בשבע 377: למה הדולר יורד?

עליית הריבית הצפויה, התאוששות המשק הישראלי וחששות מהאטה כלכלית בארה"ב הם בין הגורמים להיחלשותו של הדולר מול השקל.

ורד יצחקי , ו' בשבט תש"ע

 

במהלך השבועיים האחרונים אנו עדים לפעילות ערה בשוק המט"ח. עודף היצע של דולרים מציף את שוק ההון המקומי וגורם לירידת שער החליפין, יסוף השקל אל מול הדולר. מכירות מצד המגזר העסקי לצד משקיעים זרים וכן פעילות של בנקים זרים ומקומיים תומכים בהיחלשותו של הדולר לעבר רמה של 3.66 שקל לדולר.

אז למה בעצם יורד הדולר?

* עליית הריבית השקלית – הריבית השקלית אשר עלתה לרמה של % 1.25 והציפייה להמשך העלאת הריבית בשיעור משמעותי בעיקר בשל שיעור האינפלציה הגבוה ( 3.9 אחוז) אשר נרשם בשנת 2009, כאשר הציפייה הינה כי בשנת 2010 שיעור האינפלציה עשוי להתמתן קלות, לעבר רמה של  2.8 -  2.5 אחוזים. העלאת הריבית השקלית תומכת במעבר של ספקולנטים ומשקיעים להשקעות בשקל כמטבע בעל תשואה אטרקטיבית.

* הנתונים הכלכליים החיוביים של המשק הישראלי ובהם הגידול בשיעור הצמיחה לעבר רמה של 2.5 -  3.0 אחוזים, לצד הירידה הצפויה בשיעור האבטלה וההערכות כי 2010 צפויה להיות שנה של התאוששות הדרגתית בפעילות הכלכלית. כל אלו תומכים בהמשך זרם ההשקעות מצד משקיעים זרים במשק הישראלי, אשר גורר להיצע מט"ח וביקוש גובר לשקל.

* החשש בפני האטה כלכלית בארה"ב תומך בהחלשות אפשרית בשער הדולר בעולם אל מול המטבעות המרכזיים ותומך גם בהיחלשותו של הדולר אל מול השקל.

המשק הישראלי הינו משק מוטה יצוא המהווה 45 אחוזים מהתמ"ג, ועל כן התאוששות הכלכלה העולמית ועימה התעוררות מחודשת של היצוא הישראלי תומכים בהיצע מט"ח. חולשת הדולר, לצד עליית מחירים בשוק המקומי, פוגעים ברווחיות היצואנים החשופים לעלייה בעלויות שכר עבודה הנקובות בשקלים ובהוצאות צמודות מדד, בעוד ההכנסות במטבע חוץ נשחקות במונחים שקליים...

 על מנת להאט את היחלשותו של הדולר, שב בנק ישראל ומתערב במהלך המסחר ע"י קניית דולרים. נדגיש כי התערבות זו מסייעת להתחזקות נקודתית בלבד של הדולר, אך אינה יכולה לסייע לאורך זמן, שכן עודף ההיצע הרב המוזרם לשוק ע"י הגורמים השונים הינו רב. החלשות הדולר אל מתחת לרמת 3.63 עשויה לתמוך בהמשך היחלשותו לעבר רמת 3.50 ואף לעבר רמת 3.40 שקל לדולר.

הכותבת היא מנכ"ל פריקו  מנג'מנט