בשבע 324: הבית היהודי והאיחוד הלאומי

לאחר שהרצון החיובי להתאחד במפלגה אחת לא הצליח הפעם, יש למצוא את הדרך איך להפוך את הכישלון למנוף להצלחת שתי הרשימות

הרב זלמן ברוך מלמד , ה' בטבת תשס"ט

 

הרצון החיובי לאחד את כל הציבור הדתי לאומי למפלגה אחת לא הצליח הפעם, על אף שראשי 'מימד' וראשי 'חזית יהודית לאומית' גילו דעתם שהם מוכנים לאיחוד שכולל את כולם. אף אני רציתי מאוד באיחוד שיכלול את כל המחנה, מכהנא ועד מימד, אך כנראה שעדיין לא הוכשרו הלבבות לאיחוד זה.

כעת, לאחר שהוגשו שתי רשימות של הציבור הדתי-לאומי לכנסת, לא נכון לחטט בסיבות ובאשמים לאי הצלחת האיחוד. לשני הצדדים טענות חריפות, אבל העיסוק בהאשמות הדדיות יזיק לשתי הרשימות. כעת עלינו לעשות מאמץ מרבי למצות את המציאות שנוצרה, ולהפוך אותה למנוף להצלחת שתי הרשימות. אנו תלמידי ר' עקיבא שאמר "כל מאי דעביד רחמנא לטב עביד". ושמא תאמרו: הכלל הזה נאמר על מה שעושה הקב"ה, ולא על מה שעושה האדם בבחירה חופשית שלו. הרי בידי האדם לבחור בטוב או ברע, ואם בחר ברע אי אפשר לומר על כך שזה לטובה. התשובה היא שגם על מעשה האדם שנכשל אפשר לומר בדיעבד - כעת, אחר הכישלון, עליי למצוא את הדרך איך להפוך את הכישלון להצלחה, להיות בבחינת בעל תשובה שהופך את הזדונות לזכויות.

וגם בנידון דידן, צריך לנצל את ההליכה של הציבור בשתי רשימות לכנסת למנוף להצלחה. כל רשימה תפנה לציבור המתאים לה. הבית היהודי יפנה לציבור המסורתי והדתי שדגל החינוך מדבר אליו. והאיחוד הלאומי יפנה אל הציבור התורני אשר רוצה להרים גבוה את דגל התורה והארץ, וזה כולל גם חלקים בציבור החרדי, ואל הציבור החילוני המסור לארץ ישראל. וכך שתי המפלגות יחד יקיפו ציבור רחב ביותר, ויגיעו להצלחה יותר גדולה מאשר אילו היו כולם ברשימה אחת.

התנאי ההכרחי להצלחה הוא שכל מפלגה תפרגן לחברתה. שלא יהיה מאבק על אנשי הגבול שבין שתי המפלגות, אלא הפנייה תהיה להחזיר אלינו את כל הציבור הדתי הלאומי שפנה למפלגות אחרות. נציגי האיחוד הלאומי שיילכו לבתים יאמרו למי שלא מוכן להצביע לאיחוד הלאומי שיצביע לבית היהודי, וכן להפך. הפרגון ההדדי דרוש לא רק לשם הצלחה בבחירות, אלא הוא נכון מצד עצמו. כבר בימים אלה צריכות שתי המפלגות לחתום על הסכם עודפים ביניהן.

אין כוונה בדבריי אלה לטשטש את השוני בין שתי המפלגות. המטרה הכללית אמנם אחת. כולם מאמינים בד' ובתורתו, וכולם שואפים לגאולה שלמה, וכולם מייחלים שהעם כולו ישוב לתורתו ולארצו השלמה. אך הדרך איך לפעול על מנת להגיע אל המטרה היא שונה. על כן כל מפלגה תניף את דגלה ותלך בדרכה, ובכל מה שמשותף לשתי המפלגות צריך לעבוד ביחד לאחר הבחירות. לצורך זה יש לשאוף להקים בלוק אחד בכנסת לשתי המפלגות. ואם אפשר שכל המפלגות הדתיות יצטרפו לבלוק אחד - יהיה עוד יותר טוב.

כידוע, אני תומך במפלגת האיחוד הלאומי - אשר קיבל על עצמו כולל כל אגפיו להישמע לרבנים - ומקווה ומתפלל להצלחתו. ועם זה אני מאחל הצלחה גם לבית היהודי ולרב פרופ' הרשקוביץ העומד בראשו, ומאחל וגם מתפלל להצלחתם.

העיתון 'בשבע' ואתר האינטרנט של ערוץ 7 ייתנו במה מכובדת לכל המפלגות הנאמנות לתורה ולארץ. ננהג כבית הלל  שהביאו גם את דברי בית שמאי.

נאחל שכל המפלגות הדתיות יגבירו את כוחן בכנסת הבאה, ויגבר כוחם של אנשי האמונה הדוגלים בתורה ובשלמות הארץ.

חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ארצנו ובשם ד' נעשה חיל.