בשבע 305: בזכות החינוך של 'הר עציון'

לא רק שדעותיהם הפוליטיות של הרבנים עמיטל וליכטנשטיין אינן עומדות בסתירה לפעילות של 'תעסוקטיף', אלא שבמידה רבה הפעילות הזאת היא פרי החינוך שלהם.

הרב יוסף צבי רימון , י"ג באב תשס"ח

בגיליון הקודם פורסמה כתבה חשובה ויפה על 'תעסוקטיף', ארגון הדואג להשיב את תושבי גוש קטיף לעבודה. הכתבת חגית רוטנברג עשתה עבודה מקצועית וטובה, וב"ה ישנם כבר הדים לכתבה, ואנו מקבלים בעקבותיה עוד הצעות עבודה ואנשים המעוניינים לתרום ל'תעסוקטיף'.

בראיון נשאלתי אודות ישיבת הר עציון, הישיבה שבה למדתי, ובה אני מלמד כבר 13 שנה. מפאת חוסר מקום (כפי שהתברר משיחה עם הכתבת) הושמטו דברים חשובים שאמרתי בראיון והשמטתם יצרה רושם מוטעה, וראיתי לנכון להזכירם כאן בקצרה.

ישיבת הר עציון סייעה ותמכה בכל הפעילות שלי ב'תעסוקטיף'. דברים אלו באו לידי ביטוי לא רק בעידוד ובשותפות מוראלית, אלא בהקצאת משאבים של הישיבה לטובת 'תעסוקטיף' בפרט, ולטובת אנשי גוש קטיף בכלל. הישיבה גם אירחה זמן רב את תושבי היישוב שירת הים, ודאגה להם במסירות ובאהבה. תלמידים רבים ורמי"ם סייעו בדרכים שונות, הן לפני העקירה והן לאחריה.

ראשי הישיבה, מו"ר הרב יהודה עמיטל שליט"א ומו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א, חינכו אותי ואת כלל הישיבה לאהבת עם ישראל ולאהבת ארץ ישראל. כאשר שבת הרב יעקב מדן שביתת רעב נגד הסכמי אוסלו, הגיע לבקרו הרב עמיטל, חיבקו ואמר: "אני שמח כל כך לראות תלמידים שהולכים בדרך שעליה חינכתי, ומוכנים להתמסר בכל כוחם עבור עם ישראל". 

נשאלתי האם הפעילות ב'תעסוקטיף' מסתדרת עם ההשקפה השמאלית של ראשי הישיבה. כפי שאמרתי, אדרבה, ראשי הישיבה הם שחינכו כל העת לראות את הצרכים של עם ישראל ולסייע בכל כוחנו. אך פרט לכך יש לציין שראשי הישיבה התנגדו לעקירה מגוש קטיף, למעלה מ-95% מתלמידי הישיבה הם בעלי השקפה ימנית; פעילות רבה מאוד (שגם נשאה תוצאות מרשימות) נעשתה במשך השנים על ידי תלמידי הישיבה ובוגרי הישיבה, הן עבור עם ישראל והן עבור ארץ ישראל.
המיוחד מכל הוא, שאהבה ואחווה שוררת בין הרמי"ם והתלמידים גם אם ישנן דעות שונות. לפני כשנה החליט הרב עמיטל למנות את הרב יעקב מדן ואת הרב גיגי כראשי הישיבה. התקשרו אלי עיתונים ושאלו: "האם יש הפיכה בישיבת הגוש? הרי הרב מדן הוא בעל דעות ימניות, ואף פועל בכיוונים אלו בכל עת!". העיתונאים לא יכלו להאמין, שמינוי זה נעשה על ידי הרב עמיטל עצמו. 

ולסיום: לא תמיד אנו תמימי דעים, ואת דעתי הנחרצת נגד העקירה מגוש קטיף ונגד הטיפול הכושל בעקורים, גיליתי בגיליון הקודם. אולם, אהבת עם ישראל ואהבת ארץ ישראל מפעמת ב"ה בכולנו, אהבה שסייעה מאוד לתעסוקטיף בפרט, ולתושבי גוש קטיף בכלל; אהבה המאפשרת לנו, להיות בכפיפה אחת, באהבה ואחוה, שלום ורעות.

כפי שפורסם בהרחבה בגליון הקודם, למרות שב"ה השבנו רבים לעבודה, עדיין ישנם כ-750 איש ללא עבודה. אנו זקוקים לעזרתכם! המעוניינים לעזור לתעסוקטיף במציאת עבודות או בתרומה, נא לפנות לטלפון: 0722-127-125
או דרך האתר www.jobkatif.org.il

ברכת ה' עליכם,
יוסף צבי רימון