בשבע 381: חשמל מהשמש

אלון תמרי , ד' באדר תש"ע

 

הודעתו של שר התשתיות, עוזי לנדאו, לפיה הורחבו המכסות ליצור חשמל במתקנים סולאריים, ביתיים ועסקיים, היא מבורכת. אי הטלת מכסה על התקנת מערכות בפריפריה היא החלטה אמיצה שתביא לאזורי הפיתוח הכנסות של מאות מיליוני שקלים ובכך תשווה ישראל את התנאים להתקנת מערכות למדינות המערב. הקצאת המכסה הייחודית לרשויות המקומיות תביא גם היא לשחרור מגבלות ביורוקרטיות רבות, שחסמו למעשה עד היום את התקנת המערכות ע"י השלטון המקומי.

משמעות ההחלטה של שר התשתיות היא הקמת מערכות בסך של כ-250 מגה וואט בשנים הקרובות, פי חמש מההתקנות שבוצעו עד כה. ביחד עם המכסות ל-300 מגה וואט של מערכות בינוניות אשר אושרו לאחרונה, יוקמו בישראל מערכות אשר יספקו למשק החשמל כ-550 מגה וואט של חשמל ירוק.

הצבת מתקנים סולאריים במגזר הביתי מומלצת במיוחד לכל מי שיש לו גג השייך לו, אשר ישמש כשטח להתקנת הפאנלים הסולאריים. תנאי נוסף לכך שהתקנת המערכת הסולארית תהיה כדאית, היא האפשרות לממן לפחות 20 אחוז מעלות ההתקנה מהון עצמי, כאשר את היתרה ניתן לממן באמצעות אשראי, במסגרת ההסדר שגובש עם רשות החשמל בנושא זה. בנוסף כדאי לשים לב לתכניות העתידיות, ולתקופת הזמן בה הבעלות על הנכס (והגג) צפויה להישאר בידי הבעלים. ככל שמדובר בתקופה ארוכה יותר, גדל הסיכוי ליהנות מתשואה יפה על ההשקעה בייצור חשמל.

מי מעוניין להציב מתקן ליצור חשמל סולארי על גג ביתו חייב לעבור כמה הליכים ביורוקרטיים, על מנת שיוכל לעבור להתקנה בפועל. השלב הראשון הוא קבלת היתר ל'בנייה מצומצמת' מהוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, אשר יושבת בדרך כלל ברשות המקומית. מדובר בהליך פשוט יחסית ואת הפרטים לגביו ניתן לקבל ממזכירת הוועדה במקום המגורים. שלב שני הוא קבלת היתר מחברת החשמל לחיבור המערכת הסולארית לרשת.

הכותב הוא מנכ"ל משותף בחברת סולארפאוור