גליונות בשבע עוד גליונות

בשבע

יוזמת ריאד - דעות

אם ליוסי ביילין המסתייע במימון האיחוד האירופי מותר לחתור להקמת מדינה פלשתינית בגבולות 67', מה דעתכם על מטה שימומן בכסף סעודי ויחתור להקמת מדינה פלשתינית על כל שטחה של מדינת ישראל?
09/07/09, 09:20
דודו אלהרר

אלה הרואים בנשיא ארצות הברית מושיע היקום, רופא שביל החלב ומשיח הגלקסיה שלנו, תומכים בהכבדת ליבו על ישראל דווקא ולא על עושי הצרות הגדולות בעולם. הסיבה ה"הגיונית" לדעתם היא: "האם אין זה ברור, כי כדי שיוכל לבוא בדרישות אמינות אל מפירי הסדר העולמי שאינם נמנים עם בעלות הברית של ארה"ב - כמו קוריאה, איראן וסוריה - צריך אובמה להשתלט תחילה על מפירות הסדר העולמי הנמנות עם מחנהו, בעיקר ישראל?" (חיים גנז – הארץ 5 ביולי 2009).

נוּ, אם ככה, על פי ההיגיון הצרוף הזה, האין זה ברור כי כדי שתוכל מדינת ישראל לבוא בדרישות אמינות כלפי כולי עלמא, בין אם הם בני בריתה ובין אם הם אויביה המרים, צריכה ישראל להשתלט תחילה על מפירי הסדר במחנה שלה? איך יכולה ממשלת ישראל לשאת ולתת עם מנהיגי העולם בעוד אינספור גופים ישראלים משחיתים חותרים תחתיה, נושאים ונותנים עם אויביה מאחורי גבה, מסכמים עימם סיכומים ואף מפרסמים אותם בריש-גלי מבלי להיקרא לסדר? כל מי שרוצה מרשה לעצמו לקבץ אנשים, לשנורר תרומות ממבקשי רעתה של מדינת ישראל, ולהפיץ את משנתו הפרטית בכל אתר ואתר בעולם, עד אל סיפו של רם עמנואל בבית הלבן וממנו אל הנשיא ברק אובמה.

אמצעי התקשורת, שתפקידם לנבוח ולנשוך את הסוטים מן הדרך הדמוקרטית, חוברים אליהם בתמיכה בלתי מסויגת ועושים בעצמם חוכא ואיטלולא מן הדמוקרטיה המקרטעת שלנו. אם עיתון 'הארץ' חושב שבעלי ברית צריכים לדבר בקול אחד, מדוע הוא בוחר לחבל כל-כך בתוך המדינה השסועה שלנו בלאו הכי? כל התקשורת הישראלית מייצגת פחות מ-3% מהעם שנגדו היא יוצאת חוצץ! זה לא יכול להימשך ככה לנצח, זה מנוגד לחוקי הטבע, ובבוא היום המר בל יתפלאו אם נבוא חשבון עימם.

 

מחכה לתשובה

באותו עניין, הנה מכתב שכתבתי לעו"ד שי ניצן, המשנה לפרקליט המדינה (תפקידים מיוחדים):

אדוני,

הואיל ומר יוסי ביילין ממשיך לשאת ולתת ללא לאות מבלי שהוסמך פורמלית ע"י מדינת ישראל לדון בפתרונות של שלום כזה או אחר, או בהציעו הצעות שאין להן על מה שיסמוכו בדבר גבולות, פליטים או חלוקת ירושלים בכל רחבי העולם, ובסוף השבוע הזה בסמינר לעוזרים פרלמנטריים שהתקיים בירדן, יורשה נא לי לשאול את כבודו כדלקמן:

אני סבור - באחריתם של כל התהליכים העתידיים לבוא, ובמיוחד לחושך פעילותו של מר ביילין ודומיו לאור היום - כי בסופו של דבר תקום כאן מדינה פלשתינית על כל שטחי ארץ ישראל, ומדינת ישראל תחלוף ותתפוגג כלא היתה.

לפיכך, חשבתי שאולי הגיע הזמן לעשות לביתי, ו"על הדרך" לנסות למנוע מלחמת-דמים בקרבנו בעבור תוצאה ידועה מראש. עלה במוחי רעיון של הקמת מטה שאקרא לו "יוזמת ריאד", במטרה לשכנע את הציבורים היהודים והערבים שכדאי להכריז כבר היום (!) על מדינה ריבונית פלשתינית, ממג'ד אל שאמס אשר ברמת-הגולן ועד אילת, ומן הירדן ועד לים-התיכון.

יש לי ידידים ברחבי העולם שישמחו מאוד לארגן לי כנס יסוד בבירה הסעודית. הממון שיוזרם ירמוס במיליוניו את מימון האיחוד האירופי ודומיו, ומן הפירורים שייוותרו אוכל גם אני להתפרנס בכבוד בימים טרופים אלה. אינני רואה כל הבדל בין פעילות כזו לבין יוזמת ז'נבה - אלו ואלו יכולים להיות דברי אלוקים חיים, ואפילו לדור בכפיפה אחת עד אשר אחת מהן תוכרע ע"י רעותה.

אני מצפה בכל הרצינות והכבוד לתשובה!

דודו אלהרר

התפללו נא יחד עמי לקבלת תשובה מנומקת.

 

חילול השם

"ענפי חילול השם גם כן הם רבים וגדולים, כי הרבה צריך האדם להיות חס על כבוד קונו, ובכל מה שיעשה צריך שיסתכל ויתבונן מאוד שלא ייצא משם מה שיוכל להיות חילול לכבוד שמים, חס ושלום... והעניין, שכל אדם לפי מדרגתו ולפי מה שהוא נחשב בעיני הדור, צריך שיתבונן לבלתי עשות דבר בלתי הגון לאיש כמותו, כי כפי רבות חשיבותו וחכמתו, כן ראוי שירבה זהירותו..."

כך ציטט כבוד השופט אליקים רובינשטיין את הרמח"ל מספרו 'מסילת ישרים' בבג"צ שדן בעניינו של המג"ד מנעלין סא"ל עמרי בורברג. ולא רק 'מסילת ישרים' נזכר על ידו. בזה אחר זה הוא מונה בפסיקתו מדבריהם של אילנות תמירים: ירמיהו הנביא ("חֵץ שוחט (שָׁחוּט) לְשׁוֹנָם, מִרְמָה דִבֵּר, בְּפִיו שָׁלוֹם אֶת רֵעֵהוּ יְדַבֵּר, וּבְקִרְבּוֹ יָשִׂים אָרְבּוֹ"); הרב י.ד. סולובייצ'יק; הרב שלמה גורן; הרב אליהו בקשי דורון; הרב ירוחם ליוואוויץ (המשגיח המוסרי בישיבת מיר בפולין בין שתי מלחמות עולם); הרמב"ם ("ואל יהי כבוד הבריות קל בעיניו, שהרי הוא דוחה את לא תעשה של דבריהם, וכל שכן כבוד בני אברהם יצחק ויעקב המחזיקין בתורת האמת"); פירוש של הרב ד"ר אהרן ליכטנשטיין ("הרמב"ם פותח בכבוד הבריות הכללי, ורק לאחר מכן הוא מתייחס לבני אברהם יצחק ויעקב וכו'..."); ציטוט ממסכת ברכות ("גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה בתורה"); וגם ציטוט ממסכת ערכין מפי ר' חמא ברבי חנינא, על דברי המקרא "מות וחיים ביד הלשון" (משלי יח', כא') - "וכי יש יד ללשון? לומר לך מה יד ממיתה אף לשון ממיתה".

הנה כי כן, יהודי כשר והגון מכהן כשופט בבית הדין הגבוה לצדק של מדינת ישראל, ותורת ה' חלקו ובתורתו יהגה לכל אורך פסיקתו. על אף שאינני מסכים לעיקר הפסיקה, הריני מכבדה ומקבלה בהכנעה כפי שראוי לקבלה - קל וחומר משופט יהודי הנסמך על מקורות ישראל. לעומתי, כותב בחוצפה העיתונאי אמיר אורן באותו ענין (בג"צ או בן-גוריון, הארץ 6 ביולי 2009):

" המקומם מכולם הוא 'חילול השם', שאותו מאזכר השופט אליקים רובינשטיין. בביתו הפרטי זכאי כל אזרח לעבוד את א-לוהיו או לכפור בקיומו. לשופט ממלכתי אסור לכפות את דתו ואת דעתו על חילוניים, או על המאמינים בא-לוהים אחרים, ובכך להפיל את הגדר הפרוצה שבין דת ומדינה בישראל."

ואכמ"ל.