בשבע 293: ממשיכים לעמוד על שלנו

תושבי מיגרון קוראים לציבור להימנע מדרכי פעולה שפוגעים במטרה המשותפת - המשך קיומו של היישוב במקומו הנוכחי - ולהשתתף במאבקנו תוך שילוב כוחות וללא פירודים הזורעים חולשה ורפיון.

איתי הראל , כ' באייר תשס"ח

היישוב מגרון הוקם בשנת תשנ"ט (1999), על גבעה נישאה הצופה פני ירושלים. היישוב מונה כחמישים משפחות, ומתנהלים בו חיי קהילה תוססים. לפני קרוב לשנתיים הגישה תנועת 'שלום עכשיו' עתירה לבג"ץ בה היא דורשת את הריסתו של היישוב, תוך הלבשת מניעיה הפוליטיים במסווה משפטי.

מאז מנהל היישוב מאבק ציבורי במישור המשפטי, ההסברתי והפוליטי, במטרה להשאיר את מגרון במקומו ולהוכיח לכל את צדקת דרכנו, הן על-פי התורה והן על-פי הצדק האנושי הבסיסי.

לצערנו, לפני כמה חודשים החל להישמע, על-ידי גורמים מחוץ ליישוב, קול ענות חלושה השוקל להסכים ל'העתקת' מגרון ממקומו כפתרון לבעיה שנוצרה. משנודע הדבר לתושבי היישוב, הם הבהירו פעם אחר פעם ובצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, בפורומים שונים: כל דיבורים או משא ומתן שתכליתם העברת מגרון ממקומו הנם פסולים בעינינו, למורת רוחנו ובניגוד לדעתנו. דיבורים שכאלה טומנים בחובם סכנה ערכית ומעשית גדולה, כיוון שלמעשה מדובר בקבלת הכללים הזרים של המערכת המשפטית הרואה בחבלי המולדת שאליהם שבנו "שטח כבוש בתפיסה לוחמתית זמנית", ולא נחלת אבות אליה שבו הבנים.

ברור לכל כי סוגיית מגרון אינה עומדת בפני עצמה, אלא מהווה סכר בפני שיטפון ערכי העלול להוביל, חלילה, להחרבת ההתיישבות, באמצעים 'משפטיים'. בל נשלה עצמנו שטיעונים אלה הנטענים היום כלפי מגרון לא יופנו מחר נגד יישובים אחרים, גדולים וותיקים ממגרון.

במסגרת המאבק, יזמנו קיום אירוע המוני ביום העצמאות תחת הכותרות "מגרון - עומדים על שלנו". הכרזנו כי "בימים של דיבורים על הרס וחורבן נתכנס להרים את דגל ההתיישבות והבניין במגרון". כל מי שקרא את המודעות הבין בצורה חד-משמעית שמטרת העצרת להשאיר את היישוב מגרון במקומו, לבסס אותו ולפתח אותו.

שמחנו שלבסוף התייצבו גם אנשי מועצת בנימין ומועצת יש"ע לימיננו בארגון אירוע זה, תחת האמירה הנחרצת על היאחזותנו במגרון. אכן, האירוע הוכתר בהצלחה גדולה, הן מבחינת כמות המשתתפים (למעלה מ-8,000 איש) והן מבחינת תכני הנאומים שנישאו בעצרת. מעל הבימה במגרון הכריזו ראשי מועצת יש"ע כי במקום זה עוד ייבנו שכונות הקבע של היישוב.

למרבה הצער, לקראת האירוע ובמהלכו ספגנו מכה כואבת מכיוון בלתי צפוי, כאשר הקבוצה המכונה 'נוער למען ארץ ישראל' החליטה לחבל באירוע בגלל השתתפותם של אנשי מועצת יש"ע בו. מודעות פרסום שלנו לקראת האירוע הושחתו באופן שיטתי. מאחז הפגנתי הוקם סמוך לגדר היישוב, בין השאר מתוך כוונה להפריע לכניסת אנשי מועצת יש"ע למקום וליצור בסיס יציאה קרוב לשיבוש האירוע. פרסומים שנתלו על המודעות שלנו כינו את האירוע "מסע הלוויה של מגרון", והופצו שמועות-זדון שהאירוע בוטל.

כל הניסיונות להסביר למנהיגיהם המבוגרים של בני הנוער את הנזק העצום, המעשי והמוראלי, שנגרם לנו כתוצאה ממעשים אלו, וכן הצעות לבירור המחלוקת בינינו בדין תורה - עלו בתוהו.

בינתיים ממשיך להתקיים המאחז ההפגנתי בסמוך לגדר היישוב מגרון, דבר הפוגע קשות במאמצים ההסברתיים, המשפטיים והקרקעיים שלנו, ומקימיו ממשיכים לפעול בדרכים הפוגעות בנו.

זאת ועוד: למרות כל ההבהרות וההסברים לגבי ההתנגדות החד-משמעית שלנו לכל 'העתקה', שמשמעותה האמיתית פינוי והחרבה של היישוב, עדיין ממשיכים להכפיש את שמנו ולטעון שכביכול תושבי מגרון מסכימים לראות בהעתקת היישוב פתרון לגיטימי. הכפשה זו, מלבד שקריותה, גם זורעת בלבול ופירוד בתוך מחנה נאמני ההתיישבות, וגורמת מתחים, כעסים ותסיסה מיותרת. 

אנו קוראים לכל מי שההתיישבות יקרה ללבו להתאחד ולהשתתף עמנו במאבק על אחיזתנו במגרון, מתוך שילוב כוחות ועשייה משותפת, ולא מתוך פירודים הזורעים חולשה ורפיון.

דווקא במאבק על מגרון, בו מנסים להפקיע את זכותנו על המקום בטיעונים המסתמכים על משפט בינלאומי חילוני, נקרתה לפנינו הזדמנות לברר את האמת הגדולה של אחיזתנו באדמה הזאת, אותה אמת היונקת ממקורות ההיסטוריה והמורשת היהודית. יחד נעמוד על שלנו במגרון.

הכותב הוא ממייסדי מגרון ובעל בית קבע במקום.