בשבע 334: שאלת השבוע

כיצד יש להתמודד עם התופעה הסדרתית של פיגועי טרקטור בירושלים?

אנשים שהמערכת בחרה , ט"ז באדר תשס"ט

 

לגרש את המשפחות מהארץ/ דוד הדרי- חבר מועצת העיר ירושלים

על הפסוק "אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר" אמר רשב"ל: "כל מי שנעשה רחמן במקום אכזרי סוף שנעשה אכזרי במקום רחמן..." (קהלת רבה ז, לג). ומובא גם בילקוט שמעוני (שמואל א', רמז קכא): "אמר רב הונא א"ר רב יהושע בן לוי כל שהוא רחמן על אכזרים לסוף נעשה אכזר על רחמנים...".

תופעת פיגועי הטרקטור בירושלים הולכת וגוברת לצערנו, וזאת מכיוון שממשלת ישראל איננה מפגינה נחישות בטיפול במרצחים בכלל ובמחבלים מבצעי פיגועי הטרקטור בירושלים בפרט.

הפתרון הברור לעצירת התופעה הינו פגיעה במקום הרגיש להם ביותר – משפחותיהם, ביתם ורכושם. במצב הקיים כיום, משפחות המפגעים שרצחו בנו בתקופה האחרונה נהנות מחסינות של ממש. בתיהן לא נהרסו, זכויותיהן לא נשללו, חירותן לא הוגבלה ולעיתים הן אף קיבלו הגדלה בתשלומי הביטוח הלאומי. גם אם נעשתה פעולה כלשהי הרי היא מינורית לחלוטין. איטום 2 חדרים בווילה בת 10 חדרים לא נקראת פעולה נחרצת.

הגיע הזמן שממשלת ישראל תנחה את כוחות הביטחון לגרש אל מחוץ לתחומי המדינה כל משפחה של מחבל שפגע באזרחי המדינה. את בתי המחבלים יש להרוס מיידית ולעקל את רכושם לטובת קרן לסיוע לנפגעי טרור. על כל משפחה שתעז להביע גילויי שמחה ותמיכה במעשהו של בנם המחבל יוטלו עונשים כבדים, לרבות מעצר ומאסר. רק אם נפגין נחישות נוכל לעצור את ה"יצירתיות" החבלנית אשר מכה בנו חדשות לבקרים.

 

להרתיע בלי לפחד מהעולם/ ח"כ מיכאל בן-ארי- 'האיחוד הלאומי'

אנחנו נוטים להיתפס לשמות שונים של פיגועים, ועמם לפתרונות 'יצירתיים'. לפיגועי האוטובוסים ניתנה תשובה בדמותה של מעין משטרת אוטובוסים מיוחדת. לפיגועים במוסדות חינוך סיפקו את השומרים בשערי המוסדות והגדרות. תמיד מחפשים את הפתרון המקומי, והטקטיקה חוזרת בקביעות: להתמגן ולהתגונן. אך זהו, כפי הנראה, המשגה החמור של קובעי המדיניות. ההגדרה כאילו יש תחום חדש של פיגועים שיש למצוא לו פיתרון הוא אווילות על אווילות. כי גם אם נציב שומר על כל טרקטור, המוח הקודח והשטני ימצא לו דרכים רבות להמשיך ולפגע בנו.

הפתרון נמצא במקום אחר לחלוטין. פעולות הטרור, או מה שהאויב מכנה 'המאבק המזויין', הוא מכשיר בדרך להשגת המטרה של האויב – הקמת מדינה פלשתינית בין הירדן לבין הים. צריך לזכור שזהו אמצעי אחד בלבד בדרך להשגת אותה מטרה, ולצידו משמשת תעמולה משומנת ומה שמכונה 'השד הדמוגרפי'.

רק דבר אחד בלבד ימחק את הרצון ואת המוטיבציה לצאת ולפגע בנו. כשהאויב יבין שאין שום סיכוי שבעולם שיצא לו מזה הישג שיקדם את מטרותיו. נהפוך הוא, יש צורך לשדר ש'בעל הבית השתגע', והוא מגיב באופן לא מידתי. לא עוד תגובה רופסת של ראש הממשלה ושר הביטחון בכמה אמצעי תקשורת ולפיה הם מבטיחים שיהרסו את הבית (בתי המחבלים שביצעו את הפיגועים בירושלים עדיין עומדים על תילם אף על פי שלמספר בתים יש צווי הריסה, אבל הם הרי לא מתנחלים). אלא תגובה שהם לא ישכחו ממנה לזמן רב: אדרבא, שיצעקו שאנחנו לא מוסריים, שהעולם ומוסרו המעוות יצווח לפרק זמן מסוים. נתנהג כאימא שמגינה על גוריה, שלא שומעת ולא רואה דבר מלבד המטרה שלשמה היא נוצרה - הגנה בחירוף נפש של המדינה על תושביה ופגיעה אנושה וכואבת בכל הסביבה הקשורה באופן ישיר ועקיף לכל פעילות עוינת. גם כזו שלא יצאה אל הפועל, בחסדי השם.

 

להסיר את הריבונות הישראלית ממזרח העיר/ ד"ר צביה גרינפילד- חברת 'מר"צ'

כדי למנוע פיגועי טרקטור – או כל פיגוע מכוון אחר – יש לפעול לדעתי בשני מישורים. עקרוני שהוא מישור מדיני כולל, ופרטני שהוא מישור מעשי-ביטחוני מיידי. הרובד היעיל והחשוב ביותר הוא הרובד העקרוני. מכיוון שהמוטיבציה של מפגעי הטרקטורים איננה טירוף או התקפת אמוק אלא מחאה מדינית-פוליטית של מי שאינם רוצים לחיות תחת שלטון מדינת ישראל – הדרך הבטוחה והיעילה ביותר להבטיח את מניעתם של פיגועי טרקטור היא להקטין את המוטיבציה ולהבטיח שהאוכלוסייה העוינת ממנה יוצאים המפגעים לא תהיה תחת שלטוננו. במצב זה לא יוכלו המפגעים להיכנס בכלל לשטחי מדינת ישראל עם הטרקטור שלהם בלא פרוצדורה מתאימה.

גם למבקשי עבודה בישראל לא תינתן האפשרות האוטומטית שיש כיום לתושבי אזור ירושלים, להיכנס באופן חופשי לתוך ישראל. מכיוון שאפשר לסווג את כל תושבי אזור ירושלים הפלשתינים, כ-250,000 נפש, כמי שאינם רוצים לחיות תחת שלטון ישראל – הדבר ההגיוני, החכם וגם המוסרי ביותר הוא להיפרד מכל השטח הערבי של ירושלים ולאפשר לו להצטרף לישות הפלשתינית. כך לא תהיה ישראל אחראית ישירה לגורלה ורמת-חייה של אוכלוסייה ערבית רחבה שרבים בה עוינים מאוד לישראל ויש להם אפשרות חופשית לנוע בישראל ולפגע בה, ולא רק באמצעות טרקטורים.

ברמה המעשית המיידית, יש לסרוק את כל בעלי הטרקטורים ואת כל בעלי הרשיון לעבודה על טרקטור באזור ירושלים, ערבים כיהודים, ולהעביר להם מסר אישי בדבר השגחה משטרתית צמודה על מעשיהם. כמובן שהם אינם בבחינת חשודים, אבל טוב שיידעו שיש מעקב מראש על קיומם. כמו כן, ברמה הפרטנית או המעשית-ביטחונית המיידית, יש לערוך בדיקות-פתע לנהגי טרקטורים, ולהנהיג בכלל נוהל של מעקב פרטני דווקא אחרי נהגי טרקטורים. הרתעה מראש לא תוכל אולי למנוע כל פיגוע – ולא כל פיגוע דורש דווקא טרקטור, כידוע לכולנו היטב - אבל בוודאי היא תוכל להגביר חששות בקרב מי שמתכננים פיגוע, ואולי גם תרתיע אותם מלבצע זממם.