בשבע 308: המחלוקת שמתחת לפני השטח

את ההיסטוריה לא מניעים הכוח והכסף אלא עוצמתם של הרעיונות הגדולים ● אלא שככל שהרעיון גדול יותר, כך הוא מעורר התנגדות רבה יותר.

שלמה אנגל , ד' באלול תשס"ח

במבוא לספרו 'מדינת היהודים' כתב הרצל אודות האפשרות לכנס את כל היהודים בארץ ישראל מארצות פזוריהם הרבות והרחוקות: "אין בעולם אדם חזק ועשיר, שיוכל להסיע עם מארץ לארץ. רק רעיון יחולל זאת". בתפישתו החדה והמעמיקה מדגיש הרצל במשפט זה את המהות האנושית היסודית ביותר ואף הרוחנית ביותר  של המין האנושי. בני אדם פועלים ומשנים מציאות אך ורק מכוחם של רעיונות גדולים החזקים לאין ערוך מכל גורם חיצוני ככוח וכסף. הרצל, למרות שהיה איש מעשי מאוד, הבין כי רק רעיון גדול הקובע את הכיוון והיעד אליו שואפים להגיע, מסוגל להפעיל המוני בני אדם לעשייה גדולה ומשמעותית. עולם הרעיונות הוא זה שהפעיל את המין האנושי משחר ימיו ובוודאי בשלהי המאה ה-19 כאשר הרצל כתב מילים אלו. היום, במרחק של למעלה ממאה שנה וההצלחה הגדולה של הרעיון ההרצליאני של מדינה יהודית, ניתן להיווכח עד כמה צדק הרצל, גם אם לא הכיר את היטלר ושלטונו הרצחני רב הכוח והכסף שהסיע את מיליוני היהודים בעל כורחם אל מותם הנוראי. הכוח והרשעות הנאצית יכלו  להרוס ולרצוח מיליונים, אולם עולם של בנייה יצירה ועשייה של מיליוני אנשים תמיד יהיה מבוסס על רעיונות גדולים.    

עולם הרעיונות היה מאז מעולם נחלת מיעוט קטן יחסי המסוגל ורוצה לחשוב ולנסח את השקפותיו, ובכך להשפיע ולהפעיל את הרוב הגדול והדומם שלעיתים רחוק מאוד מעולם הרעיונות המופשט והתיאורטי. קשה לומר מילים גבוהות אלו לנוכח דלות ועליבות התוכן הרעיוני הניבט ממיליארדי מסכי הטלוויזיה ברחבי הגלובוס – אולם גם עולם זה הינו חלק מתגובת הנגד במלחמת הרעיונות והדעות הגלובלי שחי בועט ונושם.

רעיונות גדולים, התנגדות גדולה

עקיבא בן יוסף הצעיר שהפך בבגרותו לרבי עקיבא אמר: "מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור". רבי עקיבא בהיותו עם הארץ ביטא במאמר זה באופן מוחשי ופשוט את שנאת עמי הארצות לתלמידי החכמים. שנאה זאת המתוארת בגמרא בפסחים שם גם כמצב הדדי של תלמידי החכמים כלפי עמי הארצות, היא הביטוי לעוצמתם של הרעיונות הגדולים ותגובת הנגד הגדולה שהם יוצרים. תלמידי החכמים נושאי הרעיונות הגדולים של תורת ישראל עוררו ומעוררים זה אלפי שנים תגובת נגד גדולה של האספסוף ועמי הארצות המשתוקקים לברוח מהרעיונות הגדולים ולהילחם בהם. ניתן לומר ללא היסוס כי כגודלו של הרעיון, כך גודל ההתנגדות שהוא יוצר, ממש כמו בחוקי הפיזיקה הבסיסיים הידועים.  רעיון הקדמה החופש וההשכלה שפתח את תקופת האמנציפציה והעידן החדש זכה למלחמת חורמה של הכנסייה ושאר בעלי הכוח של ימי הביניים. כך קרה גם עם הרעיון הציוני שהגה הרצל ועורר כנגדו מתנגדים מרים רבים מאוד מאז ועד ימינו.

הרעיון הגדול והנשגב ביותר שעורר עליו את ההתנגדות הגדולה והרצחנית ביותר הוא כמובן הרעיון היהודי הבסיסי ביותר של האל האחד שנתן תורה לעמו ישראל ובאמצעותה יתוקן עולמנו החסר. האנטישמיות והשנאה הבלתי נתפשת של גויים  ליהודים לאורך כל שנות ההיסטוריה היהודית  - אינה ניתנת להסבר אלא אך ורק על רקע ההתנגדות לרעיון היהודי הגדול. כל ההסברים הסותרים לשנאת היהודים אינה אלא תירוץ בלבד. שונאים יהודים כי - הם עשירים מדי או עניים מדי, חזקים מדי או חלשים מדי, קומוניסטים מדי או קפיטליסטים מדי,  כאשר  האמת נמצאת בכלל ברעיון האלוקי הגדול שהיהודים מייצגים בעולם ולכן מעוררים התנגדות כה עזה.

ההתנחלות והמתנחלים - הרעיון הגדול וההתנגדות הגדולה

ניתן לומר כמעט ללא היסוס כי מאז מלחמת ששת הימים נושא אחד מרכזי עומד על  סדר היום הציבורי וסביבו מתפלגות המפלגות השונות בכנסת וכמובן גם בעם. בעבר הקרוב, זה שלפני ההתפוצצות המדממת של בועת הסכמי אוסלו, קראו לנושא המרכזי הזה 'שטחים תמורת שלום'. כעת בעצם מדובר על  שטחים תמורת לא כלום. הציבור שקורא לעצמו מחנה השלום כבר יודע כי לא ניתן להגיע לשלום עם הפלשתינים, אולם למרות זאת תאוותו היוקדת לסגת מיהודה ושומרון ולפנות התנחלויות רק הולכת ומתעצמת. כבר לא מדובר על נימוקים – ביטחוניים, חברתיים או אפילו דמוגרפיים כי כולם כבר התגלו ככלי ריק, אלא באובססיה לברוח מיהודה ושומרון גם ללא כל תועלת או רווח.

כמו ביחס לשאלת שנאת היהודים שאין לה הסבר רציונאלי כל שהוא אלא התנגדות עיקשת לרעיון היהודי הגדול, כך גם ביחס לשטחי יהודה ושומרון והרעיון הגדול שהם מייצגים. המתיישבים היהודים ביהודה ושומרון הינם נושאי הרעיון הגדול של האלוקות היורדת לשכון בארץ - בחקלאות בתעשייה בבית המדרש ובמדע. יהודה ושומרון הינה מילת קוד פשוטה וברורה למסורת, למחויבות לעבר ואחריות לעתיד, לתיקון עולם, לאלוקות ולגאולה – ולכן  ההתנגדות הרבה שהיא מעוררת. המתנגדים ליהודה ושומרון רוצים למחות את כל הישובים מעל פני האדמה ובכך למחות את הרעיון הגדול שהם מייצגים.

לא לחינם נקראה תוכנית ההתנתקות בשמה. ההתנתקות אינה מתייחסת כלל להתנתקות מהערבים, אלא מהיהודים המתנחלים בגוש קטיף והרעיונות שהם מייצגים. כנגד ההתנתקות הזאת עומד ציבור המתנחלים בעוז ובענווה. בעוז ובנחישות להמשיך לשאת את העול הכבד של הרעיון היהודי הגדול שעל כתפיו, ובענווה כי יודע הוא כי לא עליו המלאכה לגמור, והוא רק חוליה אחת בלבד בשרשרת הנצח של עם ישראל ובשורתו הגדולה.