בשבע 375: מכתב גלוי לראשי ישיבות ההסדר

עדיין לא מאוחר לתקן את חילול ה' שיצרה שתיקתכם. התכנסו שוב והכריזו כי מצוות ה' עומדות מעל לפקודות

הרב ישראל אריאל , כ"א בטבת תש"ע

 

כבוד מרנן ורבנן ראשי ישיבות ההסדר - השלום והברכה!

עיני כל ישראל נשואות אל ראשי הישיבות ההסדר.

כל בית ישראל שמעו את הכרזתו של ברק שקבע: בצה"ל יש רק מפקד אחד! בכך הודיע כי פקודת בשר ודם בצבא ישראל מבטלת כל הוראה אחרת, ובכלל זה את מצוות ה' בתורתו.

המוני בית ישראל ציפו לשמוע מראשי הישיבות הכרזה של קידוש השם כדוד בשעתו, אשר הכריז מול גלית הפלישתי (שמואל א יז, מה): "אנוכי בא אליך בשם ה' צ-באות אלוקי מערכות ישראל אשר חרפת... וידעו כל הארץ כי יש אלוקים לישראל!"

הכרזה זו היא היחידה המתבקשת מול שחצנות ברק.

אך ראשי הישיבות כבשו פניהם בקרקע בשתיקה, ותקוות הציבור נכזבה! דובר ישיבות ההסדר מסר הודעת כניעה בשם חמישים ראשי ישיבות כדלהלן: "האיגוד מחויב להוראות החוק ולחוקי תורת ישראל, ועדיין לא החליט כיצד לעשות את השילוב ביניהם".

בכך הכריזו ראשי הישיבות ברבים כי הם מחויבים להוראות חוקי ברק! עוד הוסיפו בהודעתם, שטרם החליטו אם פקודת ה' עומדת מעל פקודת ברק.

ואנו, פשוטי עם - עמך בית ישראל - שואלים כאליהו בהר הכרמל: "עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם ה' האלוקים - לכו אחריו! ואם הבעל - לכו אחריו!"לא עמד בכם העוז להכריז ולומר כישראל בהר הכרמל: "ה' הוא האלוקים!"

כבר אמרו חכמים (ברכות יט, ב): "כל מקום שיש חילול השם, אין חולקין כבוד לרב!" היתה זו שעתם הגדולה של ראשי הישיבות - ולא עמדו בניסיון! היכן האמונה? היכן הביטחון בה'? היכן מצוות קידוש השם ברבים? מול תלמידיהם וכל בית ישראל - כשלו ונפלו.

מול מחאת הציבור על הודעתכם המתרפסת, יצאתם במחאה על ביזוי 'כבוד התורה' וכבוד ראשי הישיבות. על מחאה כגון זו אמרו חז"ל (סנהדרין קג, ב): "על דבר זה נענשו אנשי פילגש בגבעה. אמר להן הקדוש ברוך הוא: בכבודי לא מחיתם! על כבודו של בשר ודם מחיתם!".

יש מראשי הישיבות שיודעים לומר הכול על ערך הצבא וחוקי המדינה, אך עומדים כאילמים מול מצוות קידוש ה' ברבים. על כגון זה צווחו הנביאים כנגד מרביצי התורה בישראל, ואמרו: "ותופשי התורה - לא ידעוני" (ירמיה ב, ח)".

רבותינו ראשי הישיבות,

דרכי תשובה לא ננעלו, ואין הדבר תלוי אלא בכם! מול ברק ושכמותו ציותה התורה: "לא תגורו מפני איש!" התכנסו והכריזו, כי מצוות ה' עומדות מעל הוראות מפקדים בצה"ל! בידי ראשי הישיבות ההחלטה: האם הם ממשיכי דרכו של רבי עקיבא - מקדש ה' ברבים, או שמא אינם אלא 'רבנים מטעם' ומלחכי פינכה מידי העריץ ברק.

בברכת חזק ואמץ, כדבר ה' ליהושע: "רק חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות ככל התורה אשר ציוך משה עבדי... לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה".

החותם לכבודה של תורה בארץ ישראל

ישראל אריאל

הרב ישראל אריאל, לשעבר רב פיקוד צפון ומייסד ישיבת ההסדר בעיר ימית ת"ו, וכיום ראש 'מכון המקדש'