בשבע 374: נפול תפול

עודד מזרחי , י"ד בטבת תש"ע

 

שנאתו של ולדימיר ליהודים הלכה וגברה. הוא חש כי כישלונותיו נובעים מכוחו הרוחני של רב היהודים שלא פוסק מלימודו אפילו לרגע. מדי פעם רחרח סביב חלונו של הרב כשמוחו מנסה לרקוח איזו עלילה

 

יגיעתו של רבי שמואל אליעזר אידלס, המהרש"א, בלימוד התורה היתה מעבר לבינת אנוש. כל היום כולו הרביץ תורה למאות תלמידיו, ואילו בלילה נהג לשבת בחדרו לאור הנר, כשהוא קושר את מחלפות שיער ראשו הארוכות לחבל שהשתלשל מהתקרה, כדי שלא ירכן על הספר בעת לימודו וייפול לשינה. רק כאשר חש שכוחותיו אזלו, נרדם למשך חצי שעה, וגם אז היו שפתיו דובבות דברי תורה. לאחר מנת השינה המצומצמת התעורר במשנה מרץ והמשיך לעסוק בתורה בהתלהבות עצומה.

הוא נהג בדרך זו גם בשבתות וימים טובים. בליל שבת, כשלא יכול היה ללמוד לאור הנר, חזר על לימודו בעל פה. גם בליל פסח, לאחר שסיים את עריכת הסדר, ישב ועסק בתורה עד אור הבוקר.

אור הנר שבקע מחלונו של רבי שמואל אליעזר בכל הלילות בישר ליהודי העיירה כי רבם רכון על משמרתו והדבר הקרין להם יראת שמיים והעניק להם תחושת ביטחון.

רק בלילה אחד בשנה נמנע רבי שמואל אליעזר מלעסוק בתורה. היה זה בליל מיתתו של אותו האיש, ליל חג המולד הקרוי 'ניטל'. על פי הסוד, כוחות הטומאה מתגברים ביותר באותו לילה והם עלולים לינוק מהקדושה, וכדי שלא לאפשר להם זאת, נכון שלא ללמוד אז תורה. באותו לילה נהג הרב לחשב את הכנסותיו השנתיות, כדי לדעת כמה מעשרות עליו להפריש לעניים המתדפקים על דלתו מדי יום ביומו.

בעיירתו של הרב, אוסטראה, התגורר ליד כיכר השוק גוי בשם ולדימיר. הוא היה שונא יהודים וכל מגמתו הייתה לראות במפלתם ובפרט במפלת רבם המהרש"א. 

הוא עשה בעבר כמה ניסיונות לפגוע ביהודי העיירה. כך למשל ניסה באחד הלילות להעביר את בהמותיו של שכנו הנוצרי לחצר בית המדרש הגדול כדי לגרום לעלילה ולרדיפות אחרי היהודים. שוטרי הלילה של הרוזן נדהמו לראות עדר פרות צועדות ברחובות אוסטראה הישנים ומיהרו לעצור את הגנב. ולדימיר נחבש בבית האסורים ולא הועילו כל תחנוניו. רק התערבות חבריו המקורבים לשלטון חילצה אותו ממאסר ממושך. בנוסף למקרה זה נמצאו אצלו תכשיטים וחפצים יקרי ערך שנעלמו מתושבי העיירה הנוצרים. הסתבר בחקירה שהיה בכוונתו לשותלם בבתי היהודים כדי להעליל עליהם. גם מזימה זו סוכלה והדבר נרשם בפנקסו של מפקד המשמר.

שנאתו של ולדימיר ליהודים הלכה וגברה. הוא חש כי כישלונותיו נובעים מכוחו הרוחני של רב היהודים שלא פוסק מלימודו אפילו לרגע. מדי פעם רחרח סביב חלונו כשמוחו מנסה לרקוח איזו עלילה.

פעם, בליל חג המולד, עבר ולדימיר ליד חלונו של רבי שמואל אליעזר והבחין בכך שהרב אינו שקוד על ספריו כרגיל, אלא עוסק בניירותיו. הוא הרהר בדבר והבין כי הרב נוהג כך, כמו רבים מבני ישראל, בגלל שלילה זה מקודש לנוצרים.

במהלך אותה שנה נוצרית התרקם במוחו רעיון, ולקראת סופה צעד לעבר בית השלטון כדי להעיד כי רבם של היהודים אינו לומד תורה בליל חג המולד, בניגוד להרגלו בכל ימות השנה, מפני שהוא מחשיב לילה זה כטמא. השוטרים עקבו אחרי המהרש"א במשך כמה לילות וראו כי אכן הוא לומד תורה ללא הפסק מדי לילה.

בליל חג המולד יצאה פלוגת שוטרים לביתו של הרב בהנחייתו של ולדימיר. באותה עת ישב רבי שמואל אליעזר על שולחנו וחישב את מעשרותיו כמדי שנה. אחד הספרים שהיה מונח בספרייתו הגדולה נחת לפתע ארצה והשמיע קול חבטה. הרב מיהר לעבר הספר, גחן לעברו, הרימו, נשקו והחזירו בחרדת קודש למדף הספרים. לאחר כמה דקות נשנה הדבר. אותו ספר צנח ממדף הספרים ארצה והרב שוב מיהר לעברו כדי להשיבו למקומו.

כאשר אירע הדבר בשלישית, הרב השתאה ביותר והחליט לראות מה כתוב בספר הנופל שוב ושוב. הוא הבין שחייבת להיות כאן איזו כוונה שמימית, ולכן פתח את הספר בסקרנות והחל  לעיין בו.

באותו רגע נפרצה דלת ביתו וקבוצת שוטרים חדרה לחדרו. השוטרים נבוכו למראה הרב העסוק בלימודו כמו בשאר ימות השנה. הם התנצלו, נרתעו לאחור וסגרו את הדלת. לאחר מכן החלו להפליא את מכותיהם בולדימיר, שהעז להטרידם שוב בעלילת שווא על היהודים, והפעם השליכו אותו למאסר ממושך.

 

יצירת קשר לסיפור בעל מסר יהודי שחוויתם odedmiz@actcom.co.il