בשבע 360: יהי רצון

אם עוד לא החלטתם על מה להתפלל, הנה לכם רשימת נושאים להיכתב בהם לטובה בראש השנה

עמנואל שילה , כ"ח באלול תשס"ט

 

 

 1. שבשנה הבאה נראה את גלעד שליט יוצא לחופשי. ושזה יקרה בדרך של עוז וגבורה, לא בדרך של השפלה וכניעה. שממשלת ישראל תאזור אומץ להפעיל לחצים על ממשלת החמאס ועל הרוצחים המתועבים שאת שילוחם לחופשי היא דורשת. שתעלה שוועתם מעזה המנותקת מאספקה ומבתי כלא נטולי פינוקים וסגורים לביקורים, עד שיתחננו שנואיל לקבל את גלעד ולהפסיק כבר. שזרועות המודיעין שלנו יזכו לסייעתא דשמיא לגלות את המקום שבו הוא מוחזק ואת הדרך להוציא אותו משם.

ושנראה גם את אחינו יהונתן פולארד משוחרר סוף סוף, אחרי 24 שנים של נקמנות מפלה ואכזרית מצד מדינה שמתיימרת להיות ידידתנו הגדולה. שנוכל לפחות להיות בטוחים שלמישהו אכפת. שממשלות ישראל עושות מאמץ אמיתי למענו, ושהתקשורת עוקבת ומשגיחה כפי שהיא יודעת לעשות כשהיא רוצה. הרי במקרה של פולארד, שלא כמו במקרה המסובך של גלעד שליט, אם היינו באמת רוצים הוא כבר מזמן היה כאן איתנו.

 

2. שבשנה הבאה תתפתח כאן תרבות פוליטית שהיושר וההגינות הם נר לרגלה. שתזרח שימשם של פוליטיקאים שעבודתם היא שליחות ולא קריירה, ושטובת הציבור בראש מעייניהם. שכל חברי הכנסת והממשלה יסתפקו במשכורתם הנאה למדיי, ויחדלו מלרקום מזימות כיצד לנצל את משרתם כדי לעשות הון לביתם בדרך חוקית או עבריינית. שמנהיגי ציבור יחדלו מהשיטה הנלוזה של גניבת דעת בוחריהם. שיעבור מן הארץ מנהגם של פוליטיקאים לצבור כוח אלקטוראלי בהצהרות כזב ולהשתמש בו לאחר מכן כאוות נפשם, ללא כל מחויבות מוסרית להבטחותיהם. שמי שקיבל את קולות המצביעים בזכות התנגדותו למדינה פלשתינית יבין שאין לו מנדט מוסרי להקים אותה. ושהתקשורת תדע לדרוש אמינות ונאמנות מפוליטיקאים גם אם הם מחויבים למצע שאינו תואם את העדפותיה.

 

3.  שנזכה בשנה הבאה להשתחרר משיטת הדיכוי הכלכלי והתרבותי בשוק התקשורת המשודרת. שהזכות לקיים שידורי רדיו וטלביזיה תהיה פתוחה לכל, ממש כמו הזכות לפתוח חנות נעליים או אתר באינטרנט. שיתקיים כאן גיוון תקשורתי אמיתי, שיאפשר לכל גווני הציבור השונים לצפות ולהאזין בכל שעה לתקשורת כלבבם. שיושם קץ לזיכיון המונופוליסטי של גופי שידור שקנו בהבטחות שווא את ליבה של ועדת מכרזים ממשלתית. שמשכורות עתק ישולמו רק לטאלנטים אמיתיים, לא לכאלה שזוכים לצפייה בעיקר בהיעדר אלטרנטיבה. שתקום אופציה אמיתית להקמת תקשורת משודרת ערכית יותר ויהודית יותר.

 

4.  שיתבטלו בשנה הבאה הגזירות שמוציאות אל מחוץ לחוק את מצוות ירושת הארץ ויישובה. שתתבטל מעלינו גזירת "מהרסייך ומחריבייך ממך ייצאו", ושתימצא תעסוקה ראויה לכל מחרחרי ריב אחים הנושאים את שם השלום. שהגר אשר בקרבנו יחדל מלעלות עלינו מעלה מעלה. שייתן לנו אלוקים בינה לדעת כי הארץ הזו היא ארצו, ולנו הזכות, החובה והאפשרות לרשת אותה בשלמותה ולא להניחה בידי אויבינו. עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה.

 

5.  שאפשר יהיה כבר בשנה הבאה להשיג כאן חינוך מעולה לילדינו במחיר השווה לכל כיס. שהחינוך יהיה חינוך ועדיין החינם יהיה חינם. ואם לא חינם, אז לפחות במחיר שעדיין ישאיר להורים שיש להם יותר מילד אחד שעה פנויה ביום כדי להשלים גם בבית את החינוך של בית הספר - אותו חינוך שעל מימונו הם עמלים יומם וליל.

 

6.  שאחינו העקורים שגורשו מיישוביהם יוכלו לעזוב סוף סוף את משכנות המצוקה והצפיפות וימצאו בשנה הבאה מנוח לנפשם ופרנסה לביתם. שהמדינה אשר ריכזה את כל כוחותיה כדי לגרשם תבין את חובתה לפעול בכל כוחה כדי ליישבם ולשקמם. שיוסר מעלינו כתם הפיגוע המוסרי הנורא הזה של העוול והעושק שביצעה מדינתנו במיטב בניה.

 

7.  שלא נשמע עוד סיפורי זוועה מטורפים על מעשים אובדניים, פרי באושים של רגשות אפלים ומוחות מעוותים. שלא תרעד שוב הארץ על ילדה שנחנקה למוות בידי אביה או על אם שטיבעה את בניה. שגברים לא יפגעו בנשותיהם ובני נוער קלי דעת לא יניפו סכין על חבריהם. שבמקום פריצות, מוחצנות ונועזות בכל פינה נשוב אל הצניעות והבושה. שיצרים חסרי מעצורים ירוסנו וישובו להיות בוני עולם ולא מהרסיו ומחריביו.

 

8.  שישרור כאן קצת יותר צדק בחלוקת הנטל ובחלוקת המשאבים. שטייקונים שכבר צברו ממון הרבה יותר מהדרוש להם לצרכיהם ולהנאותיהם ישתחררו מהדחף לצבור עוד ועוד עושר ונכסים, ויתנו דעתם גם על רווחת כלל הציבור. שייפסקו תופעות של חברות מונופוליסטיות שבהיעדר תחרות מכבידות את עולן על אזרחים קשי-יום ומחלקות לעובדיהן משכורות עתק ללא הצדקה. שנשתחרר מעול הצריכה המיותרת ומשטיפת המוח הפרסומית שמפרנסת אותה ללא הרף. שקברניטי המשק יחשבו כיצד להיטיב בהחלטותיהם עם העם, ולא כיצד להבטיח לעצמם ג'וב שמן במגזר הפרטי לאחר פרישתם מהשירות הציבורי. שהנשיאה בעול הביטחוני של השירות הצבאי ובעול הכלכלי של תשלום מס אמת לא תהפוך לנחלת מיעוט של 'פראיירים'.

 

9.  שיבינו שופטי בתי המשפט, ובג"ץ בראשם, כי אין להם סמכות מלבד זו שניתנה להם על ידי החוק, המבטא את רצון העם באמצעות נבחריו. שיבינו כי אין הם יודעי כל מורמים מעם, וכי לא מחובתם ולא בסמכותם לחנך את העם ולהנהיגו על פי השקפתם האישית. שישכילו להשתחרר מהעדפותיהם, אהבותיהם ושנאותיהם, ולדון כל דבר ביושר ובהגינות, ללא רדיפת הרחוקים מהם וללא משוא פנים של הקרובים להם.

שמבתי דין של תורה ייצא קידוש ה' ולא להיפך חלילה. שדיינים יהיו מצוינים בחכמתם, במידותיהם וברוחב דעתם, וייגשו אל מלאכת הקודש לשם שמיים ולא לשם פרנסה. שלא ינסו לצאת ידי הכול, לא יגורו מפני איש, ולא יגזרו גזירות שאין הציבור יכול לעמוד בהן. שנשכיל לעסוק בתיקון בתי הדין ובשיפורם, ולא בהשמצתם ובחתירה תחת סמכותם.

 

10. ובכלל, שיידע העם הזה וכל פרט מפרטיו, מאיש ועד אישה, מגדול ועד קטן, את מהותו ואת ייעודו. שנדע כי בנים אנו לה' אלוקינו, סגולה מכל העמים, אשר באנו בבריתו לשמור מצוותיו וחוקותיו ולשמוע בקולו. שנדע לא לדרוש מעצמנו יותר מכפי יכולתנו, ובעיקר לא פחות מיכולתנו. שתנועת ההתחזקות וההתקרבות הנפלאה שמתפתחת ברבדים השונים של העם תלך ותתעצם, עד שתימלא הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים.