בשבע 353: התשובה הגדולה בחומש

תיקונו של חטא הגירוש הוא דווקא באחיזה במקומות שחרבו

הרב אלישמע כהן , ט' באב תשס"ט

ארבע שנים לגירוש היהודים ע"י ממשלת ישראל ושליחיה מגוש קטיף וצפון השומרון, והחרפה הגדולה עדיין לא הוסרה. חילול ה' הנוראי מצפה ומייחל לתשובה שלימה.

כשחז"ל באים להגדיר מיהו "בעל תשובה" (או בלשונו של הרמב"ם: "איזוהי תשובה גמורה"), מראה רב יהודה באצבעו שהעיקר הוא שיעמוד באותו הפרק ובאותו המקום, ומשם, מאותה נקודת החטא ממש, יעשה תשובה וייקרא בעל תשובה גמורה.

הרבה הרהורים, הרבה הגיגים והרבה מסקנות נכתבו בעקבות הגירוש, "על מה עשה ה' ככה לארץ הזאת, מה חרי האף הגדול הזה"? אינני מתיימר להכריע בין הדעות השונות, אף לא להציע עוד אחת למגוון הרב של ההצעות. רק לדבר אחד אני מבקש לקרוא: אל נברח למחוזות שונים של תשובה, ואל נשלה את עצמנו בניסיונות להצליח במקומות חדשים. תשובה גמורה היא באותו הפרק ובאותו המקום. צריך להעמיד את היישובים שנחרבו מתוך תשובה אמיתית אל ה', תורתו וארצו, לבנות אותם על יסודות איתנים של תורה ואמונה, מתוך חתירה להעמיד שלטון יהודי אמיתי בארץ הקודש. צריך לשוב אל היישובים מתוך ידיעה ברורה שהארץ הזאת שייכת לנו מכוח הבטחת ה' יתברך ותורתו הקדושה. אין בכוחה של ממשלה זו או אחרת לתת הסכמה או אי הסכמה למצוות ה', ואין בסמכותה לחוקק חוק כל שהוא נגד מצוות התורה.

הממשלה וחייליה בממסד כולו החריבו את היישובים, מכוח שחשו כאילו הם בעלי הבתים פה, ומי שבנה יכול גם להרוס. התשובה אמיתית לכך היא לבנות את היישובים בשליחותו של מי שהארץ שלו היא, ולדעת שרק תורת ה' היא המחייבת אותנו ואך ורק עפ"י ה' אנו פועלים בכל דבר ועניין.

מטה 'חומש תחילה' שהוקם לאחר הגירוש, שם לו למטרה לשוב וליישב את חומש ושאר היישובים. החזרה לחומש היא באמירה ברורה שאנו שבים, לא באישורים של מי שגירש אותנו ולא בהסכמות של מי שמתנכל לישיבתנו במקום, רק מאהבת ה' ובמצוותו הברורה "והורשתם אותה וישבתם בה".

לפני שנתיים, ממש במקום הגירוש ובפרק הגירוש בערב תשעה באב, שבנו לאחוז באדמת חומש הקדושה, ומאז נמצאים יהודים הגואלים את חומש יום יום, שעה שעה.

באלול תשס"ז הקמנו את 'ישיבת חומש המתחדשת' על חורבות היישוב. את הישיבה מלווים הרה"ג הרב דב ליאור, הרב יהושע רוזן והרב יצחק גינזבורג שליט"א, ורבנים נוספים המוסרים שיעורים בישיבה. הבחורים בישיבה לומדים במסירות נפש ממש, בקור ובחום, בתנאים לא קלים, אך בשמחה ובאמונה גדולה שמכאן מתחילה התשובה הכללית של ישראל.

בחומש לא בורחים מהחטא למחוזות אחרים, עומדים מולו "באותו המקום ובאותו הפרק". מן העמידה הזאת נוכל להקים עולה תשובה גמורה המקיפה את כל אורח חיינו הפרטיים, ונוכל להעמיד מערכות בריאות של שלטון יהודי אמיתי החי את חייו עפ"י תורת ה', ומימלא גם להחזיר בתשובה את כל אחינו בית ישראל.

אנו קוראים לכל מי שרוצה להיות שותף בתורת התשובה הכללית המתפתחת בחומש להצטרף אלינו ללימוד קבוע או לימוד חלקי, ליום בשבוע או לעיתים מזדמנות. בעז"ה בזכות מסירות הנפש של הבחורים הלומדים והשותפים עמהם, יסיר ה' חרפה מעל עמו ונראה בבניין הארץ ובניין בית המקדש במהרה בימינו.  

 

הכותב הוא ראש ישיבת חומש