בשבע 356: כפייה אקדמית (דעה)

רמי"ם וראשי ישיבות מעמידים תלמידים ונוטעים בהם מוטיווציה חינוכית, אך המועצה להשכלה גבוהה שוללת מהם את הזכות להסמיך את תלמידיהם להוראת מקצועות הקודש רק משום שאין להם תואר דוקטור.

הרב ידידיה שילה , ז' באלול תשס"ט

פרשת פרופ' גליק חשפה את האבסורד הטמון בדרך הכשרת המורים למקצועות קודש בחינוך הדתי.

רוב המורים באים מהמגזר התורני של ישיבות ההסדר והישיבות הגבוהות. הרמ"ים וראשי הישיבות הם שחינכו וגידלו בחורים עם אינטליגנציה גבוהה, בנו בהם את האישיות המחנכת, ונטעו בהם את המוטיבציה ואת מסירות הנפש לעסוק בחינוך, למרות המשכורת הנמוכה.

וכאן העוול הזועק לשמיים: מדוע הרמי"ם וראשי הישיבות שגידלו וחינכו את אותם פרחי הוראה, אינם מוסמכים להכשיר אותם להיות מורים למקצועות הקודש, שאותם למדו אצלם בישיבה? מדוע נאלצים המכונים להכשרת מורים של ישיבות ההסדר להיכנס תחת כנפיה של מכללה אקדמית, שראשיה לעולם לא היו מצליחים להעמיד את דור המחנכים שהישיבות מעמידות? מדוע מחנכים דגולים שהעמידו אלפי תלמידים, אינם מוסמכים להכשיר מורים רק מפני שאין להם תואר דוקטור? היכן מצאנו בעם ישראל לדורותיו שצריך להיות דוקטור על מנת להכשיר מורים ליהדות? לא היה כדבר הזה מימות משה רבנו ועד הקמת המל"ג. 

ויתורה של מכללת ליפשיץ על מינויו של פרופ' גליק, מוכיח עד כמה המסה הקריטית של התלמידים במכללות להוראה מגיעה מישיבות ההסדר ולא ממקומות אחרים. ואחר כך מתלוננים על כך שהתלמידים לא מוכנים לקבל תורה מכל פרופסור שהאקדמיה מעמידה?

אני מחזיק בתעודת הוראה (מ"א אקוויוולנטי) של מכללת הרצוג באלון שבות. לצורך התואר הנ"ל אולצתי להכניס לתוך "עבודה משולבת" בתנ"ך פרשנויות של ביקורת המקרא. עונש זה הוטל עליי בגלל תכתיב של המועצה להשכלה גבוהה, ובגלל הסכמתה של מכללת הרצוג לדרישה הבעייתית הנ"ל. זה עוד אחד מן הניסיונות של 'האח הגדול' מן השמאל 'לחנך מחדש' את 'הימין הפונדמנטליסטי הקיצוני' שבישיבות ההסדר, שאליו מצטרפים הניסיונות של מכון 'ואן ליר' השמאלני לחנך את הרמי"ם בישיבות הנ"ל לחשיבה מודרנית ודמוקרטית לתפארת מדינת כל אזרחיה, באמצעות תשלום של מלגות שמנות למי שיתפתה להירשם לקורסים הנאורים (גם לזה קיבלתי הזמנה אישית).

אינני יודע מדוע הפוליטיקאים והעיתונאים ממגזרינו משקיעים אנרגיה רבה במלחמה נגד השתלטות של השמאל על בית המשפט העליון, ואילו בנושא ההשתלטות של האקדמיה החילונית והשמאלנית על החינוך הדתי באמצעות תכתיבי המל"ג, אין פוצה פה ומצפצף. התוצאה החינוכית של השליטה הזו היא אנשים כמו דרור אטקס ודומיו, שמשרתים את השמאל הקיצוני בלהט הדתי שספגו בבית הספר הדתי הנאור בו למדו.

האמת הגלויה לעין כל היא שהישיבות הן שמביאות את התלמידים לבחור במקצוע ההוראה, אך את הקופונים של תקציבי משרד החינוך להכשרת מורים גוזרות המכללות האקדמיות.

הגיע הזמן שהחינוך הדתי ישתחרר מזרועות התמנון של הבריונות האקדמית מיסודה של המועצה להשכלה גבוהה. במקומה תוקם מועצה להשכלה תורנית שתורכב מרבנים ואנשי חינוך, והיא שתקבע את הקריטריונים להכשרת המורים ללימודי הקודש. הכשרת המורים תתבצע בתום תקופה משמעותית של לימוד תורה בישיבות, על ידי שילוב של לימודי התמקצעות ושנת התמחות. כך נזכה למורים טובים ליהדות, שיוכשרו להוראה בדרך שהם מאמינים בה.

הכותב משמש כר"מ בישיבת הסדר