בשבע 372: דברי מי שומעין?

ברק מעמיד בפנינו את השאלה למי נשמע במציאות של סתירה ערכית - לתורה או למלכות? מי האלוקים שלנו - ה' או בג"ץ? מכתב גלוי לראשי ישיבות ההסדר והמכינות הקדם-צבאיות

הרב אהרון טרופ , ל' בכסלו תש"ע

 

לכבוד ראשי ישיבות ההסדר והמכינות שליט"א

כבוד הרבנים!

בסוף תשרי תשס"ה, כעשרה חדשים לפני הגירוש מגוש קטיף, הורה מו"ר הגר"א שפירא זצ"ל לפרסם את חובת הסירוב המוטלת על כל איש צבא להשתתף או אף לסייע בגירוש יהודים.

למען האמת לא היה זה פסק חדש, למרות שעורר הדים עצומים. קדמה לו  הודעתם של הגר"א שפירא עצמו יחד עם הגר"ש ישראלי זצ"ל והרב נריה זצ"ל, שחברו יחד ופרסמו בהודעה משותפת את חובת אי הציות והסירוב לפקודות מסוג זה. הם עשו זאת במקביל לגר"ש גורן זצ"ל בשנת תשנ"ד, כשדובר על גירוש יהודי חברון. בכך המשיכו הרבנים זצ"ל את הוראתו הברורה והנחרצת של מו"ר הרב צבי יהודה קוק זצ"ל בכרוזו המפורסם "לא תגורו" ודבריו הנחרצים שם בסעיף ג' כי "אין שום צד היתר לאיסור תורה זה של מסירת קרקעותינו לגויים ח"ו, לצמיתות ובהחלט, ולפיכך החיוב על כל אחד מישראל, ועל כל גדול תורה בישראל, על כל חבר ממשלה בישראל, על כל איש צבא בישראל, למנוע ולעכב את זה בכל אומץ ועוז, ומן השמיים יסייעונו".

ראשי הישיבות וראשי המכינות, עיניהם של רבבות תלמידיכם ותלמידי תלמידיכם נשואות עתה אליכם. התדעו לעמוד בתקיפות ונחרצות כמו רבותיכם אל מול  סתימת הפיות של ברק? התבהירו לו שפגיעה בישיבת הסדר אחת כמוה כאיום על כל ישיבות ההסדר והמכינות? התאמרו לו, למשל, שסגירת ישיבה אחת עלולה להיתקל בהפסקת או הקפאת גיוסן של כל הישיבות והמכינות, ואולי אף לבחינה מחדש של ההסדר כולו?

אין עיתוי מתאים להכרעה בשאלה זו יותר מימי חנוכה הללו. אור הנרות עולה ומאיר היטב את טיב המאבק בינינו לבין השמאל. הקב"ה גלגל כך את הדברים בשנים האחרונות עד שמתברר עתה לעין כל שאין כאן ויכוח על שטחים או שלום. מתברר עתה שמדובר על אותו ויכוח, כאז כן עתה, בימים ההם בזמן הזה. ברק הבהיר זאת היטב כשמיקד את שאלתו העקרונית - למי החייל צריך לציית לרבנים או למפקדים? מאחר וברור שלא מדובר בשאלה הנוגעת לשאלות מקצועיות בצבא אלא אך ורק לשאלות ערכיות, הרי שברק שאל את שאלתו בצורה ברורה מאוד: כשיש סתירה בין התורה לבין חוק המדינה או הפקודה של המלך, שר הביטחון או הרמטכ"ל, למי אתם נשמעים? זו השאלה העקרונית שנשאלה אז, וחוזרת ומופנית אליכם כיום, כשלוחינו וכשלוחיו של כל הציבור הדתי-לאומי כולו. השאלה היא בעצם, מי האלוקים שלנו? האם ה' הוא האלוקים ולקולו אנו נשמעים או שח"ו החוק החילוני או הבג"ץ הם האלוהים (בה"א כמו אלוהים אחרים, וד"ל) ולקולם אנו נשמעים.

ברור לכל בר דעת שהיום זו סוגיית א"י וגירוש יהודים, אך מחר זו תהיה סוגיה תורנית אחרת. והרי עינינו הרואות שזה כבר התחיל במקרים מסוימים בענייני צניעות ושמירת שבת. אם ח"ו נשתוק הפעם,  זה לא ייעצר כאן. השאלה היא עקרונית ואסור לברוח ממנה, כי היא תרדוף אותנו עד שנכריע. כשיש סתירה בין המפקד לתורה - מי קובע? או בלשון חז"ל: "דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין?"

לכן גם מי שחלוק על רבותינו זצ"ל בעניין זה של א"י וגירוש יהודים (ותמהני אם יש מישהו בדור שלנו שראוי ויכול בכלל לחלוק עליהם) לא יכול להסכין עם סתימת פיות לראשי הישיבות.

אי אפשר עוד לטאטא שאלה זו מתחת השטיח, ומי שינסה לטשטש שאלה זו עתה, אל יתפלא על כי גם שאר ענייני תורה יזכו לחוסר הערכה וחוסר הקפדה.

זו היתה השאלה בגירוש וזו גם היתה מטרת הגירוש. אכן, למי שלא הבין זאת אז, בא ברק ומבהיר זאת היטב היום. אבוי לנו אם ננסה בכל כוחנו לסרב להבין זאת גם עתה, ולפעול בהתאם.

אכן, ברור לכולם גם גודל האחריות והמשא שאתם נושאים על כתפיכם בשאלה קשה זו. ברורה הסכנה למפעל הנהדר של ישיבות ההסדר והמכינות, וגם ברורה הסכנה לכלל ישראל. אך שאלה זו  וסכנות אלו לא נעלמו מעיני גדולי הרבנים זצ"ל, שהכריעו כפי שהכריעו באופן חד משמעי.

חזקו ואימצו למען עמנו וערי אלוקינו.

הרב טרופ הוא ראש ישיבת 'בני צבי'