בשבע 344: שאלת השבוע

האם הכוונה להרוס מאחזים נובעת מטעמי שמירה על שלטון החוק או ממניעים פוליטיים?

אנשים שהמערכת בחרה , ד' בסיון תשס"ט

 

ניצול ציני בשם שלטון החוק/ ח"כ דודו רותם- 'ישראל ביתנו', יו"ר ועדת חוקה

ההצהרות חסרות האחריות וחסרות התבונה הפוליטית בדבר הכוונה להרוס מאחזים, נובעות בעיקר ממניעים פוליטיים המתכסים ומכוסים בטענה בדבר שלטון החוק.

שלטון החוק משמעותו שהשלטון כפוף אף הוא לחוק ופועל על פי עקרונותיו. כאשר השלטון אינו פועל על פי החוק או שהוא מפעיל אותו משיקולים פוליטיים, נפגע העיקרון של שלטון החוק.

לו היה שר הביטחון פועל על פי כללי משפט תקין, דן בתכניות בניין המונחות על שולחנו זו תקופה ארוכה, ומחליט לאשרן או לדחותן – היתה לו "הזכות" לטעון כי באותם מקומות שבהם התכניות לא יאושרו יש לפעול על פי החוק ולבצע הריסות. אך משהתכניות מונחות במשך שנים על שולחנו של השר, והוא אינו מקבל לגביהן החלטה – הרי כאשר הוא עצמו מדבר על שלטון החוק יש בכך יותר מציניות. 

שלטון החוק מחייב הפעלת השכל הישר ולא הפרחת סיסמאות ריקות. שר הביטחון וגורמים משפטיים אחרים מתעלמים מזה שנים מבניה בלתי חוקית מסיבית באזורים המאוכלסים בעיקר ע"י תושבים ערבים, הן בגליל ובנגב והן בתחומי יהודה ושומרון. בנייה זו מבוצעת על שטחי המדינה בלא תכניות או אישורים, ולעתים בקרבה מסוכנת לקווי חשמל ועורקי תחבורה. אעפ"כ בנייה זו אינה נתקלת בטיעונים של שלטון החוק ולא מתבצעת כנגדן פעילות של אכיפה והריסה. כאשר גם  הגורמים המשפטיים יוצרים אפליה בלתי מובנת, אין הם יכולים לדבר בשם העקרונות של "שלטון החוק".

כאשר מדברים על מאחזים יש לזכור כי אלו הוקמו בידיעה ובתמיכה של ממשלות ישראל לדורותיהן, ולא מדובר בבניה של אנשים פרטיים כהתרסה נגד השלטון.

העובדה כי לא בכל יישובי יהודה ושומרון יש תכניות בנייה מאושרות וכי במקומות רבים בנתה המדינה בתים, מכרה אותם לתושבים אע"פ שהתכניות טרם אושרו, עובדה זו מראה כי היה נוהג כזה. התעלמות מנוהג כזה אינה עולה אף היא בקנה אחד עם עקרונות "שלטון החוק".

אם חפץ שר הביטחון לנהוג על פי עקרונות שלטון החוק, מוטב יעשה אם יבוא בדברים עם נציגי המתיישבים, יבדוק את התוכניות המונחות של שולחנו ויאשרן. משאינו עושה כן ומשאינו אוכף את דיני התכנון על בנייה ערבית מסיבית, ומנגד מכריז על כוונותיו להרוס גם בלא הידברות בנייה ביישובי איו"ש, מעיד הוא על עצמו כי הכוונה היא פוליטית ושלטון החוק הוא כסות בלבד.    

 

לפעול להרחבת היישובים/ ח"כ הרב חיים אמסלם- סיעת ש"ס

המצב הקיים, שבו לא מאפשרים אפילו גידול טבעי ליישובים הקיימים ביהודה ושומרון, מגיע בהשפעת הממשלה הקודמת, והוא דבר שבלי ספק אינו הומני. כיוון שלא מתאפשרת הרחבה בצורה חוקית, כל ניסיון התרחבות מוגדר אוטומטית כבלתי חוקי.

ברור לכל, שרבים מהמאחזים היו נתפשים במקום אחר בארץ כשכונות לגיטימיות ליישובים קיימים. במאחזים אחרים מדובר על מקומות שאחיזה יהודית נדרשת שם מטעמי ביטחון, שמירה על צירי תנועה או תפיסת מקומות השולטים על יישובים קיימים. אמנם לעתים המתיישבים, מהמניעים שלהם, בוחרים למתוח את החבל בצורה שלא מאפשרת לראש הממשלה להתעלם, כמו במקרים בהם בונים על קרקעות בבעלות פרטית של ערבים וכדומה.

אם אכן היה מדובר בכוונה אמיתית לשמור על שלטון החוק, הייתי מצפה מהממשלה לטפל גם ב-30,444 מבנים לא חוקיים שבנו ערבים. ואולם לצורך שמירת יציבות הקואליציה נדרש ראש הממשלה לאפשר לשר הביטחון להראות כי הוא דבק במצע שהציג לבוחריו, ולכן שניהם מבקשים ללכת על הקו הדק ולהשתמש בטענות שלטון החוק. אני בטוח שגם שר הביטחון ינהג כיום בצורה שונה מאשר נהג בימי ציפי לבני.

הטענה כי המאחזים או ההתיישבות ביהודה ושומרון הם מכשול לשלום כבר אינה יכולה לשמש טענה, אחרי שנוכחנו לראות שוב ושוב כי בין אם נבנה ביהודה ושומרון ובין אם לא, אין לנו פרטנר ראוי בצד השני.

על אף כל האילוצים, ועל אף הלחץ מבפנים ומבחוץ, אני מצפה מהממשלה הנוכחית לפעול בהתאם לרצון העם, כמו שראינו בבחירות האחרונות, להראות שינוי מדיניות ולפעול להרחבת הישובים ביהודה ושומרון.

 

תלויים באינטרסים של שר הביטחון/ עו"ד דורון ניר צבי - תושב מאחז חוות יאיר

לשמע השאלה אין לי אלא לגחך. הרי מדובר בשאלה מגוחכת בערך כמו השאלה: האם טליה ששון, שרצה ברשימת 'מרצ' לכנסת, היא משפטנית אובייקטיבית?

הגיחוך מתעצם והופך לצחוק רועם כאשר רוממות 'שלטון החוק' יוצאת מגרונם של אנשים כמו בוז'י הרצוג – השתקן מחדרי חקירות המשטרה, או אהוד ברק – זה שמחזיק ארסנל של עמותות ו'לא יודע' מה נעשה בהן.

לגופו של עניין, ברי הוא כי מדובר בעניין פוליטי גרידא.

90% מהמאחזים אינם אלא נקודות התיישבות הממוקמות בתחום השיפוט – 'קו כחול' – של יישובים חוקיים, ועל אדמות מדינה מוכרזות שמעולם לא היו בבעלות פרטית כלשהי. זאת ועוד, ביחס לרוב רובם של המאחזים הוגשו תכניות מִתאר אשר הגורם היחיד שעוצר את קידומן הוא שר הביטחון. אבחת קולמוס של שר הביטחון מכשירה 90% מהמאחזים לעילא ולעילא. לשם השוואה נדגיש כי בתוך 'הקו הירוק' לא נדרשת כל חתימה של דרג פוליטי לצורך קידומה של תכנית מִתאר, והדרגים המאשרים הם תכנוניים/מקצועיים בלבד.

דוגמה נהדרת להמחשה ניתן ללמוד מקידומה של תכנית המתאר של היישוב הר ברכה, בלב השומרון. ביום שישי לאחר ששאול מופז עוד הצהיר כי לעולם לא יעזוב את הליכוד – ימים אחדים לפני הפריימריס לראשות התנועה – הוא קידם את תכנית המתאר של היישוב, אגב רק מפני שהיישוב עתיר בחברי התנועה אשר לקולותיהם הוא היה זקוק, וביום ראשון שלאחר מכן, כשעבר למפלגת 'קדימה', ההתעניינות שלו בהר ברכה נעלמה לפתע. עוד ראיה לכך שעסקינן בעניין פוליטי גרידא אנו יכולים ללמוד מהתאריך ה'אבסולוטי' של מארס 2001. שהרי אם בחוק עסקינן, מה לי מארס 2001 ומה לי קודם לכן. מדובר בתאריך פוליטי לחלוטין.

לפני זמן לא רב נתבשרנו ע"י ועדת גולדברג, שבחנה את כל נושא הבדואים בנגב, כי היא ממליצה על הלבנה ממלכתית של הבנייה הלא חוקית של הבדואים. הנה כי כן, מסתבר שעבירות על חוקי תכנון ובנייה – חמורות שבעתיים מאלה הקיימות במאחזים – ניתנות להסדר חוקי מהיר.

כללו של דבר, ברי הוא כי עסקינן באכיפה סלקטיבית למדי של 'שלטון החוק', וכי הסלקציה נעשית מטעמים פוליטיים גרידא. זאת ועוד, יישובים שהם עתה חוקיים למהדרין, כגון הקיבוצים: מענית, להבות חביבה ורבים אחרים, היו שנים רבות בסטטוס דומה מאוד לרוב המאחזים: הם נבנו לאורך שנות דור ללא תכנית מתאר בתוקף.

בין כך ובין כך, אין לי אלא להזכיר לאותם יפי נפש שרוממות החוק בגרונם, כי גם פתיחת בתי עסק בשבת אסורה עפ"י חוק, ובעודי מסתובב השבוע בחוצות תל אביב אף נזכרתי שעשרות רוכבי האופניים בלא קסדה שחלפו על פניי הינם עבריינים.