בשבע 370: וארסתיך לי באמונה

עודד מזרחי , ט"ז בכסלו תש"ע

 

 אחד הלצים במלון שאל את החסיד: "מה ביקשת מהרבי?"ביקשתי שיברך אותי כי אמצא את זיווגי", ענה הבחור בתמימות, "והרבי אמר לי שאסכים לשידוך הראשון שיציעו לי"

 

חסיד צעיר הגיע בחודש תשרי לחצרו של המגיד ממזריטש. לאחר חג סוכות ניגש להיפרד מהרבי ואמר לו בלב נשבר: "רבי, אני עוסק בתורה ומשפחתי טובה, אבל מחמת עניותי לא מציעים לי שום שידוך. אנא, ברך אותי".

"לך לשלום", אמר לו המגיד, "והשידוך הראשון שיציעו לפניך - תסכים לקבלו!"

הלך הבחור לדרכו והגיע למלון באחד הכפרים. היו שם אנשים ריקים ופוחזים שאכלו ושתו לשוכרה ודיברו דברי שחוק וליצנות. הבחור התיישב ליד התנור החם שעמד בפינה כדי להתחמם. האנשים הבחינו בו ושאלו מנין הגיע ולאן מועדות פניו. סיפר להם הבחור כי הוא חוזר כעת מחצרו של הרבי הקדוש ממזריטש.

אחד מהם שאל: "מה ביקשת מהרבי, ומה הוא השיב לך?"

"ביקשתי שיברך אותי כי אמצא את זיווגי", ענה הבחור בתמימות, "והרבי אמר לי שאסכים לשידוך הראשון שיציעו לי".  

אחד הלצים קפץ על המציאה: "יש לי בשבילך שידוך מצוין! יש לי אחות צעירה, ויש לה מאה רובל. היא נמצאת פה עכשיו. אם תרצה - נעשה תקיעת כף!"

אותו לץ הצביע על בחורה שלא היתה באמת אחותו, אלא בתו של בעל האכסניה, שנעדר באותה שעה מביתו. הבחור השיב מיד שהוא מסכים להצעה.

הלצים מזגו מיד יין ושאר מיני שיכר וכיבדו את האורח לשמחת "ארוסיו", בעודם מצחקקים ביניהם בלחש לבל יבחין בתרמיתם.  כטוב לבו ביין, הציע אחד מבני החבורה: "אולי נקיים כעת גם את הנישואין והחופה?"

"אבל אין כאן מישהו שיודע לכתוב כתובה ולסדר קידושין!" היקשה חברו.

הבחור ענה שהוא יודע בעצמו לכתוב כתובה ולסדר קידושין. הלצים לא חיכו רגע אחד נוסף. הם לקחו טלית ופרשו אותה כחופה. החסיד כתב את כתובתו, ולאחר מכן קידש את הבחורה כדת משה וישראל.

לאחר החופה החלו הלצים להתל בחסיד ולמשוך את כובעו, אחד מכאן והשני מהצד ההפוך, ואם לא די בכך, החלו להכותו. החסיד ראה כי כלתה אליו הרעה והלך ללון בבית אחד הנוכרים שבכפר.

בבוקר השכים החסיד ועמד במרחק מה מפתח בית המלון, מחשש פן יכוהו שוב אותם פוחזים. בתוך כך שמע שהמשרת אומר: "הנה, בעל הבית הגיע".

הוא ניגש אל בעל הבית ואמר: "שלום עליכם, חותני היקר!"

"מי הוא זה?", שאל בעל הבית את בתו בהשתאות.

"האיש הזה היה לנו אמש לשחוק ושעשועים", הסבירה הבת, "ועשינו איתו אתמול חופה וקידושין בצחוק".

בעל הבית הרצין. הוא ידע שהקידושין עלולים לחול גם כך, והחל לחקור את בתו כיצד היה המעשה. היא סיפרה לו מה אירע בדיוק. האב נתמלא חימה על החסיד: "טיפש! מה פתאום קידשת בחורה צעירה? האם לא הבנת שהלצים הללו היתלו בך?!" מרוב כעסו ניגש אל החסיד וסטר על לחיו.

לאחר רגע, כאשר הבין האב לאיזה עסק ביש נקלע, העדיף לפנות אל החסיד בשפה רכה: "שמע נא. קח עשרים רובל ותן גט לבתי".

"אומר לכבודו את האמת" אמר החסיד, "הרבי ממזריטש ציווה עליי להסכים לשידוך הראשון שיציעו לי וכך עשיתי. האנשים הללו חשבו שמדובר בנישואי צחוק, אבל אני עשיתי הכול באמת. אם כבודו לא מסכים לשידוך, ניסע שנינו לרבי ונשאל את פיו!"

לא נותרה ברירה לאב והוא נסע עם החסיד למזריטש. כאשר הגיעו לרבי, קבל האב בפניו:

"כאשר לא הייתי בביתי, הגיע הבחור העני הזה והאמין לאיש ריק ופוחז כי בתי היא אחותו, וכך קידש אותה. עתה אני מוכן לתת לו מאה רובל, ובלבד שייתן גט לבתי".

אמר לו הרבי: "הנח לי לדבר על כך עם החסיד, ותבוא אלי בעוד מספר שעות".

כשחזר האב, אמר לו הרבי: "דיברתי עם החסיד והוא מסכים לתת לבתך גט, בתנאי שתתן לו אלף רובל".

הרבי הבחין בפניו הנדהמות של האב והמשיך בדבריו: "אני מוכן להציע שידוך אחר טוב והגון לבתך, חתן ירא שמים שיש לו גם כן אלף רובל. באופן הזה לא תפסיד מאומה..."

כאשר שמע האיש את הצעתו של הרבי רווח לו והוא אמר: "מוכן אני לציית לכל דברי הרבי!"

"דע לך", אמר הרבי, "כי החסיד הזה שקידש את בתך שלא בנוכחותך הוא ממשפחה מיוחסת בישראל, והוא מושלם בכל המעלות, פרט לדבר אחד: הפרוטה לא מצויה בכיסו. אבל כעת, ברוך השם, יש לו אלף רובל... ולכן הדבר הטוב ביותר עבורך הוא להשתדך עמו. אני אומר לך שזהו זיווג משמיים. סעו לשלום לביתכם!"

האיש ציית לדברי הרבי ונסע עם חתנו בשמחה לביתו. בני הזוג בנו בית לתפארה והצליחו מאוד בחייהם.

יצירת קשר לסיפור בעל מסר יהודי שחוויתם odedmiz@actcom.co.il