בשבע 337: תעשייה של הרשעות

בימי המיקוד הנהוגים בבתי משפט השלום, מוכרעים עשרות תיקים של נאשמים חסרי ייצוג ראוי בעסקאות טיעון מזורזות. מידע ממשרדי רשם העמותות, שהיה נגיש רק ליודעי ח"ן, יועלה בקרוב לאינטרנט.

יאיר שפירא , ח' בניסן תשס"ט

העוול של 'ימי המוקד' המונהגים בבתי משפט השלום הגיע אל בית המשפט העליון, וקיבל שם התייחסות חשובה שאולי תפתח תהליך מתבקש של ביטול ימים שכאלו.

בחסות העומס בבתי המשפט המציאו לפני מספר שנים בהנהלת בתי המשפט את הנוהג של ימי דיון מרוכזים, בהם נאלץ שופט יחיד לטפל בעשרות רבות של תיקים פליליים. לעיתים מדובר בערימה של יותר ממאה תיקים שעניינם עבירות כגון גניבה, קבלת דבר במרמה, זיוף ותקיפה, עבירות שהעונש הקבוע בצידן יכול לעלות לכדי שבע שנות מאסר. לימי מוקד אלו מתנקזים נאשמים שאין להם ייצוג משפטי הולם, ושם ממונה להם סנגור ציבורי. בתוך דקות סוגר הסנגור עסקאות טיעון עם התובע שעובד מולו, והשניים ניגשים לאישור מהיר של העסקה אצל השופט.

הפרוצדורה הזאת טובה לסנגור הציבורי, שמתוגמל על כל תיק. היא טובה גם לתביעה ולבית המשפט, שמחסלים עשרות תיקים באיבחה אחת. אך הצדק מה יהא עליו?

אל בית המשפט העליון הגיע אדם שהורשע בגנבה ממעביד, ונגזרו עליו שמונה חודשי מאסר בפועל. ההליך המשפטי כולו ארך בין עשר דקות לרבע שעה, רובו ככולו מחוץ לכותלי בית המשפט.

שופטי בית המשפט העליון ספרו שבעה שלבים משפטיים שנדחקו לאותן דקות בודדות. הראשון: אל הצעיר פנתה התובעת המשטרתית בשאלה אם הוא רוצה 'להגיע להסדר טיעון', והציעה שישוחח עם עורך דין מטעם הסנגוריה הציבורית; השני: הצעיר מקבל לראשונה את כתב האישום ומעיין בו קלות. השלישי: שיחתו הראשונית של הנאשם עם הסנגור שאותו הכיר זה עתה; הרביעי: עיון הסנגור בראיות; החמישי: שיחתו השנייה של המבקש עם הסנגור. בשיחה זו הבהיר הסנגור כי מוטב לו להסכים לעסקת טיעון;  השישי: הסנגור והתובעת גיבשו במהירות עסקת טיעון. והשביעי: הדיון בבית המשפט, בו הספיק השופט למנות את הסנגור, לשמוע את הודעת התובעת על קיומו של הסדר הטיעון ולשמוע את אישורו של הסנגור לעניין, לקבל את הודאת הצעיר ולכתוב החלטה.

שופטי בית המשפט העליון החזירו את התיק לדיון נוסף בבית משפט השלום, הפעם בהליך המזכיר יותר דיון משפטי תקין בו נחרץ גורלו של אדם.

 

שקיפות בעמותות

ימים קשים עוברים על המגזר השלישי. בישראל רשומות היום לא פחות מ-25 אלף עמותות, המעסיקות כמעט רבע מיליון שכירים. מטרותיהן, גודלן ואופן פעילותן שונה בתכלית, אך הצד השווה לרובן המוחלט הוא היותן סמוכות על שולחן נדיבים ועל שולחן הממשלה. הנדיבים עומדים כעת חבולים מהמשבר הכלכלי העולמי, שידו עוד נטויה. הממשלה החדשה, גם היא בצילו של אותו משבר, תידרש לקיצוצים עמוקים בתקציבה, בעיקר בשל גביית מיסים נמוכה. 

אלא שהחודש התבשרנו על גזירה חדשה העומדת ליפול על מגזר העמותות, לכל הפחות המתוקנות שביניהן. קרן יד הנדיב וקרן הג'וינט חברו למשרד המשפטים, להעלאת מאגר נתונים פתוח לציבור ובו יוצגו נתונים ממשרדי רשם העמותות. בין השאר ינדב הרשם למאגר נתונים אודות החלטות ותקנונים של העמותות, דו"חות כספיים, רשימת מקבלי שכר, רשימת חברי הנהלת העמותה וחברי ועדת הביקורת.

כל מי שעסק בחקירה עיתונאית יודע כי מדובר באוצר של ממש, שעד עתה היה אמנם פתוח לעיון הציבור, אך בתנאים מכבידים מאוד. צריך היה להגיע למשרד רשם העמותות בירושלים, להזמין תיק ולשלם אגרה, להמתין לאיש הארכיב, לגלות שפעילות מוסד מסוים מתנהלת למעשה ע"י עמותה אחרת, ואז להתחיל הכול מחדש. עמותות רבות התחמקו מבירור ציבורי בעניין התנהלותן בחסות ההליך המכביד דיו עבור עיתונאים, על אחת כמה וכמה עבור אזרח מן השורה.

מהקיץ הקרוב, עת יעלה האתר לרשת בגרסתו המצומצמת, ועד לשנה הבאה בה יושלם המאגר, ישתנה המצב ללא היכר. תוכלו ללמוד על משכורות המנהלים בעמותה שאליה אתם רוצים להעביר את מעשר הכספים, ולדעת מהי המדיניות הכספית במוסדות החינוך של ילדיכם. עיתונאים יוכלו לגלות בקלות יחסית אנשי עמותות שמקבלים משכורת שנייה ושלישית ע"י הפעלת מספר עמותות תחת מוסד אחד, ועוד תרגילים שעד היום היה קשה לחשוף.

הפיקוח ההדוק יחסית של רשם העמותות על פעילות העמותות, גרם לגופים לא מעטים לנטוש את הפעילות במסגרת עמותה ולהעדיף להתאגד באמצעות חברה. המגמה הזו צפויה להתגבר מאוד עם עליית המאגר לרשת. ולמשרד המשפטים, כך מסתבר, יש עוד דרך ארוכה לעשות כדי לגרום לפעילות שקופה וישרה במגזר השלישי.

 

לקח את הזמן

גאולה לוין, רשמת בבית המשפט העליון, עוד לא ראתה בקשה שכזו, וספק עם הרשמים שקדמו לה בתפקיד נאלצו להתמודד עם בקשה דומה.

ד"ר להיסטוריה, דווקא מוצלח, פוטר על ידי האוניברסיטה העברית ועבר ללמד באוניברסיטת בר אילן. המלומד פנה לבית הדין לעבודה, ושם נקבע, בתום דיון מעמיק וחשיפת הפרוטוקולים של הוועדה שהחליטה על פיטוריו, כי הפיטורים תקפים. גם ערעור לבית המשפט העליון לא הושיע. הדוקטור לא אמר נואש ופנה אל הרשמת בבקשה לדיון נוסף בעתירתו.

לוין כתבה בהחלטתה כי החוק מתיר להגיש את הבקשה בתוך 15 יום מעת קבלת פסק הדין. במקרים חריגים יכול הרשם להתחשב בנסיבות מיוחדות ולקבל בקשה שכזו גם בתום המועד הקבוע בחוק, אם יתקיימו בעניינו של המבקש נסיבות יוצאות דופן שאינן בשליטתו.

במקרה של הדוקטור התקשתה הרשמת לקבל את הסיבות לאיחור בהגשת הבקשה. הן הצורך של הדוקטור להתאושש מהחוויה הקשה של הדיון בערעורו, והן הנימוק שהמתין עד שהשופטים שישבו בערעור יפרשו לגמלאות, לא הצדיק בעיני הרשמת איחור של 27 שנה בהגשת הבקשה לדיון חוזר.

 

תיקון טעות

תודה לקורא יוסי כהן שהעיר את תשומת ליבי כי בשבוע שעבר  נפלה שגגה תחת ידי. חבר הכנסת צחי הנגבי לא עומד למשפט בפרשת 'דרך צלחה' - את התיק בעניין זה סגר היועץ המשפטי לממשלה דאז ושופט בית המשפט העליון בהווה, אליקים רובינשטיין. רובינשטיין היה גם זה שסגר את תיק החקירה נגד הנגבי בפרשת 'בראון- חברון'. המשפט הנוכחי מתנהל בעקבות פרשת המינויים הפוליטיים בעת שכיהן הנגבי כשר להגנת הסביבה, אותם חשף מבקר המדינה לשעבר, אליעזר גולדברג, לפני יותר מארבע שנים.

שגיאות שכאלו לא טוב להן שיתרחשו, אם כי שפע התיקים של לא מעטים מראשי 'קדימה' עלול לגרום בלבול פה ושם.