בשבע 277: המהפכה ההלכתית של הרב רונצקי

בניגוד לטענותיו של הרב ניר אביב, הרבנות הצבאית פועלת במגוון תחומים: מעירוב וטיפול בכשרות, דרך הכשרת הרבנים ומשק"י הדת ועד להנחלת התודעה היהודית.

סא"ל הרב איל קרים , י"ז בשבט תשס"ח

בגיליון השבוע שעבר התפרסמו דבריו של הרב ניר אביב, שנכתבו מתוך הערכה רבה לרב הראשי לצה"ל, ולכלל הרבנים הצבאיים בקבע, המוסרים נפשם וזמנם בתנאים לא פשוטים. יחד עם זאת העיר הכותב מספר הערות בדבר תפקידיה וייעודיה של הרבנות הצבאית, וסיים כמובן (איך לא) ש"על כולנו ובראשם הרבצ"ר ללכת בדרכו ולאורו של הרב הצבאי הראשון- הרב שלמה גורן זצ"ל, שהבין שדווקא הבעת דעה תקיפה גורמת לקידוש השם והערכה רבה, ושלכן דבריו כובדו ונשמעו ע"י ראשי הממשלה והצבא", ועל כך מגיע לרב אביב יישר כח.

במהלך דבריו כותב הרב אביב, ש"על פי החזון החדש, הרבנים הצבאיים הם יותר מדריכים להפצת יהדות ופחות רבנים בעלי ידע הלכתי הדרוש לפסיקת ההלכה". נראה לי שדברים אלו דורשים בחינה לאור העובדה כי מאז כניסת הרב רונצקי לתפקידו, התרחשו ברבנות הצבאית שינויים משמעותיים רבים -אמנה רק מקצתם.

בראש ובראשונה נושא לימוד התורה, המחולק למספר רבדים, החל במשגיחי הכשרות דרך מש"קי היהדות וקציני הדת, וכלה ברבני היחידות. בכל שבוע מתכנסים רבני הפיקוד ללימוד משותף המבוסס על דפי מקורות הלכתיים הנכתבים על ידי תחום ההלכה. נוסף לכך מחויבים כלל הרבנים הצבאיים לתוכנית לימוד הלכתית מקיפה של משנה ברורה, הפרוסה על פני מספר שנים, ואשר מלווה בדפי הנחיה ובמבחנים חודשיים.

בנוסף, מגיע כל רב לשבוע ישיבה בבית מדרשה של הרבנות הצבאית במחנה שנלר, ללימוד הלכה אינטנסיבי שבסיומו עליו להבחן על כל החומר הנלמד. כל זאת מלבד הכנסים החייליים העיתיים (אחת לחודש וחצי), בהם לומדים כ-140 רבנים נושאי הלכה שונים. גם למשגיחי הכשרות נבנתה תוכנית לימוד הלכתית, להעמקת הידע הנדרש מהם בנושאים המקצועיים עליהם הם מופקדים. בשבוע שעבר התבשרנו שמועצת הרבנות הראשית לישראל אישרה תוכנית "כושר לרב צבאי", שנבנתה בשיתוף עם תחום ההלכה ברבנות הצבאית שמטרתה אחת: העמקת הידע ההלכתי של הרב הצבאי. היקף לימוד תורה זה, מעמיד בסימן שאלה את הפרשנות של הרב אביב, לגבי חזונו של הרב הראשי לצה"ל, באשר לדמותם של הרבנים הצבאיים.

הכשרה מקצועית: בוודאי ידוע לרב אביב בהיותו מכהן כרב צבאי, עד כמה נכון הדבר, שרב שאינו מכיר את הצדדים המקצועיים של הטנק או התותח, אינו מסוגל לפסוק בנושאים אלו, גם אם יהיה גדול הדור. לשם כך, ערכה הרבנות הצבאית לרבניה השתלמויות מקצועיות בחיל השריון ובחיל התותחנים, על מנת להכשירם לפסוק בשאלות הקשורות להפעלת כלים אלו בשבתות ובחגים.

טכנולוגיה והלכה: ראש מדור, קצין בוגר מכון לב, הופקד בתחום ההלכה על נושא זה. האמצעים הטכנולוגיים המשולבים בבינוי בשנים האחרונות, מעמידים אתגר לא קטן בפני אנשי תחום ההלכה לצד קושי גדול מאוד לאוכלוסיה שומרת המצוות ב"שטח". החל מבקרות הכניסה החשמליות, דרך מערכות חימום המים והמיזוג שאינם מותאמות להפעלה בשבת, וכלה במערכות האבטחה השונות על שלל מצלמותיהן. נושאים אלו ואחרים, שהוזנחו במהלך השנים ושלא זכו לטיפול בתקופת הרב גורן, קמו עתה לתחיה וזכו לעבודת מטה מקיפה המניבה פתרונות הלכטכניים, הניתנים על ידי הרבנות הצבאית בשיתוף המכונים "צומת" ו"להבה".   

עירוב: מאז הקמת צה"ל נשאר נושא זה "כאוב" עד לפני מספר חודשים. בתקופה האחרונה פותחה ע"י הרבנות הצבאית ערכת עירוב פלוגתית, המאפשרת לכל פלוגה/צוות שנשאר בשבת בשטח, להקיף את עצמו בעירוב תוך מספר דקות, במקום חיפושים אינסופיים אחר בזנ"טים, חוטי-10 והלמניות שהפכו להיות נחלת העבר.

גם עבודת שדרוג העירוב במחנות הקבע, במחסומים וב"שטחי כינוס", נמצאת עתה בעיצומה של עבודת מטה, מול גורמי הלוגיסטיקה של הצבא.

אבטחת המחנה: בתחום זה מובלת ברבנות הצבאית עבודת מטה רחבה, שתפקידה לוודא שאבטחת המחנות בצה"ל מתבצעת בהתאם לפקודות מטכ"ל וכללי שמירת השבת והחג.

חילות מקצועיים: הפעלתם של החילות המקצועיים (משטרה צבאית, מנהל אזרחי, רפואה, שריון, תותחנים, ועוד) בשבתות ובחגים, זוכה אף היא לעבודת מטה רחבה. גובשו נהלים משותפים ע"י הרבנות הצבאית עם חטיבת דובר צה"ל, המאפשרים לחייל שומר מצוות לשרת בדו"צ. נכתבו נהלים משותפים ע"י הרבנות הצבאית עם המנהל האזרחי באיו"ש, שמפורטים בו המשימות (המורכבות) המותרות והאסורות בשבת וחג ודרכי ביצוען. הקשר של הרבנות הצבאית עם זרועות  האויר, המודיעין והים, ועם מרכזי התחמושת, הדלק, המזון ושאר היחידות, יוצר בראש ובראשונה מציאות של צבא שומר שבת ושומר כשרות מחד, ומאידך, מאפשר את מימוש מאווייו של הרב אביב- בדבר תפקידה של הרבנות הצבאית- לאפשר שירות ע"פ ההלכה. נכון שהרב גורן נגע בנושאים הללו, אך עבודת מטה רחבת היקף שכזה, "הותנעה" רק בשנה האחרונה ע"י תחום ההלכה.

הנחיה הלכתית: לקראת כל חג ויום צום, מובאים כ-12,000 פנקסי כיס לכיסו של כל חייל או חיילת דתיים ע"י הרבנים הצבאיים. נוסף על כך נכתבו ע"י תחום ההלכה הנחיות הלכתיות משימתיות לכל סוג משימה בבט"ש (סיור רכוב, מחסום, חמ"ל, תצפית, אבט"ש וכו'), המופצים בקרב כלל האוכלוסייה הדתית בצה"ל. נכתבו הנחיות להפעלת יחידות מסווגות בשבת/ובחג, כך שכל חייל/ת דתי/ה המשרת/ת במקומות אלו, יכול לדעת את המותר והאסור, וכיצד עליו לנהוג בכל סיטואציה מזדמנת.

גיבושים וימי שדה: גם לכאן חדרה הרבנות הצבאית בראשות הרב רונצקי, והטמיעה תוך שיתוף פעולה מלא מצד גורמי הצבא, את הערך של קיום תפילות וקריאה בתורה בימים אלו, ואף מנעה את קיומם  של ימים אלו בימי חול המועד (דבר שלאורך השנים הפריע מאוד למלשבי"ם הדתיים).

תודעה יהודית: הרב רונצקי העמיד בראש סולם העדיפויות שלו את נושא התודעה היהודית. הרב אביב שואל את עצמו ואותנו, "האם זהו ייעודה הבסיסי של הרבנות הצבאית להיות סניף של תנועת ערכים? אכן, לא! הרבצ"ר אינו רואה את עצמו ראש תנועת ערכים ולא את רבניו כמדריכים בתנועה. יש כאן מחלוקת בסיסית בהבנת תפקידה המרכזי של הרבנות: האם עליה להיות רבנות של החייל הדתי בלבד כדברי הרב אביב, או שמא היא רבנות של כלל הצבא. תפקידה של הרבנות להוביל מהלך, של הפצת תודעה וזהות יהודית, בקרב אלפי חיילים וחיילות שלא זכו לכך, במהלך שנות גידולם בבית אבא ובבית הספר. כרפול בשעתו, שנטל על כתפיו משימת לימוד קרוא וכתוב לאותם "נערי רפול", שמערכת החינוך הפורמלית התיאשה מהם, נטלה על עצמה הרבנות הנוכחית, משימה של הנחלת ערכי תודעה יהודית, לאותם אלו שלא זכו לכך, ויש לרב רונצקי גם תנא דמסייע:מכל המפקדים מרמת המח"ט, דרך קציני החיל הראשיים וכלה באלופים, עמם נפגש טרם כניסתו לתפקיד, שמע הרב רונצקי אמירה/בקשה להנחיל "מורשת יהודית" לציבור שאינו שומר מסורת.

כשרות: צודק הרב אביב שעל הרבנות לדאוג "שאף חייל המקפיד על כשרות לא יאלץ להקריב את ארוחתו על מזבח החזון החדש להפצת יהדות". על כן פועלת הרבנות הצבאית כל הזמן, לחיזוק משמעותי של שמירת הכשרות בצה"ל. צעד זה מלווה בשיתוף פעולה מלא עם גורמי הלוגיסטיקה בצבא, הן בהכנסת אמצעי בישול וחימום שקשה להטריפם וקל להכשירם, הן בשינוי לוח המזון, והן בביצוע ביקורות משותפות של הגורמים הללו.

השילוב הראוי: איננו צריכים לפרק שמלמדנו הרב אביב בנושא קדושת המחנה, ולמוסר שהוא מטיף לרבצ"ר. המצב בשטח מוכר לכל. דבר אחד כנראה אינו ידוע הוא: הרב גורן אכן קבע פקודות מטכ"ל בנושא שבת וכשרות, אך הניח לרב רונצקי מקום להתגדר בו, בקובעו פקודות מטכ"ל בנושא צניעות. אומנם, נכון- אין הפקודות נותנות מענה מוחלט לכלל בעיות ה"שילוב", אך בל נשכח: כשנה לפני כניסתו לתפקידו, התמסר הרב (תוך שהוא עוזב כ-200 מתלמידיו) באופן מוחלט להקמת מנהלה חדשה הבונה מערך הישרדות רוחנית לחייל הדתי, כפי שהיה רוצה הרב אביב- ובצדק. מסירות זו צריכה הייתה לגרום לרב אביב להפנות את חיצי ביקורתו לדמויות אחרות, ובודאי לא לרבנות הנוכחית, שהולכת בדרכו ולאורו של הרב שלמה גורן זצ"ל ועומדת על משמר קדושת המחנה.

לסיום: על כולנו- כל הרבנים הצבאיים- כולל הרב אביב, ללכת לאורו של הרב גורן זצ"ל, ובדרכו של הרב רונצקי, יבדל לחיים ארוכים וטובים, ולהבין שדווקא הבעת דעה תקיפה והקפדה על קלה כחמורה- כפי שנוהגת הרבנות הצבאית- מאפשרות לה לעמוד במשימותיה, להביא לקידוש השם, ולעורר הערכה רבה בקרב החיילים, המפקדים וראשי הצבא.

סא"ל הרב איל קרים הוא ראש תחום הלכה, הרבנות הצבאית.