בשבע 371: סקר: רוב הציבור לא מאמין שההקפאה תסתיים אחרי עשרה חודשי

סקר שערך מכון 'מאגר מוחות' עבור סוכנות הידיעות 'אימרא' מעלה כי רוב הציבור סבור שהקפאת הבנייה היא הפרה של התחייבויותיו של נתניהו לבוחריו ויש להביאה לאישור הכנסת

עדי גרסיאל , כ"ג בכסלו תש"ע

 

 סקר שביצע מכון 'מאגר מוחות' בהנהלת פרופ' יצחק כ"ץ עבור סוכנות הידיעות 'אימרא' בהנהלת אהרון לרנר בחן את עמדות הציבור ביחס להחלטת הקבינט על הקפאת הבנייה ביו"ש לעשרה חודשים. על פי הסקר, רוב הציבור סבור שהחלטת ההקפאה נבעה מלחץ אמריקני, ושהיא מהווה הפרה של התחייבויותיו של ראש הממשלה לבוחר. הציבור תומך גם בכמה הצעות מעשיות: להביא את החלטת ההקפאה לאישור הכנסת, להגביר את האכיפה על בנייה בלתי חוקית של פלשתינים, ולהאיץ את הבנייה בירושלים.

על השאלה "האם החלטתו (של נתניהו על ההקפאה) נבעה מאי יכולתו לעמוד בלחץ אמריקאי או מסיבה אחרת?" השיב רוב מוחלט מבעלי הדעה (81%) כי החלטתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו על הקפאת הבנייה למגורים ביהודה ושומרון למשך 10 חודשים נבעה מאי יכולתו לעמוד בלחץ אמריקני. רק 19% סבורים כי ההחלטה נבעה מסיבה אחרת.

אם נתניהו מעריך כי ההחלטה תקטין את הלחץ הבינלאומי על ממשלתו, נראה שהציבור חושב אחרת. על השאלה "האם החלטת בנימין נתניהו להקפיא את הבנייה תביא לדעתך להורדת הלחץ או להגברת הלחץ על ישראל לעשות ויתורים נוספים?"  ענו רוב בעלי הדעה (59%) כי החלטתו של ראש הממשלה על הקפאה הבנייה תביא לתוצאה ההפוכה: להגברת הלחץ על ישראל לעשות ויתורים נוספים. 41% סבורים כי לא תהיה לכך כל השפעה, או שהדבר יביא להורדת הלחץ  מישראל.

על השאלה "מדוע להערכתך החליט בנימין נתניהו על הקפאת הבנייה: מפני שהוא באמת חושב שזה יקדם את תהליך השלום עם הפלשתינים או מפני שהוא רוצה להשביע את רצונו של הנשיא אובמה?" השיב רוב מוחלט מבעלי הדעה (77%) כי ראש הממשלה החליט על הקפאת הבנייה מפני שהוא רוצה להשביע את רצונו של הנשיא אובמה. רק 23% מעריכים כי החלטת נתניהו נעשתה כי הוא חושב שהדבר יקדם את תהליך השלום.

אם העריך ראש הממשלה שההחלטה, שעברה ברוב גדול בקבינט, 'תעבור' בקלות בדעת הקהל, נראה שהציבור פחות סלחני. על השאלה "האם נתניהו מפר או לא מפר את התחייבויותיו לבוחריו, בהחלטתו על הקפאת הבנייה?" ענה רוב גדול מבעלי הדעה (69%) כי החלטת ראש הממשלה נתניהו על הקפאת הבנייה ביו"ש מפרה את התחייבויותיו של נתניהו לבוחריו. כשליש (31%) סבור כי ההחלטה הנ"ל לא מפרה את ההתחייבויות לבוחרים.

מפילוח התשובות לפי ההצבעה לכנסת בבחירות האחרונות עולה שרוב מצביעי קדימה (63%), 43% ממצביעי הליכוד, רוב גדול ממצביעי המפלגות החרדיות (71%) ורוב מצביעי מפלגות הימין (55%) סבורים כי החלטת נתניהו על הקפאת הבנייה מפרה את התחייבויותיו לבוחריו.

זאת ועוד, רוב הציבור מעריך כי ההקפאה לא תסתיים כעבור עשרה חודשים.

45% מבעלי הדעה סבורים שהקפאת הבנייה תהיה רק 10 חודשים ו-55% סבורים כי נתניהו ימשיך את הקפאת הבנייה ביהודה ושומרון לתקופה בלתי מוגבלת, לאחר תום עשרת החודשים. 

אז מה חושב הציבור שעל נתניהו לעשות בחודשים הקרובים?

ראשית, רוב גדול מבעלי הדעה (71%) סבור כי צריך להביא את ההחלטה על הקפאת הבנייה לאישור הכנסת. רק כרבע (29%) סבורים כי לא צריך להביא את ההחלטה לאישור הכנסת.

בנוסף, רוב מוחלט מבעלי הדעה (85%) סבור כי ממשלת ישראל צריכה להגביר את פעולות האכיפה על בנייה בלתי חוקית של פלשתינים בתקופת ההקפאה. ואילו לגבי בנייה ישראלית סבור רוב בעלי הדעה (55%) כי בתקופת עשרת חודשי הקפאת הבנייה ביו"ש ממשלת ישראל צריכה להאיץ את תוכניות הבנייה בירושלים. 34% סבורים כי הממשלה צריכה להמשיך בקצב הבנייה הרגיל בירושלים.

הסקר נערך באמצע השבוע שעבר בקרב 512 משיבים המהווה מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת (גילאי 18 ויותר). טעות הדגימה ביחס לאומדנים השונים היא 4.5%.