בשבע 349: שאלת השבוע

פתיחת חניון ספרא בשבת: אילוץ בלתי נמנע או חילול שבת בלתי מוצדק?

אנשים שהמערכת בחרה , י' בתמוז תשס"ט

 

לשמור על הסטטוס-קוו/ יצחק פינדרוס- מ"מ ראש עיריית ירושלים

בשבועות האחרונים מתחוללת מהומה רבתי בעניין החניון הפתוח בשבת. יש המצדדים לכאן ויש המצדדים לכאן, יש שרוצים לסגור ויש שרוצים לפתוח. אלו אומרים אין ברירה, ואלו אומרים שיש לשמור על הסטטוס-קוו.

אנחנו כאנשי תורה אמונים אך ורק על התורה וגדולי התורה אשר לאור פסיקתם אנחנו הולכים, ולכן כל מה שנכתוב, יהיה אשר יהיה, יש להתייחס לכך כאל דעה קצרה ודלה אשר אין לה שום משמעות מול דעת גדולי התורה.

החיים עם הציבור החילוני הם מציאות קיימת בירושלים. יש המברכים על כך ויש שלא כל כך, אבל המציאות נשארה קיימת ועמה יש להתמודד. אחד הכלים החשובים ביותר להתמודד עם החיים המשותפים הוא הסכמה בין שני הצדדים. ולכן בכל פעם שקמה קואליציה בעירייה או בכל הסכמה אחרת, ראשית כל קובעים שהסטטוס-קוו לא ייפגע. הסכמה זו מועילה מאוד לקיום המרקם העדין בין כלל תושבי ירושלים.

השבת היא אחת מיסודות היהדות, וכידוע היא ניתנה קודם מתן תורה. כל פגיעה בשבת קודש בירושלים היא נגיעה בציפור נפשם של מאות אלפי תושבים. אמנם יש ציבור מסוים בירושלים שמקצין ועושה מעשים שונים שאין רוח חכמים נוחה מהם, אבל אל לנו לשכוח שיש ציבור חילוני קיצוני אשר גם הוא מנסה להצית אש ולהסית כנגד הציבור הדתי והחרדי ולגרום קרע בין אחינו בני ישראל.

אני אישית רוצה בשלום עם כל יהודי ויהודי, ומקווה מאוד שלא יסיתו את אחינו החילונים כנגד הציבור הדתי והחרדי ויכבדו את הסטטוס-קוו לפחות.

 

מחאה שתקרב אל השבת/ הרב יעקב אריאל- רבה של רמת גן 

השאלה אם בפתיחת חניון ספרא בשבת יש משום אילוץ בלתי נמנע או חילול שבת בלתי מוצדק מורכבת מכמה נקודות, שלהלן אפרטן:

א.      יש לשלול בכל תוקף אלימות והשחתת רכוש.

ב.      אם היה מדובר בשלילת זכות חנייה קיימת מכלי רכב הנוסעים לדאבוננו בלאו הכי בשבת, לא היתה יכולת להתנגד לחנייה בשבת. אמנם חילול שבת הוא דבר חמור, אך אין לנו כוח לאסור את הנסיעה על מי שלא זכה להכיר את מעלתה של השבת. וממילא גם איננו יכולים להפקיע זכות חנייה קיימת.

ג.       אך כאן מדובר בפתיחה חדשה של חניון שלא היה פעיל עד כה. המשמעות היא עידוד נסיעה בשבת על ידי עוד כלי רכב מהעיר ומחוצה לה, ועיריית ירושלים עיר הקודש היא שמעודדת נסיעות בשבת סמוך לחומות העיר העתיקה ומקום המקדש! יש למחות כנגד פירצה חדשה זו, שיש בה חילול קדושתה של ירושלים ושל השבת.

ד.      ואולם כדי שלא תהא זו מחאת סרק אלא גורם משכנע, יש לעשותה בשום שכל ולא בהפגנת רחוב המזמינה התפרעות. הרעיון של תפילת ליל שבת עם שירת "לכה דודי" וריקודים ליד חומות ירושלים, הוא רעיון המתאים יותר להביא את הציבור הרחב לטעום טעימה אמיתית מנשמתה היתרה של השבת, ואז הכול יבינו את החומרה שברמיסת קדושתה של השבת.

ה.      ברוך הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל ישראל ועל ירושלים.

 

להקפיד על ייצוג הולם לירושלים/ יקיר שגב- חבר מועצת העיר ירושלים

העימותים האחרונים סביב פתיחת חניון ספרא בשבת מחדדים לא את השאלה ההלכתית בעניין השבת, אלא בעיקר את השאלה הציבורית לאומית. מה שהופך את סוגיית החניון לסוגיה חשובה הוא לא אם החניון יישאר פתוח או לא, אלא מי יכתיב את הפתרון ומהו המנגנון שיכתיב את סדרי החיים כאן בעיר.

לצערנו, מי שהכתיב עד עתה את סדר היום היה הפלג הקיצוני של העדה החרדית, שתוך שימוש באלימות כפה את עמדתו הבלתי מתפשרת על הציבור כולו. כאן טמון פוטנציאל הנזק הגדול ביותר: מרכזיותה של ירושלים וחשיבותה בקרב הציבור הישראלי הולכת ונשחקת. הידרדרותה הכללית בעשרים השנה האחרונות, המגמות הדמוגרפיות הידועות ותקופות ביטחוניות קשות הרחיקו ממנה חלקים נרחבים בציבור הישראלי, אם בהימנעות מלחיות בה ואף מלבקר בה, ואם בהתרחקות נפשית (תגובת תושבי מרכז רבים להזמנה לבקר בירושלים, הטוענים כי "זה רחוק", משעשעת ומעציבה כאחד), המוצאת ביטוי גם בעמדות פוליטיות בעד חלוקת העיר.

המרחק ההולך ונפער בין הציבור הישראלי לירושלים איננו פועל יוצא של מספר העסקים הפתוחים בשבת. רבים מאוד מתושביה מבקשים לשמר דווקא את אופייה המיוחד ואת אווירת השבת שבה. אלו שרצו "תל אביב", כלומר עיר משוחררת לחלוטין, כבר גרים שם מזמן. אלפי המבקרים בעיר בסופי השבוע לא נסעו לכאן כדי ליהנות משפע מסעדות, אלא דווקא מהאווירה הרוחנית, מהאתרים והתוכן היהודי העשיר.

הייצוג המתקבל בתקשורת מהפגנות החרדים, מראהו של המרחב הציבורי בעיר בו פרצופיהן של נשים נמחקות משלטי חוצות, ומנגד שלטי "ירושלים חופשית" של מרצ ודומיה – ייצוג זה רע לכולנו. אינני יודע אם מבחינה הלכתית הדבר הוא אסור לחלוטין, אילוץ בלתי נמנע, או רק "מוטב שלא". מה שברור הוא שחיוני לא רק לאפשר אלא לעודד בכל דרך את הציבור הכללי להתחבר לירושלים. דרכו של הציבור הדתי לאומי, התומך ברובו המכריע בפתיחת החניון מחד גיסא, ומתנגד בצדק לקיומו של מצעד הגאווה מאידך גיסא, היא הפנים היפות של העיר שיכולות לקרב את הציבור ולהציל ממש את גורלה הפוליטי של העיר.