בשבע 324: אין מפלגה ללא פשרות

עבור הציונות הדתית ומוקירי דרכה, אין קרוב ממפלגת 'הבית היהודי'. יש על כן לפעול לחיזוקה כאילו היתה האידיאליתהרב דניאל שילה , ה' בטבת תשס"ט

 

מפלגת 'הבית היהודי' נולדה תחת לחץ אשר לא אפשר הכנה מרובה ומדוקדקת עד הסוף. ככל לידה בלחץ, יש גם לזו "סימנים כחולים".

כל ראשי המפלגות הנוגעות בדבר החליטו על המועצה הציבורית הקובעת, והכול ראו בה מועצה מאוזנת והוגנת. משסיימה את עבודתה והעמידה יושב ראש ורשימה, החלו לייחס לה האשמות, החל מכוונות זדון ועד לתלישות והעדר רגישות.

עתה יש גם כאלה שנזכרו עד כמה היו נציגינו בכנסת פרלמנטרים מעולים, ועד כמה דאגו לציבור בוחריהם ולמדינה כולה. הדבר נכון. אין פרלמנטרים מעולים מהם. דא עקא, שמוכח הדבר שעבודת כנסת מצטיינת איננה מבטיחה לעושיה  בחירה מחדש  בתוך מפלגתם, ואף לא למפלגה עצמה הצלחה בבחירות הכלליות. ראו לדוגמה את יצחק בן ישראל ומנחם בן ששון ב'קדימה', חכי"ם מצטיינים שלא נבחרו מחדש.

 מתוך מצוקה אלקטוראלית זו קמה מפלגת 'הבית היהודי'. אגב, בבחירת השם שמעה המועצה לקול הציבור, ואחר כך נטען שזהו שם  'נח-נח'.

"זו רשימה של אורלב ", קמה זעקה. ישנם כאלה אשר לדעתם אם אמרת 'אורלב' כבר שכנעת לשלילה, ללא צורך בנימוקים. אין חלקי עימהם. זו רמה של 'טוקבקיסטים' חסרי אחריות. זבולון אורלב הוא מנהיג מוכשר, ואף התגלה כלוחם מצטיין מעוטר באות מלחמה. כאשר החליט אורלב לעבור מן השירות הציבורי לפעילות פוליטית, הצהיר בזמנו כי הוא מתנגד להסכמי אוסלו. המחלוקת איתו בשאלת הדרך למניעת הגרוש מחבל עזה היתה מחלוקת טקטית. מחויבותו לארץ ישראל אינה מוטלת בספק.

ראוי היה להעמיד את המועצה על חזקתה, שהיא בחרה באנשים על פי שיקול ענייני. לו היתה מוטה לטובת המפד"ל, לא היתה מעדיפה את שולי מועלם לפני בכירת המפד"ל ליאורה מינקה. למלינים על כך כדאי להזכיר כי אחד הנאומים המשכנעים במרכז המפד"ל שתמכו במסירת ההחלטה למועצה, היה נאומה של ליאורה מינקה עצמה. לי היא עזרה להשתכנע. חשוב גם להזכיר כי המפד"ל הקריבה את הקרבן הגדול ביותר על מזבח האיחוד. היא הסכימה להתפרק ממוסדותיה, חרף התנגדות פנימית עזה. לה היתה ועידה, היו לה מוסדות, והיו לה 70 אלף מתפקדים. כששאלתי מדוע על המפד"ל להתפרק ממוסדותיה, השיבו לי כי זוהי דרישתם התקיפה של השותפים. גילוי נאות: תמכתי באיחוד הרשימה לכנסת. התנגדתי לפירוק מוסדות המפד"ל, כל עוד לא קמה חלופה.

"פריימריז" - מתרצים עתה המלינים. לידיעתכם, הן התקשורת הכתובה והן האלקטרונית עוסקות לאחרונה בגידוף הפריימריז ובעשיית נפשות לחזרה לוועדה מסדרת הוגנת. זהו לקח מהפריימריז במפלגות העבודה, הליכוד וקדימה. חשוב להזכיר, כי הן הרב ליאור והן הרב לבנון הביעו את דעתם נגד הפריימריז.

היושב ראש שהעמידה המועצה, הרב דניאל הרשקוביץ, הוא איש עתיר סגולות. גם אם עדיין אינו מלכד - ראוי להתלכד סביבו. הוא איש מעורר כבוד, המציג קבלות נכבדות. הוא הודיע על מחויבות לארץ ישראל השלימה, ואיננו חשוד על הכזב.

הליכוד איננו מציג רשימה טובה מזו, והקושי העיקרי הוא שהליכוד עבורנו פגום בשורשו. הנה הכריז נתניהו שלא נרד מן הגולן מפני שהוא "נכס אסטרטגי". לא נחלת אבות, לא מקום בתי כנסיות ובתי מדרש, לא נחלת השבטים. יש רבים, גם בליכוד, אשר כל מדינת ישראל אינה עבורם אלא "נכס אסטרטגי" של העם היהודי. זו העדיפות הראשונה. לכן יכול היה בגין לוותר על פתחת רפיח, למרות שגבול ארץ ישראל מגיע עד נחל אל-עריש לכל הדעות. איש בליכוד עוד לא הביע חרטה על הדבר הזה. והלוא כל צרות עזה היו נמנעות לולא הוצב הגבול כפי נקבע בהסכמי בגין-סאדת. עמידה נחרצת יותר של בגין מול סאדת היתה מייתרת את המלחמה הנוכחית. עתה נותר לנו רק להתפלל שמלחמה מוכרחת ומיותרת זו לא תגבה מאיתנו דמים מרובים חס וחלילה.

מלחמה קשה יש עתה בארץ על עצם קיומן של הציונות והמדינה היהודית. ראש המקצצים בכנפיה הוא בג"ץ. בג"ץ הוא גם זה שמצר הרבה את צעדי ההתיישבות ואת אפשרויות ההגנה. עבור הליכוד, בג"ץ הוא מעין "מועצת גדולי החברה". מוראו עליהם כמורא החרדים מלפני מועצותיהם. הדוגמאות הבולטות בעניין זה הן הרכישות המחודשות של הליכוד, בגין ומרידור.

אנו מדברים על העמדת החינוך בראש. חינוך להעמדת מהותה האמיתית של ארץ ישראל על סדר היום. לא מחנה פליטים הקמנו כאן, כי אם עם אשר שב לארץ הייעוד האלוקי.  ארץ אשר ייעודה נקבע בתנ"ך וגעגועיה נהגים בסידור התפילה. אנו מבקשים לחנך להתגייסות למלחמת מצווה מתוך מוטיווציה תורנית, וכך גם לבנייתה של הארץ, ליישובה ולקליטת העולים אליה.

יש לראות את היעד הכללי ולא לחפש חסרונות מעשיים ושגגות אנוש. ייתכן שתוך הבחירה הוחמץ משהו. אך יש לזכור, גם מחלב שהחמיץ ניתן עדיין לייצר גבינות מעולות. יש להתאמץ לחבוץ, ולא רק לחבוט.

לא ניתן לייצר מפלגה אשר תתאים לכל ככפפה ליד. מפלגה איננה מונית, היא אוטובוס. מונית אפשר שתביא אותנו עד לקו היעד ממש. אנו גם יכולים לבחור עם מי לנסוע בה. אוטובוס מביא רק קרוב ליעד, וגם לא ניתן לברור את הנוסעים בו. אתה נוסע באוטובוס המביא אותך אל המקום הקרוב ביותר ליעד. עבור הציונות הדתית ומוקירי דרכה, אין קרוב ממפלגת 'הבית היהודי'. יש על כן לפעול לחיזוקה כאילו היתה האידיאלית. אין זה ראוי שהמאבק על הארץ יהפוך את המתנחלים לחטיבה בפני עצמה, מורחקת מכל השאר.

ולבסוף אזהרה. למה דומה הימין בשנים האחרונות? למי שמבקשים לחדד עיפרון. מכניסים אותו למקום צר ומסובבים ימינה. אלא שמידי פעם מופיע מחדד נוסף ותובע לסובב עוד ועוד ימינה. סופו שהחוד נשבר. כך צצים כל הזמן מחדדים מימין ושוברים את החוד חזור ושבור בסיבוב אחד. סופם שמכלים לא רק את החוד, אלא גם את העיפרון גופו.

מתוך כל המובא לעיל, אני ושכמותי נשארים ב'בית היהודי'.