגל התודעה היהודית בצה"ל. מי שמכיר את ההוויה הצה"לית בשנתיים האחרונות יכול להתרשם כי בזכות המגמה ה'תודעתית' של הרב רונצקי, מספיקין בידו ללמוד וללמד, לשמור ולעשותן