בשבע 311: שאלת השבוע

אנשים שהמערכת בחרה , כ"ה באלול תשס"ח

שאלה: שלח ברכת שנה טובה לראש המטה הכללי של צה"ל.

צבא שיידע להכריע עימותים/ תא"ל במיל' אפי איתם סיעת 'האיחוד הלאומי-מפד"ל'

אני מאחל לרמטכ"ל שבשנה החדשה צה"ל ישכיל ויהיה ערני ומוכן ונכון לממש את אחריותו להגן על גבולות המדינה וביטחון תושביה, ושלא תארע תקלה תחת ידו ושלא יהיו נגף ומכשלה במחננו. אני מאחל שבצה"ל יימצאו אומץ הלב ותבונת המעשה לפעול נכון מול כל צר ואויב, ולהכריע ברורות כל עימות, כך שכבוד ישראל שוב ישוב.

אני מאחל לרמטכ"ל ולצה"ל כולו שהשנה הזו תנוצל להמשך התכוננות ואימונים ולחיזוק הנפש והרוח הלוחמת של הצבא. שצה"ל לא יידע פצועים והרוגים בשנה הזו, לא באימונים, לא בתאונות ולא במלחמות.

אני מאחל לכל השבויים והנעדרים בכל מקום שהם, שישובו מהרה מבור שבי הביתה אל החיק האוהב של בני משפחותיהם וחבריהם לנשק.

אני מאחל שהרמטכ"ל והצבא ימשיכו לתת את הערך המוסף של בניין החברה בישראל, אהבת הארץ, דבקות החברים, אחוות הלוחמים וחיזוק ערכי האחריות, הפשטות והאמת.

דווקא לנוכח התקדרותם של איומים כבדים באופק קיומה של מדינת ישראל, אני אישית רוצה להביע אמון מלא ברמטכ"ל ובלוחמי צה"ל כולם באשר הם, ואני מאחל שיתעטרו בעטרת ניצחון ובגבורה עדינה ושיהיו ממשיכים נאמנים לדורות של לוחמים קדמונים כמו דוד המלך, יהודה המכבי, יוסף טרומפלדור, וללוחמי ימינו כמו רועי קליין, בניה ריין ועמנואל מורנו.

להמשיך להיאבק בדיקטטורה השיפוטית/ עו"ד יצחק בם פורום המשפטנים למען א"י

לשר פרידמן אאחל שיישאר בתפקידו בכל ממשלה.

פרידמן אינו איש ימין. הוא בא מלב הברנז'ה השמאלנית והיה ממייסדי מפלגת 'שינוי' ההיסטורית. דעותיו בנושאי דת ומדינה או התיישבות, ודאי לא ישמחו את קוראי 'בשבע'. דווקא משום כך, ברור שמאבקו בממסד המשפטי הוא ענייני ולא פוליטי.

לורד אקטון אמר כי השלטון משחית והשלטון המוחלט משחית לחלוטין. שלטונו של הממסד המשפטי בישראל הוא כמעט מוחלט, מכיוון שכוחו רב ומנגנוני הפיקוח עליו רופפים.

כוחם של שופטים הוא רב, מכיוון שבתי המשפט נכונים לדון ולהכריע בסוגיות בעלות גוון פוליטי וערכי. שפיטה כזאת בהכרח מושפעת מהשקפת עולמו וערכיו של השופט. לשופטי בית המשפט העליון המכהנים יש השפעה רבה על זהות השופטים המתמנים ויכולת לבחור שופטים לפי השקפת עולמם. כך מונו לבית המשפט אנשי פרקליטות ואקדמיה בעלי ראייה ממסדית ומנותקת מן השטח. 
 
גם כוחו של היועץ המשפטי לממשלה הוא רב. דעתו בעניינים משפטיים מחייבת את הממשלה ואת כל רשויות המדינה. הבעיה היא, שבישראל כל שאלה היום היא שאלה משפטית. לכן דעתו של היועץ המשפטי לממשלה בכל שאלה, החל ממינויו של פקיד וכלה בסגירת החשמל לעזה – מחייבת. אם לא די באלה, היועץ המשפטי לממשלה עומד בראש התביעה הכללית. הוא הסמכות האחרונה להחליט נגד מי להגיש כתב אישום ולמי לסגור את התיק. עם כל הכוח הזה היועץ המשפטי לממשלה לא חייב דין וחשבון לאיש. אפילו בית המשפט ממעט להתערב בהחלטות שלו.

את ריכוז הכוח העצום הזה שר המשפטים ביקש לרסן. הוא דאג למנות לבית המשפט העליון עורכי דין פרטיים; הוא הגביל את תקופת הכהונה של נשיא בית המשפט העליון ונשיאי בתי המשפט.

עוד רפורמות חשובות, שנועדו לרסן את הכוח האבסולוטי של הממסד המשפטי, עומדות בשלב של הצעות חוק וסופגות אש צולבת מבית המשפט, מהיועץ המשפטי, מהאקדמיה ומהתקשורת. אך המתחיל במצווה אומרים לו "גמור". כדי שישראל תמשיך להיות מדינה יהודית ודמוקרטית ולא תידרדר לדיקטטורה שיפוטית חייבים לרסן את כוחו של בג"ץ ולהשאיר לכנסת את המילה האחרונה. חייבים לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. חייבים לשנות את הרכב הוועדה לבחירת שופטים ולמנות לביהמ"ש אנשים בעלי השקפות עולם שונות מזו של שופטי העליון המכהנים. חייבים להביא את רפורמות פרידמן לידי סיום. שאם לא כן, כוחה האבסולוטי של מערכת המשפט ישחית אותה – ואת המדינה – לחלוטין. סדום חרבה בגלל מערכת המשפט שלה. יש לקוות שגורלנו ישפר עלינו יותר.

להשיב את אמון הציבור בליכוד/ ד"ר עוזי לנדאו, שר לשעבר מטעם הליכוד

אני מאחל לבנימין נתניהו שיהיה ראש ממשלה כבר בבחירות שייערכו בשנה הקרובה. אין ברירה אלא שיהיו בחירות בקרוב כי זו האפשרות היחידה להשתיל קצת אמון בציבור. כרגע ממשלת 'קדימה' היא תמצית השחיתות הציבורית ושריה הם ביטוי לאופורטוניזם מזוקק.

לאחר הבחירות, יו"ר הליכוד צריך להחזיר את ישראל לעצמה, אבל לפני הבחירות המטרה היא להחזיר את הליכוד לעצמו ולמחנה הלאומי.

כשמאחלים שנה טובה מאחלים גם שתכלה שנה וקללותיה. קללות רבו נפלו על מדינת ישראל, וחלק מהן היו שמנהיג המחנה הלאומי, אריאל שרון, הפך לקבלן של השמאל. ו'קדימה' ממשיכה את הדרך הזו. לאחר שרון כבר לא מבינים מה ההבדל בין קדימה, העבודה והליכוד. והשחיתות הפוליטית והציבורית מרקיעה שחקים.

זה גם מסביר את הסיבה שבגללה הליכוד הובס קשות בבחירות האחרונות. ציבור בוחריו הרגיש מרומה כי הליכוד התנתק מהאידיאולוגיה שלו והתאפיין בדרך הפרגמטיזם, ולכן התוצאה היתה 12 מנדטים. רק 63 אחוז מכלל אזרחי המדינה הצביעו בבחירות האחרונות, ומתוך אלה שלא באו להצביע 40 אחוז מתוכם היו מצביעי ימין שלא היו מוכנים להצביע עבודה או קדימה אבל גם לא היו מוכנים לצאת מהבית ולהצביע ליכוד. כך שהתוצאות אינן מובנות מאליהן ויש להחזיר את האמון של המחנה הלאומי בליכוד. בל נשכח שרוב תושבי המדינה הם אנשי ימין, ויש להשיב את האמון שלהם ולהשיב את האידיאולוגיה לליכוד.

אל לליכוד להשתתף בעקירת יישובים, במפת הדרכים וכדומה. ועל כן, כדי שהאיחולים לשנה החדשה אכן יתממשו, על הליכוד לחזור לשורשיו ולדבר מחדש על  חינוך ליהדות ולציונות ולהדגיש את הצדק של המעשה הציוני ולא לכוף ראשו לעיתונות. כמו כן, על הליכוד לשים את מחלוקות העבר בעבר ולקרוא לתלמידי בן גוריון שיצטרפו לבית שלנו, כי על אף המחלוקות בין בגין לבן גוריון, שניהם הסכימו שהמהלך הציוני נכון.

שידורים שישרתו את כלל הציבור/ חני לוז ארגון 'תדמי"ת'

תקיעות השופר הן אמצעי תקשורת ההמונים הקדמון הידוע לנו. קול השופר חזק ונשמע למרחוק, ומשפיע על כל שומעיו. בראש השנה, יום תרועה, מחשבותינו אמורות להיות מכוונות לחשבון נפש, חרטה ותפילה אישית, וגם על הכלל.

במשך כל ימות השנה (להוציא יום כיפור) מתנהלת תקשורת ההמונים כשופר חזק מאוד, המשפיע על הרבה מאוד אנשים ואירועים. אולם להבדיל ממטרת תקיעות השופר, פועלת התקשורת הישראלית בכיוונים הפוכים: במקום להביט פנימה היא מסיטה את הפרט להסתכל על השני כאשם; היא מלבינה פנים ברבים ומונעת תיקון אמיתי ופנימי לפרט ולכלל; היא מונעת על ידי לחצים חיצוניים, כשכסף, כבוד ואינטרסים אישים משחקים תפקיד ראשי; ומעל לכל, היא פועלת על פי רוב להרחבת השסעים בתוך עם ישראל, להרחקת היהודים מאביהם שבשמיים ולהחלשת רוח העם.

אינני מתיימרת להתעניין מהן מחשבותיו של המנכ"ל מוטי שקלאר בזמן תקיעות השופר. אין זה ענייני. אך הייתי מאחלת לו שבמשך כל השנה תטריד אותו המחשבה מה עובר בראשיהם של עמישראל ששומעים את קולותיהם הרמים של המגישים והכתבים המקבלים את משכורותיהם מהטלוויזיה והרדיו הציבוריים של מדינת ישראל, שכלל הציבור נאלץ לממן, ועד כמה משפיעים קולות אלו לטובה או לרעה.

בשנה האחרונה שקלאר הצליח להשחיל לרשות כמה כתבים ומגיש מרכזי אחד בעלי השקפה יהודית ופרו-ישראלית מובהקים. ישנם גם כמה תוכניות וסרטים ברוח חיובית שהוא זכאי לברכת "שכוייח" עבורם. אך מעבר לכך, בשנתיים פלוס בהן מכהן שקלאר כמנכ"ל רשות השידור, ומקבל אגב כך תנאים של שר בישראל, הולכת רשות השידור ומידרדרת, שלא באשמתו.

קשה לי לאחל למוטי שקלאר שיזכה לראות את רשות השידור מבריאה, כי לא נותרה בי טיפת אשראי כלפי המקום הזה, שעבר כל קו אדום פיננסי אפשרי ושהסכמי העבודה שבו מעוותים מהיסוד.

ומה כן? אני מאחלת לו שהמשך השותפות עם היו"ר החזק שלצידו ועם סבך המוסדות והגורמים ברשות השידור ומחוצה לה בזירה הפוליטית - יצליחו להביא את רוממה לנקודת שבר סופית. ומשם אולי תצמח תקווה להביא לעם ישראל שידור ציבורי שבאמת ישרת את כלל ישראל ואת פניה הציבוריות של ישראל. אני מאחלת לו לנצל את כישוריו והידע שלו על מנת להקים שופר חזק שייתן כוחות אמיתיים לדחוף קדימה את העגלה הקולקטיבית שלנו, שתקועה עמוק עמוק בבוץ.