בשבע 361: אין הקפאה, יש רק האטה

בני בגין, שר בלי תיק, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני

חגית רוטנברג , ו' בתשרי תש"ע

 

לאחר חודשי שתיקה ארוכים בתחום המדיני, ועמידה מן הצד לנוכח התגבשותה של חזית ימנית בליכוד, הגיע השבוע השר בני בגין לביקור תמיכה במאהל המחאה של ראשי המועצות ביש"ע. מי שהיה המבקר החריף מימין של ממשלת נתניהו הראשונה, נוקט הפעם ממלכתיות ומגן בתוקף על הממשלה והעומד בראשה. בשיחה עמו מקפיד בגין להדגיש את עמדותיו התומכות בהתיישבות, אך אינו מוכן להצהיר על הקו האדום המדיני שחצייתו תותיר אותו מחוץ לממשלה.   

מה המסר שהעברת לראשי המועצות ביהודה ושומרון בביקורך השבוע?

"אמרתי לחברים שהם מקיימים את השליחות החשובה ומממשים הלכה למעשה את זכותנו הטבעית להתיישב בא"י, לא רק במישור החוף אלא גם בערש תרבותנו בשומרון ויהודה. הצגתי קווים אחדים של הדרך בה פועלת הממשלה והתנאים בהם אנו פועלים. ציינתי את הנסיבות בהן מתקיימת הפגישה המשולשת בארה"ב, כמעידות על כך שהממשלה סירבה לניסיון להכתיב לה תנאים מוקדמים למשא ומתן. אנו רואים בתנאים הללו תנאים מופרכים, כי היתה בהם שלילה יסודית של זכותנו לשבת בארצנו. הנטייה הזאת, להציע לנו לוותר על יישומה של זכותנו היסודית, באה מכיוונים שונים, והממשלה עמדה בנסיבות אלו בהצלחה וסירבה לקבל הצעות אלו. הן נגעו להפסקה מוחלטת ללא בניית בית נוסף ביו"ש וירושלים מעתה ועד עולם".

ראשי המועצות ביו"ש מדווחים כי בפועל הם סובלים מהקפאת בנייה מוחלטת ביישוביהם.

"זה לא נכון. צריך להישען על העובדות - דירות נבנות ותיבננה ביו"ש גם בחודשים הקרובים. אנו חושבים שבסוף תש"ע יהיו אלפי יהודים ביו"ש יותר ממספרם בערב ר"ה תש"ע. שאלה שדורשת דיון וטיפול היא האישורים העתידיים ומספרם. הייתי ודאי רוצה, כמו שאר החברים, שמספר הדירות שנבנה יהיה גדול יותר, ויאפשר לכל הרוצה להתיישב ביו"ש. זה איננו המצב כרגע. אנו מנסים להגיע להבנה עם ממשלת ארה"ב שתחזיר את שני הצדדים להסכמים שהיו בין הממשלות החל מ-2003, על פיהם התאפשרה בניית אותן דירות שנבנו במספרים נאים בשנים האחרונות. זו אחת ממטרות ההידברות עם ארה"ב, ואנו מנסים למצותה באופן חיובי, אך עוד אין הסכמה".

האם בעיניך פגישת הפסגה היא הצלחה?

"עצם העובדה שהיא מתכנסת בניגוד לדרישות המופרכות של הקפאת כל בניין ביו"ש וירושלים, היא הישג המאותת לראשי אש"ף ולכמה ממנהיגי מדינות ערב, כי בניגוד לציפיותיהם ארה"ב לא יכולה לקבל החלטות במקום מדינת ישראל בנושאים הנוגעים לביטחון ישראל. היא לא יכולה להחליט על ענייני קיום ושמירה על האינטרסים היהודיים של ישראל, כולל זכותנו לבנות. איתות זה הוא איתות חשוב, אני מקווה שהוא יחזיר אותם לקרקע המציאות".

דומה שהקול הימני שביטאת בעבר נדם מאז הבחירות, לאכזבתם של בוחריך מהמחנה הלאומי, שהיו רוצים לשמוע בבירור את התנגדותך להקפאת הבנייה והפגיעה במאחזים.

"אני כופר בעובדות. קולי נשמע, השתתפתי בסיורים ביישובים. הם אולי לא מלווים בהד תקשורתי, אני לא מספיק מושך תקשורת, אך קולי נשמע בציבור והציבור מכיר את עמדותיי. הן לא השתנו. כחבר ממשלה אני מקדיש את זמני לפעילות בתוך הממשלה, אך לא נכון שהתעטפתי בשתיקה. נכון שאינני מתבטא בתקשורת לעתים קרובות".

ובכל זאת, מה עמדתך ביחס להקפאה?

"אני חושב שהמונח הקפאה איננו מדויק. כולנו מתנגדים להקפאת החיים הטבעיים ביישובים הקטנים והגדולים ביו"ש. עמדה זו משותפת לכל שרי הממשלה. לכן הבנייה אינה מוקפאת, אלא קצב הנפקת האישורים קטן ממה שאנו רוצים. זה לא התחיל בממשלה הזו, אולם גם הגבלה זו היא רק לתקופה זמנית. עמדתי כוללת כאמור את מיצוי ההידברות מול ארה"ב תוך עמידה על זכותנו לבנות, וקיום ההסכמים שהושגו מול הממשלות הקודמות".

מדוע לא השתתפת בכנס חברי הליכוד נגד ההקפאה?

"אני חבר ממשלה ורואה בחברות זו זכות שמטילה גם חובות. אינני חושב שראוי ששר בממשלה יקרא לממשלה מבחוץ, ייתן לה עצות פומביות וינסה להשפיע על מדיניותה מבחוץ. אם הוא רוצה, יבוא לשולחן הממשלה ויאמר את דברו, או יואיל נא לכתוב מכתב לרה"מ, יפנה אליו בטלפון או יקבע עימו פגישה. היה לי קשה להבין תופעות כאלו בעבר, ולכן לא חתמתי על מכתבים שהופנו אל רה"מ. לו רציתי הייתי כותב בעצמי אל רה"מ. אין לי מחסור ביכולת להשמיע את דעתי".

כשאתה משמיע את דעתך, האם היא משפיעה?

"אינני יודע, אני עושה כמיטב יכולתי. אני לא שואל את עצמי שאלות כאלו. אני נוהג כפי שאני מבין במסגרת חובתי כחבר ממשלה".

חברותה של העבודה בממשלה, כשתיק הביטחון בידיו של אהוד ברק, לא מושכת את הממשלה שמאלה מכפי שהיתה אמורה להיות?

"בישיבות הממשלה אני רואה שכל השרים טובים ומנוסים, בעלי דעות חשובות ועצות מועילות. לגבי שרי העבודה - טוב עשה רה"מ כשעשה מאמץ להרחיב את הבסיס הקואליציוני כדי להוסיף ליציבות הממשלה. היציבות היא גורם חשוב גם לגבי מי שרוצה לראות המשכיות בבנייה ביישובינו ביו"ש".