בשבע 383: שאלת השבוע

האם הסתייגות המדען הראשי במשרד החינוך מתיאוריית האבולוציה היא עילה מוצדקת להדחתו מתפקידו?

חגית רוטנברג , י"ח באדר תש"ע

ד"ר אביטל פסל את עצמו

פרופ' יהושע קולודני

חתן פרס ישראל למדעים לשנת תש"ע

 

אני סבור כי מוטב שאדם אשר הביע דעות כדעותיו של ד"ר אביטל לא ישמש בתפקיד המדען הראשי של משרד החינוך. ולא אני פוסל אותו מתפקידו, אלא ד"ר אביטל עצמו פסל את עצמו לתפקיד.

תורת האבולוציה היא תיאוריה מדעית כמו התיאוריה של ניוטון על הכבידה או כמו תורת היחסות. תורת האבולוציה מספקת הסבר מְאַחד ומעולה למאסף תצפיות על עולם החי, הצומח והמאובנים שנצפו במשך יותר ממאתיים השנים האחרונות. תורה זו צלחה ניסיונות רבים להפרכתה - כמקובל במחקר המדעי – ועד היום היא משמשת בסיס למחקר הביולוגי והגיאולוגי. מחקרים רבים בגנטיקה ובביולוגיה מולקולרית שנערכו בחמישים השנים האחרונות רק מחזקים את תקפותה של התיאוריה הזו. כל מי שמכיר ביעילותם של חיסונים נגד מחלות מחד גיסא, ובחיפושי נפט מדעיים מאידך גיסא, אינו יכול "להסתייג" מאבולוציה. דומה הדבר ל"הסתייגות" מחוקי המכניקה או ל"הסתייגות" מן העובדה כי כדור הארץ אינו שטוח וכי הוא סב סביב לשמש.

התבטאויותיו של ד"ר אביטל מראות על התנגדות פנימית לשיטת המדע, ולכן הוא אינו יכול לשמש המדען הראשי. מי שסובר כי הביולוגיה או מדעי החיים והסביבה הם "תחום מדעי בעייתי" וכי יש בהם "המון יסודות שעומדים על כרעיים של תרנגולת" אינו יכול להיות האיש  שיפעל להחדרת לימודי המדעים לכל בתי הספר בישראל, כולל בתי הספר המשתייכים לזרמים הדתיים.

 

גם חוקרי האבולוציה מסתייגים ממנה

פרופ' נתן אביעזר

המחלקה לפיסיקה, אוניברסיטת בר אילן

 

 

כיוון שלא קראתי את דברי המדען הראשי, אענה באופן כללי על "הסתייגותו מתיאוריית האבולוציה". כאשר מדובר באבולוציה, חשוב ביותר להבחין בין עובדה לבין תיאוריה. אכן עובדה היא שעולם החי השתנה במהלך הזמן. לדוגמה, פעם חיו דינוזאורים אבל לא היו ציפורים, אבל היום יש ציפורים אך אין דינוזאורים. אם המדען הראשי הסתייג מעובדה זו, זה חמור מאוד. אולם שונה המצב כאשר מדובר על "תיאורית האבולוציה" המבוססת על "הישרדותו של המתאים ביותר" כגורם לאבולוציה הדרגתית. אם המדען הראשי הסתייג מתיאוריה זו - הוא בחברה טובה.

על סמך ממצאי מאובנים רבים שהתגלו בזמן האחרון, הרבה חוקרי אבולוציה מהשורה הראשונה מסתייגים גם הם מהרעיון של "אבולוציה הדרגתית". להלן כמה ציטוטים, ועליהם אפשר להוסיף.

פרופ' סטיבן גולד מאוניברסיטת הארוורד כותב: "ההיסטוריה של המינים השונים, כמו שהיא מתבטאת במאובנים, מורה על עובדות העומדות בסתירה מוחלטת לרעיון האבולוציה ההדרגתית". פרופ' סטיבן סנטלי מאוניברסיטת ג'ונס הופקינס כותב: "דארווין היה נתקף בהלם נוכח המאובנים שהתגלו. גישתו לאבולוציה הדרגתית הביאה את דארווין לחיפוש העקר שלו". חתן פרס נובל, פרופ' ארנסט צ'יין מאוניברסיטת אוקספורד, כותב: "רעיון הישרדותו של המתאים ביותר הוא היפותזה שאינה עולה בקנה אחד עם העובדות". פרופ' דייוויד ראופ מאוניברסיטת שיקגו כותב: "היות וההכחדות ההמוניות הן תוצאה של המזל העיוור, המודל של דארווין אינו יכול להיות נכון". חוקרים כגון גולד, סנטלי, צ'יין ורואפ הם מדענים מהשורה הראשונה. כאשר הם קובעים כי ממצאי המאובנים שהצטברו סותרים את הרעיונות הישנים לגבי האבולוציה, טוב נעשה אם נקשיב לדבריהם. הגיע הזמן לצעוד קדימה.

 

אין עילה להדחה

הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ

שר המדע

 

ראשית, נעיר כי מבחינה אמונית אין שום צורך להסתייג מתיאורית ההתפתחות של דרווין. כבר כתב הראי"ה קוק (אגרות ראי"ה ח"א אג' צ"א): "שאפילו אם היה מתברר לנו שהיה סדר היצירה בדרך התפתחות המינים גם כן אין שום סתירה, שאנו מונים כפי הפשטות של פסוקי תורה, שנוגע לנו הרבה יותר מכל הידיעות הקדומות, שאין להן עמנו ערך מרובה. והתורה ודאי סתמה במעשה בראשית". ראוי לעיין גם בספרו של הרב יצחק שילת 'בתורתו של ר' גדליה' (מדברי תורתו של הגאון ר' גדליהו נגל, תלמידו של החזון אי"ש) המראה כי כבר רבי עובדיה ספורנו (שחי יותר מ-300 שנה לפני דרווין) מוכיח מן הפסוקים כי בריאת האדם בצלם אלוקים זהו סופו של תהליך ארוך, שראשיתו ביצור לא שכלי, השייך לקטגוריה של בעלי החיים, ההולך ומתקדם עד שניתן לו השכל האנושי, ובמקביל גם הצורה הפיסיולוגית של האדם המוכרת לנו. הוא מְאַשר כי ההוכחות של דרווין ושל חוקרי המאובנים לקיומם של שלבים קודמים כאלה, נראות משכנעות, אלא שהטעות של דרווין היא בראייה הכללית של הדברים, המתחמקת מן השאלה איך נוצרו השינויים. הוא מסיק כי עם ההכרה ברצון האלוקי הפועל בטבע, אין שום צורך לשלול את תיאור המאורעות כפי הטענות המדעיות.

עם כל זאת, תורת ההתפתחות היא תיאוריה שבצד ההוכחות והממצאים המחזקים אותה, עדיין יש בה חלקים לא מבוטלים שהם בגדר השערות, שתיאורטית ייתכן ויתבררו כלא נכונות. לכן ודאי שאין צורך להתייחס אליה כאל אמת שאינה ניתנת לערעור. מכל מקום, למדען הראשי במשרד החינוך אין כל אמירה ביחס לתכניות הלימודים ולתכנים הנלמדים, ולכן דעותיו בנושא תורת ההתפתחות אינן צריכות לשמש עילה להדחתו.