בשבע 299: איך מנהלים מחלוקת לשם שמיים

אפשר וצריך לנהל את המאבק לשמירת ההתיישבות וחיזוקה באמצעות זרמים וגופים שונים שיודעים לכבד האחד את דעתו של זולתו ולהימנע מהתכתשות והפרעה הדדית.

עקיבא סמוטריץ' , ל' בסיון תשס"ח

הדברים נכתבים לאחר תקופה ארוכה של שתיקה, שנועדה לתת למהומה לשקוע. לצערנו זה לא קורה, ואין ברירה אלא לפנות לכל העסוקים בבניין ההתיישבות ובשמירתה, לבקשם לעצור מעט ולהתבונן בקורה אותנו בשבועות האחרונים, ולראות האם אכן יש במה שמתרחש תועלת לארץ ישראל ולהתיישבות בה או שהנזק רב מן התועלת.

כידוע, ישנן לא מעט מחלוקות בתוכנו על הדרך בה יש להיאבק במהלכים השונים שמבצעות רשויות המדינה על-מנת להרוס ולקעקע את מפעל ההתיישבות ביש"ע. את המחלוקות אין זה נכון לבטל או להסתיר, אך חשוב לנהל אותן באחריות ולהדגיש באופן ברור היכן בדיוק יש מחלוקת והיכן הדברים עולים בקנה אחד.

לאור המחלוקות הקיימות, בהחלט נכון שכל גוף יפעל בכל המרץ על מנת לקדם את דעתו ואת השקפת עולמו. אין סיבה שזרם אחד יתבטל מול חברו. לא מדובר באינטרסים פרטיים, שבהם יש מקום לוויתור ולענווה. מדובר בנושאים כלל ישראליים שיש בהם הזדמנות לקידוש ה' גדול מצד אחד ולחילול שם שמיים נוראי מצד שני, ומובן שכל דעה תשתדל לבנות את כוחה ואת השקפתה בציבור באופן הנמרץ ביותר.

אך דא עקא, לעיתים, מתוך השתדלות להביא את הציבור להסכמה עם דעה מסוימת, נגררים הצדדים להשתדלות שלילית, כלומר להחלשת האחר, לשלילת הלגיטימציה שלו, להדגשת חסרונותיו ואף להכפשות חמורות כלפיו.

כאן נבחנת מחלוקת שהיא לשם שמים. חייבת להיות הבנה הדדית שכל הפועלים עם א-ל עושים זאת לשם שמיים, מתוך הבנה שכך היא הדרך הנכונה לתועלת ההתיישבות. אין מקום כלל להחלשת האחר או לדחיקתו, לסתימת פיות או לתחושת עליונות הנהגתית. לאף אחד אין הזכות לומר אני ואפסי עוד, ואין אחד שהוא ורק הוא 'בעל הבית' לענייני התיישבות.

לצערנו, לא זכינו עדיין להנהגה אחת שתחתיה יעמוד כל הציבור, כיון שהדעות באמת חלוקות באשר לדרך הפעולה בעיתות מסובכות אלו. לכן אי אפשר ולא נכון לאנוס אף אחת מן השיטות לקבל את הדעה האחרת.

כולנו חייבים להבין כי ציבור גדול כשלנו יכול בהחלט להכיל מגוון דעות, ואף בעת 'מלחמה' ניתן לקיים יותר מדרך מאבק אחת במקביל, ואין בכך כדי לפגוע במערכה הצודקת וההכרחית שלנו מול שלטון ציני, דורסני ואינטרסנטי. ולהפך: ניסיון לחנוק דעות שונות ולנתב את כל הציבור לפעולה אחת מסוימת, המונהגת ע"י השקפת עולם אחת, רק יפורר את הציבור יותר, ויגרום לסערת רוחות שתוצאתה מחלוקת שאינה לשם שמים. כולנו נפסיד מזה, ובראש - ארץ ישראל היקרה לכולנו כל-כך.

זו דרכנו במטה 'חומש תחילה' המאגד מספר תנועות, שעל אף שלא בכל דבר אנו מסכימים, ישנו מכנה משותף מספיק משמעותי ורחב, המאפשר לנו ומחייב אותנו לעבוד ביחד. מי שרואה עצמו מתאים לאותו מכנה משותף הוזמן ומוזמן תמיד להשתלב בתוכנו ולהיות שותף בעשייה החיובית הגדולה. מי שסבור אחרת, לא ננסה להתאחד עימו באחדות מזויפת אשר בוודאי תעלה אותנו על שרטון ב'זמן אמת', אך גם לא נפגע בו ולא ננסה לשלול ממנו את הלגיטימציה לעסוק בדברים כפי הבנתו וכפי כוחו.

אכן, ישנם מקומות וישנם תרחישים שבהם תהיה סתירה בין הדרכים השונות, ויורגש בציבור החיסרון בכך שלא הולכים ב'ראש אחד'. במצב זה נדרש הציבור לגלות בגרות ולהבין שעל כל אחד לכוון את עצמו אל הפעילות שעמה הוא מזדהה, ונדרשים המנהיגים המובילים את קווי הפעולה השונים להשתדל שלא 'לדרוך' האחד על השני, ולפעול באותן הנקודות בצורה שלא מנסה לבטל את פעילותו של השני, אלא מחזקת וסוחפת את הציבור לכיוון בו מאמין כל אחד.

כל דרך אחרת, בין אם היא באה מתוך תחושת אחריות על הציבור, או מתוך תחושת בעלות על ההנהגה הציבורית, ובין אם היא באה מדאגה אמיתית לארץ ישראל ולקידוש שם שמיים וכו', סופה להפוך למחלוקת מפוררת ומחלישה, שאף שהיא באה ממטרות שהינן לכאורה לשם שמים, בוודאי שתתגלה בהמשך כמחלוקת שאינה לשם שמים.

נשים נא לב כולנו לאן הגענו בעת האחרונה במערכה הציבורית שלנו, שעה שהרשעה משתוללת, ומנסה לנגוס בכל כוחה בארץ ישראל. במה עסוקים אנו? מודעה חמורה כזו ותגובה חריפה כנגדה, מעשה דורסני כזה ותגובה מעליבה כנגדו, התנהגות משולחת רסן כתגובה, וקריאה נדהמת ומגנה בחזרה וכו' וכו' ואין לדבר סוף.

האם אנו עסוקים בניהול המחלוקות הפנימיות לגופו של עניין, ובהתמודדות בכל הכוחות כנגד יוזמות העקירה וההריסה, או שכל החיצים מופנים פנימה אחד אל השני? וגם אם כתבו אמרו או עשו כנגד מישהו באופן לא ראוי ומכעיס, עלינו לגלות בגרות ולתת לזה לעבור. לא צריך להתייחס לכל דבר, ובכך ליצור כדור שלג שסופו ידוע מראש. גם בכך התנסינו במטה 'חומש תחילה' לא פעם ולא פעמים, מצד זה ומצד אחר, ורק הרווחנו מכך שלא התייחסנו ולא נסינו להסביר לציבור כמה חמור העוול שעשו לנו.

כולנו, ביחד ובנפרד, נפעל בכל המרץ למען הרעיונות שבהם אנו מאמינים, ומתוך העשייה החיובית הזאת נבנה את כוחנו בציבור, ועל ידי כל אחד ואחד מאיתנו ישתבח ויתעלה הבורא ויתחזק יישובה של ארץ ישראל.

הכותב הוא חבר מטה 'חומש תחילה'.