בשבע 379: אחדות למרות חילוקי הדעות

במחנה הציוני-דתי-תורני נקרא להתאחד סביב העקרונות המשותפים, למרות חילוקי דעות מעשיים בעניין הדרך להשגת המטרה ,אי עמידה על המשך קיומה של ישיבת הר ברכה במסגרת ישיבות ההסדר תפגע עמוקות באחדות המחנה.

הרב זלמן מלמד , כ' בשבט תש"ע

 

ממו"ר הרב צבי יהודה זצ"ל למדנו הלכות הנהגה ציבורית. הוא לימד אותנו את מעלתה של מדינתנו, והוא לימד אותנו את קדושת צבא ישראל ואיך לכבד ולהוקיר את החיילים. כאשר נכנס אליו איש צבא במדי צבא, תלמיד שהיה במילואים, היה קם מחבקו ומנשקו, וכך היה מבטא את יחסו לצבא.

ועם זאת קרא לחיילים ולאזרחים כאחד למנוע כל ויתור ומסירה של איזה חלק מחלקי א"י לנוכרים, ולהתנגד למהלך כזה בכול עוז ואומץ. וזה לשונו:

"חיוב על כל אדם מישראל ועל כל גדול תורה בישראל ועל כל איש צבא בישראל למנוע ולעכב את זה בכול אומץ ועוז”;

"יש לעמוד במסירות נפש נגד כול כפייה ביחס לעמדתנו בארצנו במצוות והורשתם וישבתם";

" הממשלה משועבדת לעם ולא העם לממשלה. הממשלה בשביל העם, וכאשר הממשלה בוגדת בעם ובארץ מולדתו וחייו, אז על אחת כמה וכמה שהעם החי והמרגיש אין לו שום שייכות לממשלה הזאת";

"התורה קודמת לממשלה, התורה נצחית והממשלה הבוגדת הזאת היא עוברת ובטלה".

אלו היו ציטטות מדבריו של מו"ר הרב צבי יהודה זצ"ל שנאספו בספר 'ארץ הצבי'. מו"ר התייחס למדינה הקבועה וקיימת ביחס של קדושה, ואולם היחס לממשלה לפי מעשיה. הממשלה שליחה של העם, "לתיקוני שדרתיך ולא לעיוותי".

יש ללמוד מאליהו הנביא איך הוא התייחס לאחאב. כאשר אחאב אומר לאליהו: "האתה זה עוכר ישראל?" עונה לו אליהו: "לא עכרתי את ישראל כי אם אתה ובית אביך". זה כאשר אחאב עדיין לא שב בתשובה. אבל אחרי שכל העם קורא "ד' הוא האלוקים", ואליהו הורג את כל נביאי הבעל, וכל זה בנוכחות אחאב, כלומר בשעה שאחאב שב בתשובה - אזי אליהו מכבדו "וישנס מתניו וירץ לפני אחאב עד באכה יזרעאלה". אליהו מקנא לכבוד ד' - פנחס זה אליהו. קנאות במקום הנכון, וכבוד המלך במקום הנכון. אין סתירה בין השניים.

הממשלה היום היא אינה מלכות. השלטון דמוקרטי, השלטון בידי העם, וחוסן השלטון הדמוקרטי הוא חופש הביטוי והדעה. מותר לאדם להביע את דעתו שהנפת שלטים ע"י חיילים שאינם מוכנים לפגוע באחיהם המתנחלים, אינה פוגעת בחוסן הצבא ולכידותו, אלא פוגעת ביכולת לבצע הריסת יישובים וזה טוב. סירוב לפקודה בלתי חוקית מנוגדת לתורה אינו פוגע בצבא אלא מחזק אותו. זו דעתי ודעת רבים כמותי. אני מבין שיש ת"ח שחושבים אחרת. אך גם עליהם להבין שיש ת"ח שחושבים אחרת מהם.

אין חילוקי דעות בין תלמידי חכמים ביחס לרצון לשמירת לכידותו של הצבא וחיזוק יכולתו למלא את תפקידו בהגנה על העם והארץ. אין חילוקי דעות בין הרבנים בחיוב למצוות אהבת ישראל ושמירה על אחדות ישראל. ואין חילוקי דעות בחובה לשמור על כל התורה ומצוותיה ועל שלמות הארץ.

יש חילוקי דעות בהבנת דרכה של תורה ובדרך לקיומה הנכון במציאות העכשווית. על כן אין להאשים צד אחד בחוסר אהבת ישראל והתנשאות, ואין להאשים צד שני בפשרנות ואי עמידה על קיומה של תורה. יש חילוקי דעות בהבנת התורה עצמה, ולפעמים הם נובעים מהבדלי אופי.

עלינו להיות מאוחדים למרות חילוקי הדעות. עלינו לשמור על המסגרת. זה זמן רב שאני קורא לאחדות המחנה הציוני הדתי התורני. אחדות בלי לטשטש את חילוקי הדעות, אחדות בכול המשותף, והוא רב. ועל כן אני פונה לראשי ישיבות ההסדר להיות מאוחדים למרות חילוקי הדעות ולשמור על ישיבת הר ברכה. אי עמידה על המשך קיומה של ישיבת הר ברכה במסגרת ישיבות ההסדר תפגע עמוקות באחדות המחנה. על כן התביעה לעמוד לימין ישיבת הר ברכה כמו לימינם של כל ישיבות ההסדר.