בשבע 372: סגירת ישיבת ההסדר בהר-ברכה היא ספין של ברק

ח"כ זאב אלקין (ליכוד), יו"ר הקואליציה

חגית רוטנברג , ל' בכסלו תש"ע

 

מה עמדתך העקרונית ביחס להחלטת שר הביטחון לבטל את ההסדר עם ישיבת הר ברכה?

"עוד באותו ערב גיניתי את ההחלטה בתוקף. יש כאן התנהגות לא שוויונית. לא שמעתי ששר הביטחון מזמין לשימוע מרצים מהאקדמיה ותוך כמה שעות מפרק הסכמים עם אוניברסיטאות ומכללות בהן לא מעט מרצים מטיפים לסרבנות טוטלית ונגד הליכה לצה"ל. אין זה מתפקידו של שר הביטחון להיות צנזור לישיבות ההסדר, גם אם יש לו מחלוקת עקרונית איתן. עמדת שר הביטחון לא עניינית. הוא הטיל את הטיפול בסוגיה על סגנו, שהחל ללכת בדרך מכובדת של הידברות שהיתה מובילה לסיום הוגן. החלטתו הפתאומית של ברק להתערב מעלה חשד סביר, לפיו הוא רצה לפרוק את תסכולו על כישלונו באישור מפת העדיפות הלאומית, שהכניסה הרבה מיישובי יו"ש למפה. סגירת הישיבה היתה גם פורקן לזעמו וגם ספין על מנת להסיט את סדר היום הציבורי מביקורת עליו. אני רואה בחומרה רבה קבלת החלטות מרחיקות לכת כאלה, שמשמעותן פגיעה בחוטים המחברים את החברה הישראלית, לצורך מפלגתי פנימי".   

כיצד בכוונתך לפעול כדי להפוך את ההחלטה?

"אני בקשר רצוף עם אנשי הישיבה, אנו מקיימים התייעצויות. נפגשתי גם עם הרב דרוקמן וניסיתי לגבש מדיניות עם האיגוד. אני מנסה לפעול לכך שרה"מ יתערב, בינתיים ללא הצלחה. משבר האמון של שר הביטחון מול ישיבות ההסדר גם מעכב את תקציב הישיבות בכלל, שעוד לא הגיע ליעדו. כחבר בוועדת הכספים הקפאתי את העברת התקציב למערכת הביטחון עד לפתרון בעיית תקציב ישיבות ההסדר. כיוון שהדבר טרם נפתר, עצרתי היום כמה העברות נוספות בוועדת הכספים".

האם אישור הממשלה את מפת אזורי העדיפות הלאומית החדשה היא סוג של ניסיון לפצות את המתיישבים על ההקפאה?

"לא. מדובר בתהליך ארוך שהתבשל במשך כמה חודשים. פעלנו בוועדת הכספים לביטול המפה של הממשלה הקודמת, וכן פעלנו לכוון את הממשלה לקריטריונים מיוחדים במפה החדשה. לכן אין קשר ישיר להקפאה. למפה הזו יש משמעות גדולה מאוד מעבר להחלטה הספציפית על כמה יישובים: התפתח לאחרונה שיח בשפה הגושית – זכות הקיום שמורה לגושי ההתיישבות וכל השאר ברור שבהסכם כזה או אחר ישראל תעזוב. ההחלטה על המפה החדשה שוברת לראשונה את השפה של הגושים. הלכנו לפי קריטריון ביטחוני, כך שהיישובים המבודדים יותר יקבלו יותר. הממשלה אומרת בקול צלול: הגושים זה ברור, אבל גם כל השאר, ישראל לא תוותר עליו אלא תחזק. אגב, זה עדיין לא נגמר. הצלחנו להוסיף את יישובי מזרח לכיש למפה, אבל אנו פועלים כדי להרחיב אותה גם ליישובי גוש אדומים, מערב גוש עציון, בית אריה ועוד".

כיצד אתה וחבריך בליכוד פועלים נגד החלטת ההקפאה?

"כיו"ר ועדת המשנה לענייני יו"ש של ועדת חוץ וביטחון, הצלחנו לגרום למשרד הביטחון להודיע שישנה את הצווים, שכן התגלו בהם הרבה טעויות וסתירות לנאמר בהחלטת הקבינט. כמו כן אנו לוחצים על הצוות העוסק בנושא שיבצע שינויים כמה שיותר נרחבים בצווים, שירחיבו את מעגל ההיתרים. דבר נוסף ומשמעותי: היום אושרה בוועדת הכספים העברה תקציבית להעסקת צוות סקר וקו כחול. המשמעות היא כי המדינה תמשיך בהליך הכרזה על אדמות מדינה וזה יפתור בעיה להרבה יישובים שנתקעו במעמד בלתי חוקי באמצע התהליך וחיכו לחתימת שר הביטחון".  

כיו"ר הקואליציה, אתה לא סבור שחברותו של ברק לוקחת את קואליציית הימין עמוק אל השמאל?

"כשהוא הצטרף האלטרנטיבה היתה רוטציה עם קדימה וזה היה יותר גרוע. הליכוד צריך באמת לעמוד על המשמר ולהפעיל לחץ נגדי. יש כמה דוגמאות שהוכיחו שהלחץ שלנו הכריח אותם לקבל החלטות בניגוד לרצונם: מפת עדיפות לאומית, חוק משאל עם על הגולן, אישור רציפות חוק חנינה למתנגדי ההתנקות. חברי העבודה נאלצו לתמוך או לא הצליחו לטרפד את הדברים הללו, והבינו שיש מחיר לישיבה בקואליציה".

כיו"ר ועדת המשנה של ועדת חוץ וביטחון, קיימת בשבוע שעבר דיון בפרוטוקולים של צוות האכיפה המיוחד ליו"ש בראשות המשנה ליועהמ"ש, שי ניצן. כיצד אתה מתרשם מפעילותו של ניצן?

"אני רואה בחומרה את פעילותו של הצוות הזה. במדינת צדק אמיתי אין מקום לאכיפה סלקטיבית. כאן יש משהו חמור: צוות שעוסק באכיפה רק באזור מסוים, רק על מתיישבים יהודים ולא על פלשתינים או פעילי שמאל ואנרכיסטים. היבט נוסף של חומרת פעילות הצוות הוא דמוקרטי-ניהולי: ב-98' בוטלה פעילות הצוות, אני לא מבין על סמך מה הוא פועל כעת. צריך להיות צוות שיעסוק בעבריינות אידיאולוגית והסתה בכל הארץ, מימין ומשמאל, ולדעתי היה עליו לעסוק קודם כל בהסתה האסלאמית. הצוות של שי ניצן רחוק מאוד מזה. יש לפעול לביטולו. נפגשתי עם שר המשפטים בעניין, גם הוא לא ידע על קיום הצוות והבטיח לקיים בירור מקיף עם שי ניצן על עבודת הצוות. אנחנו לא נרפה מהנושא עד שהתופעה המוזרה הזו תיפסק".