בשבע 301: מסמך מעורפל ונטול בשורה

מסמך העקרונות של יש"ע המתחדשת אינו מחדש דבר ● השיא אליו הגיעו מנסחי המסמך המבטיחים "מאבק נחוש ואפקטיבי" רק מזכיר לנו את חרפת כפר מימון.

הרב יעקב סביר , י"ד בתמוז תשס"ח

כולנו מקדמים בברכה את מועצת יש"ע המתחדשת לרגל פרסום מסמך העקרונות. אמנם, מצד האמת ראוי לשאול, מדוע צריך מסמך שכזה? שנים רבות הסתדרנו ללא מסמכים מעין אלו. גוש אמונים הוקם לפני למעלה מ-30 שנה ללא מסמך עקרונות, כל ההתנהלות המבורכת של מועצת יש"ע, בהקמת כל מפעל ההתיישבות תוך פעילות אינטנסיבית רב מערכתית במשך שנים רבות והצלחה חסרת תקדים בהיקף, בגודל, במספר התושבים, לפעול למען ציונות אמיתית ללא מרכאות גם היא נעשתה ללא מסמך כלשהוא. כפי הנראה קרה דבר מה שהוביל אותנו לחשוב שישנם כמה עקרונות שאינם ברורים דים. שיש נושאים שצריך לבאר, לסלק את הערפל ולהכריע לפי איזה עקרון יש לפעול.

האמת היא שזה סוד מאד גלוי, משהו קרה למפעל ההתיישבות לפני כ-3 שנים, עברנו זעזוע קשה. מן הראוי היה שמועצת יש"ע, אשר בפועל הובילה והנהיגה את כל ההתנגדות לגירוש תערוך בירור מקיף, אולי תיזום איזו ועדת בדיקה, או משהו מעין זה, לברר האם יתכן שטעינו? האם עלינו להפיק לקחים לעתיד, האם יש במה להשתפר. דבר כזה לא נעשה אבל המבוכה בקרב הציבור ופי כמה יותר בקרב הנוער קיימת ובוערת והשאלות נותרו ללא מענה של ממש.

לכן אני שמח מאד על עצם פרסום המסמך עוד טרם קריאתו כי בעצם הפרסום ישנה אמירה. יש"ע המתחדשת אומרת כי ישנם עקרונות שלא היו ברורים וצריך לברר אותם במסמך כתוב. מסמך שיהיה נר לרגלנו ולדרך פעולתנו. מעין חוקי יסוד המצריכים רוב מיוחס בכדי להטיל שינויים במסמך חשוב זה.

בירור ראשוני זה, צריך לעזור לנו גם לקרוא את מסמך העקרונות. הרי על פי מסמך זה צריך יהיה להכריע הכרעות של ממש במקומות בהם ישנם בלבולים, גמגומים או סתם ערפילים. כאן יוצגו קווי היסוד אשר ינחו את יש"ע המתחדשת בפעילותה הרחבה.

היכן שם שמיים?

כל זאת היה כאמור טרם קריאת המסמך, אמנם לאחר העיון בו אני נאלץ לומר כי כגודל הצפיות כן גודל האכזבה.
(במסמך העקרונות ישנם חמישה סעיפים, ההערות שלי מתייחסות לפי סדר הסעיפים כאשר מופיע פונט זה- זה ציטוט מתוך המסמך עצמו).

א. ארץ ישראל

שם שמיים נעדר מן הכתוב, מוזכרת זכותו ההיסטורית של עם ישראל על ארצו, ומה עם זכותנו הא-לוקית? האם שיבת ציון אינה פקידה א-לוקית? סוף סוף אנו מדברים בגוף שאמור לייצג את הציבור האמוני, היה ראוי לתת מקום של כבוד לתורת ישראל, לדברי הנביאים, למצוות עשה של "וירשתם אותה וישבתם בה" כדברי הרמב"ן בהשגותיו על ספר המצוות.
האם שוב חוזר על עצמו אותו נוסיון עקר "להחביא את הכיפה"? הרי אפילו בן גוריון במגילת העצמאות הזכיר את "צור ישראל", ודווקא במסמך חשוב זה בולטת בחסרונה המגמה הא-לקית.

ב. מדינת ישראל הינה הביטוי לריבונות של עם ישראל בארצו... על מנהיגי המדינה להיות נאמנים לערכי יסוד אלו... (קיבוץ גלויות, התיישבות וביטחון)

ומה אם מנהיגי המדינה אינם נאמנים לערכי יסוד אלו? מה צריך להיות היחס אליהם אז? זו כידוע שאלה מורכבת המעסיקה רבות את הציבור. צריך לנסות באומץ ובאחריות להתמודד גם איתה.

ג. יש"ע המתחדשת תפעל... לבסס ולהרחיב את ההתיישבות היהודית... יש"ע המתחדשת תיאבק נגד גזירות החנק, הייבוש וההקפאה... ותפעל בנחישות להקים מחדש את חבלי ההתיישבות שחרבו...

מה פירוש "תיאבק"? מה זאת אומרת לפעול בנחישות?

ה. נדבכי היסוד של שיבת ציון... גירוש יהודים מאדמתם הוא מעשה העומד בניגוד מוחלט לערכי היהדות, הציונות והדמוקרטיה. יש"ע המתחדשת תוביל מאבק פוליטי וציבורי נחוש ואפקטיבי תוך שימוש בכל האמצעים המוסריים העומדים לרשותנו בכל נסיון לפגוע בריבונות הישראלית ולגרש יהודים מביתם...

מה הוא מאבק נחוש ואפקטיבי? מהם האמצעים המוסריים העומדים לרשותנו?

נשארים בערפל 
               
את הדברים האלה אני כותב בדמע, רבותיי המכובדים, מועצת יש"ע המתחדשת, "כבר היינו בסרט הזה"! היתה לנו אפשרות לנהל מאבק נחוש ואפקטיבי, הכולל קריאה חד משמעית צלולה וברורה לסירוב פקודה, הכולל צעידת המונים מכפר מימון לאחינו הנצורים בגוש. מאבק שאינו כולל גינויים, התקפות תקשורתיות והוצאה מחוץ למחנה של גופים שחושבים ופועלים אחרת ממועצת יש"ע. מה בדיוק כלול במילים "מאבק נחוש ואפקטיבי" – חלוקת סרטים כתומים, הונאת רבבות שטרחו והגיעו לכפר מימון?

אני התם שואל את עצמי, למה בכלל נקבע כי כל שינוי במסמך בעתיד יחייב רוב של 60 חברים, מי בכלל ירצה לשנות דבר מה במסמך זה שאינו אומר מאומה, אינו מחדש דבר, ולא יכול למנוע או לחייב אף אחד, הרי בתוך גבולות המסמך יכולים בשם עקרונות אלו לדור בכפיפה אחת הרב משה לוינגר וברוך מרזל מחד והרב וייס ואלעזר שטרן מאידך.

אם היתה לי תקווה שבמסמך העקרונות משהו יתבאר, אני נאלץ לומר כי לא זו בלבד שדבר לא הוברר ולא הוכרע, אלא נראה כאילו הערפל הסמיך העוטף את העקרונות מזכיר לי הטלת רימוני עשן לצורך חילוץ כוחות משטח מוכה.