בשבע 381: מדינת כל יהודיה

הצעת החוק המעניקה זכות הצבעה לאזרחים יהודים בחו"ל, תעגן את צביונה היהודי של מדינת ישראל

הרב זלמן ברוך מלמד , ד' באדר תש"ע

בס"ד אדר ה'תש"ע

המגמה של כל יהודי שומר תורה ומצוות, וכל יהודי בעל השקפת עולם לאומית, וכל יהודי מסורתי, שמדינת ישראל תהיה מדינת העם היהודי כולו, שהיא תהיה מדינת היהודים ולא מדינת כל אזרחיה. מדינה יהודית בעלת צביון יהודי, עם מתן זכויות לאזרחים שאינם יהודים הגרים בתוכה.

אחת הדרכים לקידום המגמה הזו היא מתן אפשרות הצבעה לכל אזרח המדינה בכל מקום שהוא נמצא. כך שכל יהודי, אף שאינו גר כעת במדינה, יחוש קשר למדינה ויהיה שותף לקביעת עתידה. העתיד של המדינה נוגע לכל יהודי העולם, השאיפה לשוב לארץ ישראל טבועה עמוק בלב כל יהודי.

על כן אני מצפה שנים רבות לחוק שייתן אפשרות הצבעה לכל אזרח, גם הנמצא באופן זמני בחו"ל. דיברתי על כך פעמים רבות עם חברי כנסת, וגם עם ראש הממשלה לפני הבחירות. איני נכנס לשיקול המצומצם באם זה יועיל לדתיים ולימין או יזיק. כשם שיש לפעול לעלייה גדולה מאמריקה למרות שתביא בין השאר הרבה רפורמים, וכשם ששמחנו על עליית היהודים מרוסיה אע"פ שרוב הבאים רחוקים בינתיים מקיום תורה ומצוות, כך גם יש לשאוף לחוק הזה של מתן זכות הצבעה ליהודים בחו"ל. המדינה שייכת לכל היהודים. זה עיקרון שחשוב יותר מכל החשבונות הפוליטיים המפלגתיים.

צריך לזכור שליהודי העולם, ובעיקר לקהילה היהודית באמריקה, יש זכויות רבות וחלק נכבד בהקמתה ובחיזוקה של מדינת ישראל. הם מסייעים למדינה בממון ובקשרים מדיניים כלכליים ואחרים. אכן, יהודי העולם רואים את המדינה כמדינת העם היהודי.

חוק זה צריך להיות שלב ראשון בדרך לחוק נוסף, שייתן זכות לכל יהודי בעולם הזכאי לעלות לארץ ישראל, להיות אזרח המדינה גם אם עדיין לא עלה לארץ בפועל. מדובר ביהודי שקשור למדינה ומבקר באופן תדיר בממוצע כעשרה ימים בשנה.

ובזה ייקבע כי מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי כולו, ועתידה צריך להיקבע על ידי כל יהודי העולם. מתוך כך גם תשתנה המדיניות של הממשלה, שמייצגת לא רק את האזרחים הגרים בארץ, אלא גם את העם היהודי כולו, וגם היחס לארץ ישראל ישתנה כתוצאה מכך.

אגב: חוק זה של מתן אפשרות הצבעה בבחירות בכל מקום שהאזרח נמצא – קיים ברוב הגדול של מדינות העולם.

על כן אני מברך את הכרזת ראש הממשלה שהוא מקדם את החוק למתן זכות הצבעה לאזרחים היהודים בחו”ל. ומכאן הפנייה לכל חברי הכנסת הדתיים והלאומיים לתמוך בהתלהבות בחוק המדובר.