בשבע 373: להשמיע את דבר ה' ללא מורא

אחת ההופעות של קידוש ה' היא אמירת ועשיית רצון ה' בעולם כנגד המנסים להשפיל ולבזות את כבוד ה' ורצונו.

הרב גור גלון , ז' בטבת תש"ע


כיוון שזהו הנושא המרכזי שבו המאבק, ועליו הדיון, חיכו אלפים ורבבות של יראי ה' ואוהבי שמו לשמוע את האמירה הברורה והבהירה על כבוד התורה והרבנות יוצאת מההתכנסות חסרת התקדים שהיתה ביום ראשון


אחת ההופעות של קידוש ה' היא אמירת ועשיית רצון ה' בעולם כנגד המנסים להשפיל ולבזות את כבוד ה' ורצונו. זו הסיבה הפשוטה שכותב הרמב"ם, על פי דברי הגמרא, שכאשר באים לכפות על אדם לעבור על מצווה כדי לבזות או להשפיל את דבר ה' הוא מצווה להיהרג ולא לעבור. ולא רק על מצווה אלא אפילו על מנהג קל של ישראל.

וההפך מזה הוא חילול ה'. כאשר התורה מתקפלת, מגמגמת, ולא אומרת את דברה באופן הבהיר והברור כנגד הממעטים בכבודה, חשיבותה ועליונותה, זהו חילול ה'.

ראשי ישיבות ההסדר התכנסו לדון על החלטת שר הביטחון להוציא את ישיבת הר-ברכה מההסדר. אולם הדיון האמיתי הוא על כבוד התורה, דהיינו, על האמירה היסודית שדבר ה' קודם לכל חוק ופקודה אנושית, ולכן כל רב שסובר שפינוי יישובים הינו נגד התורה חייב לפסוק שאסור לשום חייל להשתתף בפינויים. ועל כבוד הרבנות, דהיינו על העמידה העקרונית שזכותו וחובתו של כל רב בישראל לומר את דברי התורה על פי הבנתו ללא מורא, ואל לו לשום אדם לנסות להשתיק את דבר ה' הנשמע על ידי נושאי התורה. ולכן, יש למחות כנגד שר הביטחון וכל המנסים להשתיק את קול התורה.

כיוון שזהו הנושא המרכזי שבו המאבק, ועליו הדיון, חיכו אלפים ורבבות של יראי ה' ואוהבי שמו לשמוע את האמירה הברורה והבהירה על כבוד התורה והרבנות יוצאת מההתכנסות חסרת התקדים שהיתה ביום ראשון. וכאשר דברים אלו לא נשמעו כאב ליבם על חילול ה' שבאי אמירת הדברים הפשוטים והיסודיים של קידוש ה'.

וכיון שאמרו חז"ל: "כל מקום שיש חילול ה' אין חולקים כבוד לרב" (ברכות יט,ב), ראויים אנשי מעשה ואוהבי תורה, כל הרבנים ותלמידיהם שתומכים בשני היסודות הפשוטים של כבוד התורה וכבוד הרבנות, לצאת בעצומה, שמתפרסמת בימים אלו, שתביע את שני היסודות הללו באופן בהיר, ובכך יהיה תיקון לחילול ה' שנעשה ע"י קידוש ה', כי "כל בית ישראל מצווין על קידוש ה' הגדול הזה שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל, ומוזהרין שלא לחללו שנאמר ולא תחללו את שם קדשי" (רמב"ם הלכות יסודי התורה ה, א).

הכותב הוא ר"מ בישיבת ההסדר הר-ברכה